I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Új eredmények a Babits-kutatás műhelyeiből

2006. november 10.

Elnök: Sipos Lajos
Megnyitó

Jelenits István: „Néha átokkal panaszlom, // de Ő így szól: „Nem haragszom!” (Babits Mihály istenes versei az I. világháború éveiben)

Szántó Gábor: Adalékok a Halálfiai szimbolikájához

Hibsch Sándor: Számítógépes technológiák Babits művei kritikai kiadásának előkészítésében

Csokonai-Illés Sándor: Babits és a fogarasi sajtó

Elnök: Láng József

Kelevéz Ágnes: Hegeso sírjától Beardsley önarcképéig – Képzőművészeti ihletések a fiatal Babits költészetében

Buda Attila: De nem kiáltott többé – Egy Babits-novella világa

Róna Judit: Az életrajzi kronológia mint sajátos irodalomtörténeti narratíva

Téglás János: A nagyvilág fáradt zarándoka – Baumgarten Ferenc élete

Láng József: Zárszó