I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Rétorika az ókorban

2004. május 5.

Kiefer Ferenc, az MTA rendes tagja, a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának elnöke
Elnöki megnyitó

Borzsák István, az MTA rendes tagja: A rétorika szerepe az ókori történetírásban

Ritoók Zsigmond, az MTA rendes tagja: Rétorika és költészet

Szovák Kornél, a nyelvtudomány kandidátusa: Az ókori rétorika szerepe a latin nyelvű középkori irodalomban

Farkas Zoltán, PhD: Az ókori rétorika szerepe a középkori bizánci irodalomban

Maróth Miklós, az MTA levelező tagja: Az ókori rétorika mint oktatási modell és tudományos módszer