I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Illyés Gyula centenáriumi konferencia

2002. november 5.

Tamás Attila, az irodalomtudomány doktora: Illyés Gyula művészetszemlélete

Poszler György, az MTA rendes tagja: A szociográfia „műfajelmélete”: Változatok a Puszták népében

Bodnár György, az irodalomtudomány doktora: Az Illyés-próza poétikai alakzatai

Németh G. Béla, az MTA rendes tagja: Illyés kései prózája

Pomogáts Béla, az irodalomtudomány doktora: Két illyési jelkép: a puszta és Párizs

Szegedy-Maszák Mihály, az MTA rendes tagja: Illyés és a francia irodalom

Erdődy Edit, az irodalomtudomány kandidátusa: A gondolati dráma Illyés Gyula életművében

Babus Antal, PhD: Illyés Gyula és Fülep Lajos

Görömbei András, az MTA levelező tagja: Illyés költészete és a nemzeti önismeret