I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

A Nyugat útjai - centenáriumi emlékülés

2008. május 9.

Megnyitó: Vizi E. Szilveszter, az MTA rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

Üléselnök: Maróth Miklós, az MTA rendes tagja, a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya elnöke

Fehér M. István, az MTA levelező tagja: A Nyugat és a filozófia

Kabdebó Lóránt, az irodalomtudomány doktora: A Nyugat-eszmény és a valóságos története

Kulcsár Szabó Ernő, az MTA rendes tagja: A Nyugat kultúrafogalma és kulturális orientációja

Kenyeres Zoltán, az irodalomtudomány doktora: A Nyugatról másképpen

Szegedy-Maszák Mihály, az MTA rendes tagja: Kosztolányi ifjúkori költészete

Üléselnök: Szegedy-Maszák Mihály, az MTA rendes tagja

Tverdota György, az irodalomtudomány doktora: Meghasonlott nyugatosok

Gintli Tibor, PhD: Anekdota és modernség. Hagyomány és újítás viszonya a nyugatos prózában

Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA doktora: A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában

Rónay László, az irodalomtudomány doktora: A Nyugat és a zene

Angyalosi Gergely, az irodalomtudomány kandidátusa: Politika a Nyugatban – a Nyugat politikája