I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Velünk élő nyelvtudomány

2013. november 11.

Az ülést megnyitja és az ülésszak levezető elnöke:
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA levelező tagja

Gósy Mária, a nyelvtudomány doktora (ELTE, MTA Nyelvtudományi Intézet): Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései

Gerstner Károly, PhD (MTA Nyelvtudományi Intézet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A NYTI-ben készülő új történeti-etimológiai szótár munkálatairól

Bakró-Nagy Marianne, az MTA doktora (Nyelvtudományi Intézet): Kell-e beszélnünk a nyelvi veszélyeztetettségről?

Váradi Tamás, PhD (MTA Nyelvtudományi Intézet): A Magyar Nemzeti Szövegtár új változatáról

Az ülésszak levezető elnöke:
Kenesei István, az MTA doktora, az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatója

Miháltz Márton, PhD – Ludányi Zsófia (Nyelvtudományi Intézet): A helyesiras.mta.hu: automatizált helyesírási tanácsadás nyelvtechnológiai módszerekkel

Pajzs Júlia, PhD (Nyelvtudományi Intézet): Az európai médiafigyelő magyar verziója

Sass Bálint, PhD (Nyelvtudományi Intézet): Az új magyar Braille-rövidírás kialakítása

Raátz Judit, PhD – Sass Bálint, PhD (Nyelvtudományi Intézet): Az Utónévportál bemutatása