I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Elméletek vonzásában. A „határtalan tudomány” kezdetei a 60-as, 70-es évek humán- és társadalomtudományi kutatásaiban

2018. november 19.

A 2018-as MTÜ mottójához („Határtalan tudomány”) igazodva az I., a II. és a IX. osztály közös tudománytörténeti konferenciájának célja, hogy bemutassa annak a folyamatnak a kezdeteit és sokféleségét, amelynek eredményeképpen a rendszerváltást megelőző évtizedekben a magyarországi humán és társadalomtudományokban egyebek mellett két tekintetben következett be határátlépés: egyrészt a nyugat-európai és amerikai elméleti áramlatok beléptek a hazai kutatásokba, másrészt a hazai kutatások kiléptek a nemzetközi színtérre.

A konferencia többek között az alábbi kérdésekre keres választ:

Milyen változásokat hozott a strukturalista szemlélet, majd a strukturalista gondolkodásban az azt továbbfejlesztő-átíró-meghaladó posztstrukturalista közelítésmód? Mely diszciplínákban érhető tetten ez a két nagy áramlat és melyeket hagyott érintetlenül? Mely tudományágakban nyert teret a matematikai gondolkodás és melyekben nem? Milyen új aldiszciplínák, módszertanok, szemléletek és tematikák alakultak ki az említett időszakban? Mely diszciplínák lettek „elméletibbek”, és melyeket érintett kevésbé az elméletek alkalmazása? Mely diszciplínákról mondható, hogy az elméleti nyitás tudományos újjászületést hozott? Születtek-e az elméletek fejlődését nemzetközi szinten befolyásoló, kifejezetten magyar elméleti eredmények ezeken a területeken?

Megnyitó
Vékás Lajos, az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke

Nyelvtudomány, irodalomtudomány

Levezető elnök: Kertész András, az MTA rendes tagja

Bevezető: Kertész András, az MTA rendes tagja

Kiefer Ferenc, az MTA rendes tagja: Hogyan is kezdődött? – Az elméleti nyitás korszaka a magyar nyelvtudományban

Bernáth Árpád, az MTA doktora: Az irodalomelmélet 1956 után újra polgárjogot nyert Magyarországon – Tudománytörténeti áttekintés az elméleti kutatás szegedi műhelyének szemszögéből

Bollobás Enikő, az MTA doktora: Az első nyelvi fordulat – A strukturalista szemlélet megjelenése a magyar irodalomtudományban

Pszichológia, történettudomány, politológia

Levezető elnök: Pléh Csaba, az MTA rendes tagja

Bevezető: Pléh Csaba, az MTA rendes tagja

Czigler István, a pszichológiai tudomány doktora: Agy és elme – Egy szerencsés találkozás

Hunyady György, az MTA rendes tagja: A szociálpszichológia elvesztette “polgári áltudomány” jellegét

Romsics Ignác, az MTA rendes tagja: A magyar történetírás megújulása a Kádár-korszakban

Bayer József, az MTA rendes tagja: A megosztott diszciplína – Iskolák és szekták a politikatudományban