I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

A magyar nyelv és kutatása az ezredfordulón

2002. május 2.

É. Kiss Katalin, a nyelvtudomány doktora: A magyar grammatikai kutatások helyzete /Korreferensek: Lengyel Klára PhD és H. Tóth Tibor, a nyelvtudomány kandidátusa /

Kontra Miklós, a nyelvtudomány kandidátusa: Mi változik a mai magyar nyelvben? /Korreferens: Sándor Klára, a nyelvtudomány kandidátusa és P. Lakatos Ilona PhD /

Szilágyi N. Sándor, PhD (Románia): A magyar nyelv a Magyarországgal szomszédos országokban /Korreferens: Csernicskó István PhD (Ukrajna) és Lanstyák István, a nyelvtudomány kandidátusa (Szlovákia)/

Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA doktora: A magyar nyelv leírása és iskolai oktatása /Korreferens: Bánréti Zoltán, a nyelvtudomány kandidátusa és Gáspári László, a nyelvtudomány kandidátusa /

Prószéky Gábor, a nyelvtudomány kandidátusa: A magyar nyelv és a magyar nyelvtechnológia viszonyáról /Korreferens: Németh Géza PhD és Váradi Tamás PhD/