I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Múlt – Jelen – Jövő (A társadalomtudományok szerepe a változó világban)

2003. november 13. és 14.

a Filozófai és Történettudományok Osztályával, valamint a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályával közös tudományos konferencia

Az I. osztály előadói:

Szegedy-Maszák Mihály, az MTA rendes tagja: Nemzeti irodalom az egységesülő világban

Poszler György, az MTA rendes tagja: Az irodalomtudomány, mint az irodalomtörténet provokációja

Köpeczi Béla, az MTA rendes tagja: A művelődéstörténet problémái

Cseri Miklós, PhD: Kihívások és válaszok a szabadtéri múzeumok számára a változó világban

Kékesi-Kun Árpád, PhD: Színháztörténet-írás a harmadik évezred küszöbén

Honti László, az MTA külső tagja: Mítoszok a magyar nyelv eredete körül

Nádasdy Ádám, a nyelvtudomány kandidátusa: Mi köze a nyelvnek a társadalomhoz?