I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

A Magyarországon kívül élő magyarok néprajzi és antropológiai kutatása

2003. május 8.

Liszka József (Komárom): A szlovákiai magyarok mindennapi kultúráját befolyásoló külső tényezők 1918-tól napjainkig

Pozsony Ferenc (Kolozsvár): Hagyomány és modernizáció a moldvai csángó falvakban

Keszeg Vilmos (Kolozsvár): Tizenkét év. Változó szemlélet és módszer a romániai magyar néprajzi kutatásban (1990-2002)

Papp Árpád (Szabadka): A „Vajdasági magyarok néprajzi atlasza” (CD-ROM bemutató)

Szabó Mátyás (Stockholm – Bécs – Budapest): Nyugat-Európa magyarsága: Önismeret, kötődések, útkeresés

Bartha Elek (Debrecen): Kisebbségi létformák változásának néprajzi vizsgálata a Kárpát-medence északkeleti régiójában

Kósa László (Budapest): A Magyarországgal szomszédos államokban élő magyarok kutatásának nyolcvan éve