I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Regionális néprajzi kutatások a Kárpát-medencében

2009. november 9.

Üléselnök:

Paládi-Kovács Attila, az MTA levelező tagja, a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya elnöke
Megnyitó

Tájak és régiók

Borsos Balázs, a néprajztudomány kandidátusa: Magyar kulturális régiók a Kárpát-medencében

Fejős Zoltán, a néprajztudomány kandidátusa: Hagyományos tájak és régiók néprajzi átértékelődése

Bartha Elek, az MTA doktora: Vallási régiók néprajzi értelmezése

Keményfi Róbert, PhD: A nemzeti táj képzete

Kulturális régiók a Kárpát-medencében I.

Üléselnök: Kósa László, az MTA rendes tagja

Szojka Emese: Sárköz tájközpontú kutatása

Sári Zsolt, PhD: Regionális szempontok a Dél-Dunántúl néprajzi kutatásában

Mód László: A Mura-vidék néprajzi kutatása

Kocsis Gyula, PhD: Pest megyei régiók parasztságának gazdálkodása a 18. század végén

Kulturális régiók a Kárpát-medencében II.

Üléselnök: Bartha Elek, az MTA doktora

Balogh Balázs, PhD: Kalotaszeg mint magyar „identitásrégió”

Marinka Melinda: A szatmári svábok önreprezentációja

Bárth János: Településnéprajzi kutatások Erdélyben

Simon András, PhD: A Bánság mint kulturális régió

Lovas Kiss Antal, PhD: Határ-menti gazdasági stratégiák Dél-Biharban