I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

A víz kultúrája

2008. november 4.

Üléselnök: Paládi-Kovács Attila, az MTA levelező tagja, a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya elnöke
Megnyitó

Andrásfalvy Bertalan, a néprajztudomány doktora: A víz a történelemben

Szilágyi Miklós, az MTA doktora: A magyar halászat kutatása

Juhász Katalin PhD: Víz és higiénia

Schleicher Vera doktorandusz: Víziszony és vízimádat – Balaton értelmezések a 19-20. században

Lajos Veronika doktorandusz: Tisztaság és modernitás – a víz használatának változásai a moldvai csángók körében

Üléselnök: Kósa László, az MTA rendes tagja

Hoffmann István, az MTA doktora: Víznevek a Kárpát-medencében: hidak nyelvek és kultúrák között

Bartha Elek, az MTA doktora: A víz a szakrális folklórban

Barna Gábor, az MTA doktora: Szent kutak, szent források a búcsújáró helyeken

Keményfi Róbert PhD: Nagy folyók mitikus kultúrateremtő ereje

Pócs Éva, az MTA doktora: Élők, holtak és a víz mitológiája