Magyar Tudományosság Külföldön

Magyar Tudomány Ünnepe 2023

A Magyar Tudomány Ünnepének aktuális határon túli rendezvényei

2022. október 19.

Videófelvételek a Magyar Tudomány Ünnepe programjairól

Mit várhatunk a mesterséges intelligenciától és mit biztosan nem? A Magyar Tudomány Ünnepe kiemelt rendezvényein az egyik legfontosabb téma a mesterséges intelligencia volt, amelyről matematikus, nyelvész, biológus, valamint társadalomtudós is beszélt. Szóba került még a rendezvényeken a fenntarthatóság és a klímaváltozás problémája, a legendák és a valóság Petőfi Sándora és az ukrajnai háború is. Az is kiderült, hogy miként írhatók le a természet alkotta formák szavak helyett a matematika eszköztárával. A Magyar Tudomány Ünnepe 2023-as rendezvényein készült felvételeket megtekintheti gyűjtőoldalunkon.

------------------------------------------------

MTÜ Kötetbemutató: Hazánk, a Kárpát-medence társadalma a nemzeti atlasz térképeinek tükrében

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság valamint a Nemzetiségi Kutatóintézet Lendvai Kutatócsoport közös szervezésében kerül sor 2023. november 20. 17.00-19.00 óra között a Nemzeti Atlasz Kárpát-medence társadalma című kötet bemutatójára. Az esemény helyszíne a Lendvai Bánffy Központ (Szlovénia). […] Kocsis Károly, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja több tucat színes térképpel mutatja be Magyarország Nemzeti Atlasza legutóbbi (Társadalom) kötetét. A múlt feltárását követően az előadó egyrészt a népességgel és településekkel kapcsolatos főbb jellemzőket, térbeli folyamatokat ismerteti, másrészt olyan szintetizáló fejezeteket, témaköröket is bemutat, melyek a társadalmi és természeti környezet összefonódását, kölcsönhatásait is elemzik…

MTÜ Kiállítás

„Húzd rá czigány! – A „czigány” zene Liszttől a Hungarikumig” című kiállítás azt a folyamatot vizsgálja, melyben a cigány muzsikusok közreműködésével kialakul a magyar nemzeti kultúrába illeszkedő „magyar” zene, a verbunkos és a csárdás. […] A tárlat kiindulópontja Liszt Ferenc A czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon 1861-ben megjelent könyve, a kiállítás végpontja pedig a cigányzene hungarikummá emelése, vagyis a verbunkot és csárdást játszó cigányzenészek játéka… […] Az eseményre 2023. november 20. 17.30-20.00 óra között, az Eszéki Kulturális Központban kerül sor (Eszék, Horvátország)...

MTÜ Konferencia: A terep sokszínűsége a humán és társadalomtudományok kutatásaiban

Verbi Nyelvi Kutatóműhely szervezésében, Szabadkán kerül sor A terep sokszínűsége a humán és társadalomtudományok kutatásaiban című konferenciára. Az eseményen többek között az MTA külső köztestületének tagjai is előadnak: Raffai Judit, valamint Fehér Viktor: Az Al-Duna Műhely etnográfiai terepkutatásainak tanulságai; Vukov Raffai Éva: A terepkutatás lehetőségei a nyelvtudományban. […] A konferenciára 2023. november 21. 12.00-14.00 óra között, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán kerül sor (Szabadka, Szerbia)…

MTÜ Benkő András 100 emlékkonferencia

A Benkő András 100 emlékkonferencia a jeles erdélyi zenetörténész születésének századik évfordulója alkalmából gyűjti egybe Benkő András egykori tanítványait, munkatársait és tisztelőit. […] Előadások hangzanak el az erdélyi magyar zene történetének meghatározó eseményeiről, Bartók Béla romániai hangversenyeinek recepciójáról, a hazai Haydn-kutatásról, valamint az énekkari műveltség és az intézményes zeneoktatás témájában. A konferenciát az EME Erdélyi Zenetudományi Munkaközössége és a BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Kara közösen szervezi, a helyszín a Kolozsvári Magyar Opera Bánffy Miklós Operastúdiójának terme (Kolozsvár, Románia) […] Az emlékkonferenciára 2023. november 23. 09.00-18.00 óra között kerül sor…

MTÜ Záróünnepség Eszék

A záróünnepség keretében a Világraszóló magyarok című kiállítás megnyitójára is sor kerül. A kiállítás magyar feltalálók által megalkotott tudományos és technikai vívmányokat mutat be, melyek nélkül ma a világ egészen más lenne, mint például a gyufa vagy a Rubik-kocka. […] Kulturális Identitás és a Regionális Örökséget Kutató Központ; Eszéki Kultúrközpont; Eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék; Glotta Nyelvi Intézet; Magyar nyelvi lektorátus Rijekában; Magyarország Főkonzulátusa, Eszék valamint a Zrínyi Magyar Kultúrkör közös szervezésében kerül sor a Magyar Tudomány Ünnepének záró rendezvényére. […] Az ünnepségre 2023. november 23. 16.00-18.00 óra között, az Eszéki J. J. Strossmayer Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kerül sor (Eszék, Horvátország)…

MTÜ 22. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK)

A 2002 óta évente megszervezett Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK) Kárpát-medencei hatókörű, magyar nyelvű tudományos diákköri mozgalom, amelyben 100-150 hallgató vesz részt új kutatási eredményeivel a mintegy 50 tagú, nemzetközi tudományos bizottság aktív részvételével. A VMTDK-án eddig 2600 kutatási eredményt mutattak be. […] A VMTDK minden tudományterületet és művészeti ágat felölel. A rendezvényen kiosztják a szekció első díjakat, a különdíjakat és a Kristálygömb Díjat. […] A tudományos konferencia 2023. november 23. - 10.00 / 2023. november 26. - 14.00 óra között, az Újvidéki Egyetem, Rektorátusán, valamint Mezőgazdasági Karán lesz megszervezve (Újvidék, Szerbia). A részletes keretprogram...

MTÜ XI. Interdiszciplináris Párbeszéd Konferencia

A rend és a rendezetlenség problémaköre számos kérdést vet fel mind a mindennapi tudatunk, mind a különféle tudományok számára. A rend és a rendezetlenség egyaránt áthatja az atomok, molekulák, égitestek, mikroszkopikus élőlények, kémiai és biológiai folyamatok természeti világát, valamint az érzéseink, gondolataink, viselkedésformáink, társas kapcsolataink emberi világát, a termelő és alkotótevékenység szellemi, intézményi, társadalmi, ökológiai környezetét is beleértve. [...] Rend és káosz hívószavakkal hirdettük meg a XI. Interdiszciplináris Párbeszéd Konferenciát. [...] A Bolyai társaság által szervezett konferenciára 2023. november 24. - 09.00 / 2023. november 25. - 16.30 óra között, a Bolyai Társaság székhelyén kerül sor (Kolozsvár, Románia)…

MTÜ III. Tehetséghíd tudományos konferencia

A III. Tehetséghíd tudományos konferencia 2023. november 24–26. között kap helyet Csíkszeredában az Országos Magyar Diákszövetség és az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezésében A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 22. fórum keretében. Az esemény alatt a résztvevők az interdiszciplinaritás fontosságáról hallgathatnak előadásokat, és részt vehetnek különböző workshopokon is, amelyek ugyanezt a témát taglalják...

MTÜ 47th Annual American Hungarian Educators Association

Magyar idő szerint 2023. november 24. 14.15-23.15 óra között kerül sor az American Hungarian Educators Association (AHEA) ̶ Amerikai Magyar Tanáregyesület tudományünnepi konferenciájára. A konferencia hibrid (jelenléti és online), az online részvételhez az alábbi linken lehet regisztrálni… […] Az esemény az (USA, Middleburg Heights, Ohio) lesz megtartva...

MTÜ Művészettörténet szekció seregszemléje

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat Művészettörténet szekciója Erdély egyetlen folyamatosan megrendezett magyar nyelvű művészettörténeti seregszemléje. A szekciót 2012-től szervezzük, 2013-tól biennális rendszerben, az idei a nyolcadik alkalom. Az előadások Erdély művészeti és építészeti öröksége művészettörténeti kutatásának legújabb eredményeivel, ezen örökség védelmével, helyreállításával és gyűjteményezésével, az erdélyi művészettörténet-írás vagy művészettudományi törekvések sajátosságaival, kutatási projektekkel, forrásfeltárással foglalkoznak. […] Az esemény 2023. november 25. 09.00-19.00 óra között az Erdélyi Múzeum-Egyesület Székházában (Kolozsvár, Románia) lesz megtartva...

MTÜ Konferencia: Marosvásárhely és Maros megye története

A Teleki Téka Alapítvány a Magyar Tudomány Ünnepén, a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretén belül az Erdélyi Múzeum-Egyesület Marosvásárhelyi Fiókegyesülete és a Borsos Tamás Egyesület mellett vesz részt társszervezőként. A rendezvényhez a helyszínt a Marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár (Teleki Téka) olvasóterme biztosítja, a helytörténeti konferencia témája: Marosvásárhely és Maros megye története. […] Az esemény 2023. november 25. 10.00 órától lesz megtartva...

MTÜ A szerződési jog aktuális problémái - Grosschmid 85 - konferencia a 85 éve elhunyt jogtudós emlékére

Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztálya, valamint a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézete 2023. november 16. - 08.50 és november 17. - 18.00 óra között konferenciát szervez A szerződési jog aktuális problémái - Grosschmid 85 - polgári jogi konferencia a 85 éve elhunyt jogtudós emlékére címmel. Az esemény a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézetében (Kolozsvár, Románia) lesz megtartva...

MTÜ Gyerekirodalmi beszélgetés traumafeldolgozás és kétnyelvűség témában

Az egyetemi hallgatók és a középiskolai diákok számára meghirdetett Irodalmi beszélgetések és felolvasások elnevezésű programsorozat célja a kortárs - elsősorban a szlovákiai magyar - irodalom megismertetése. […] Az egyik Tóth Erzsébet Fanni transzgenerációs traumákkal foglalkozó kutató BeszÉlj! c. könyve, melyben a 2. világháború után a szlovákiai magyarságot sújtó kitelepítést meséli-magyarázza el a gyermekolvasóknak, a másik pedig Marosz Diána újságíró Benőke és Hanga c. regénye, mely a szlovák-magyar kétnyelvű környezetben nevelkedő gyermekek mindennapi kalandjait fogja össze. A beszélgetés moderátora a gyermekirodalommal foglalkozó kutató, Petres Csizmadia Gabriella. Az esemény 2023. november 16. 09.15-15.00 óra között, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében (Nyitra, Szlovákia) lesz megtartva...

A Magyar Tudomány Ünnepe Erdélyben: Plenáris előadások

A KAB Elnöksége által szervezett tudományünnepi rendezvény idei helyszíne Kolozsvár, az esemény az EME tudománynapi megemlékezéséhez is kapcsolódik. 2023. november 16-án 17 órától a BBTE Aula Magna termében két rangos plenáris előadásra kerül sor. Závodszky Péter biofizikus, az MTA rendes tagja: Szervezetünk első védvonala - az immunrendszer működése a molekulák szintjén, valamint Gyáni Gábor történészprofesszor, az MTA rendes tagja: A magyar arisztokrácia történeti problémái...

MTÜ 14. matematika és informatika alkalmazásokkal konferencia

Az EME Matematikai és Informatikai Szakosztálya minden évben körülbelül félszáz résztvevővel (hazai és magyarországi egyetemi és középiskolai oktatók) megszervezi a Matematika és informatika alkalmazásokkal konferenciát, amelyen matematikai és informatikai, valamit módszertani előadások hangzanak el. A konferencián néhány magyarországi és erdélyi szakember szokott rendszeresen plenáris előadást tartani. Ugyanezen a konferencián osztjuk ki 2006-tól a Farkas Gyula-emlékérmet évente három olyan erdélyi matematika- vagy informatikatanárnak, aki jelentős szakmai, pedagógiai eredményt ért el. […] Az esemény 2023. november 16. - 16.00 / 2023. november 18. - 12.00 óra között, a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen (Kolozsvár, Románia), kerül megszervezésre...

MTÜ 22. Erdélyi természettudományi konferencia

A hagyományos, immár 22. alkalommal megszervezett Erdélyi természettudományi konferencia keretében 10-15 perces előadások fognak elhangzani, várhatóan összesen kb. 25 előadás, a biológia, fizika, földtudományok, kémia, környezet-tudományok területéről. A szerzők saját tudományos kutatásaik eredményeit mutatják be, változatos, időszerű tematikai köröket érintve. A dolgozatok döntő többségét az interdiszciplináris kutatások jellemzik. […] Az eseményre 2023. november 18. 09.00-14.00 óra között, az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban kerül sor (Kolozsvár (Románia)...

MTÜ XXIV. Műszaki Tudományos Ülésszak

Az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya és a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara az idén id megszervezi a XXIV. Műszaki Tudományos Ülésszakot, a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében, 2023. november 18-án. A Műszaki Tudományok Ülésszak fórumot kínál a hazai műszaki kutatók munkájának megismertetésére, ugyanakkor lehetőséget teremt külföldi vendégeinknek intézményük, illetve legújabb kutatásaik bemutatására is. […] Rendezvényünk ünnepélyes keretet biztosít a Jenei Dezső-emléklap átadására. […] Az eseményre 2023. november 18. 09.00-14.00 óra között, a Sapientia EMTE-ben kerül sor (Kolozsvár (Románia)...

MTÜ 2023 Irodalomtudomány, nyelvészet, kulturális kapcsolatok

Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya, illetve a KAB Irodalomtudományi Szakbizottsága közös szervezésében kerül sor az I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály Nyelv-, Irodalom-, néprajz és színháztudományi szekció Irodalomtudomány, nyelvészet, kulturális kapcsolatok tematikájával foglalkozó rendezvényre. […] Rendezvényünk ünnepélyes keretet biztosít a Jenei Dezső-emléklap átadására. […] Az eseményre 2023. november 18. - 08.30 / 2023. november 19. - 12.00 óra között, a BBTE Bölcsészettudományi Karán kerül sor...

MTÜ Magyar Tudománynapi Tanácskozás

A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság az elmúlt húsz évben rendszeresen megtartotta a magyar tudománynak szentelt ünnepi tematikus ülését. A közösségi témát mindannyiszor közösségük valamely (aktuális) sorskérdése szabta meg (nyelvünk, kultúránk, vagyon visszaszármaztatás, emberi és (nemzeti) kisebbségi jogok, anyanyelvi felsőoktatás stb.). Idei magyar tudománynapi tanácskozásuk közösségi témája: A háborúk és hatásai (a gazdaságra, a kultúrára és a társadalomra). A tanácskozásra 2023. november 18., 10:00 órától, a Vajdasági Tartományi Kormány épületében (Újvidék, Szerbia) kerül sor...

A Magyar Tudomány Ünnepe: 2023 Történelem szekció

Erdélyi Múzeum-Egyesület Jakó Zsigmond Kutatóintézete és I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudomány Szakosztálya, valamint a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága szervezésében került sor. Az erdélyi parasztság a jobbágyfelszabadítástól a 20. századig. Megemlékezés a jobbágyfelszabadítás 175. évfordulójára című konferenciára. A Magyar Tudomány Ünnepére szervezett konferencián Magyar Bogdándi Zsolt (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Jakó Zsigmond Kutatóintézet, igazgató) valamint Pál Judit (Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Történettudományi Szakbizottság, elnök) köszöntőjével veszi kezdetét 2023. november 18., 9.00 órai kezdettel az EME központi felolvasóteremében. […] Az esemény része a Debüt-díj átadása, valamint könyvbemutató is...

Az MTÜ ünnepi megnyitója Eszéken

Eszéki J. J. Strossmayer Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (Horvátország) 2023. november 03. 10.00-13.00 óra között kerül sor A Magyar Tudomány Ünnepének megnyitójára az Eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, a Glotta Nyelvi Intézet, Kulturális Identitás és a Regionális Örökséget Kutató Központ, Magyarország Főkonzulátusa, Eszék és a Zrínyi Magyar Kultúrkör szervezésében. […] A program keretében meghallgatható előadások: Toldi Éva, egyetemi tanár (Újvidék): Identitáslétesítés és interkultulturalitás a kisebbségi magyar irodalmakban...

MTÜ Koncert Eszéken

2023. november 09. 19.00-21.00 óra között, az Eszéki Kultúrközpont (Horvátország) koncert termében kerül sor a Sajba elektrofolk zenekar koncertjére. A zenekar tradicionális és elektronikus hangszereket használó, népi és modern zenei motívumokból építkező, neofolk, ethno-psybient trió a Dunakanyarból...

MTÜ A kisebbségi kétnyelvűség a Kárpát-medencében

Selye János Egyetem Tanárképző Karán, (Révkomárom, Szlovákia) 2023. november 10., 9 órától kerül sor a kisebbségi kétnyelvűség a Kárpát-medencében. Nyelvhasználati színterek – közigazgatás – oktatás c. tudományos konferenciára. A szimpózium apropója egy, a Fórum Intézet Gramma Nyelvi Irodájának keretében végzett kétnyelvűség-kutatás eredményeinek bemutatása. A kutatás résztvevőin (Misad Katalin, Simon Szabolcs, Takács Henrietta, Jakab Veronika) kívül Márku Anita és Szoták Szilvia nyelvészek, valamint Hadas Miklós szociológus is vállaltak előadást...

Válaszok a regionális kihívásokra VI. Partium-konferencia

A Partium-konferenciák sorozata 2016-ban kezdődött Csengerben. 2017-től éves, multidiszciplináris konferenciaként Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetemen kerül megszervezésre, több szakmai partner együttműködésében. […] Az idei tudománynapi konferencia fő témaköre demográfiai jellegű. Ennek apropója, hogy az elmúlt években került sor az EU területén a népszámlálásokra és ezeknek az első eredményei napjainkra váltak elérhetővé, kutathatóvá. […] Az esemény a Partiumi Keresztény Egyetemen (Nagyvárad, Románia) online platformon is, 2023. november 10. 09.00-18.00 óra között kerül megszervezésre...

MTÜ Konferencia: Pál Gábor, a két világháború közötti erdélyi politika kiemelkedő alakja

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Csíkszeredai Fiókegyesülete, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar szervezésében 2023. november 10. 09.00-16.00 óra között kerül sor "Pál Gábor, a két világháború közötti erdélyi politika kiemelkedő alakja" című konferenciára. Az esemény helyszíne a Sapientia EMTE Campusa Csíkszereda (Románia)...

MTÜ Tudomány délután Zágrábban

Ady Endre Magyar Kultúrkör, zágrábi (Horvátország) központjában kerül sor 2023. november 10. 17.00-20.00 óra között szervezett tudományos délutánra. Az eseményt Ady Endre Magyar Kultúrkör a Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság és Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa szervezi, az eseményen az MTA külső tagjai, Forró László szilárdtest fizikus, University of Notre Dame, Szkála Károly, a Ruđer Bošković kutatóintézet kutatója, illetve az MTA külső köztestületének tagjai: Petrik József és Márki Antal is részt vesznek...

MTÜ Emlékülés és Emlékkonferencia a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar fennállásának 75. évfordulója alkalmából

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály (EMEOGYSZ) megszervezi a Hetvenöt éves a marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerképzés kétnapos, ünnepi megemlékezést. A rendezvény a Magyar Tudomány Napja Erdélyben égisze alatt kerül megszervezésre 2023 november 10-11 között, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió Színház termében. […] A KAB Gyógyszerésztudományi Szakbizottsága az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályával közösen egy szimpóziumot is szervez november 10-11-én, melynek témája a magyar gyógyszerészképzés 75 éves fennállása Erdélyben...

MTÜ VI. Nemzetközi Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Konferencia

Az VI. Nemzetközi Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Konferencia – ICEBM 2023 a romániai magyar kutatók és egyetemi oktatók által a közgazdaság- és gazdálkodástudományok területén végzett tudományos kutatómunka színvonalának és nemzetközi elismertségének növelése céljából szervezett nemzetközi konferencia, amelyre 2023. november 10. 09.30-19.00 óra között a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán kerül sor Kolozsváron (Románia). […] Délelőtt a plenáris ülésen három előadás hangzik el, majd délután a résztvevők a következő szekciókban mutatják be tudományos eredményeiket: Gazdasági informatika, Közgazdaságtan, Marketing, Menedzsment, Pénzügy és számvitel...

MTÜ Műhelymunkák Eszéken

2023. november 06. és 16 között az Eszéki J. J. Strossmayer Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (Horvátország) kerül sor a BTK műhelymunkáira. A workshopok témái: Walkó Ádám: Popkulturális elemek a kortárs magyar irodalomban; Đelatović Sonja: A fordítás mint kulturális transzfer; Bockovac Tímea: Interkulturális nyelvi gyakorlatok...

MTÜ Tanácskozás: Műszaki gyarapodás – lelki hanyatlás

Topolya Község (Szerbia) Múzeumában, 2023. november 7., 17:00 órai kezdettel kerül sor a Műszaki gyarapodás – lelki hanyatlás: hová lettetek, hová lesztek embernemesítő hagyományaink a technika előretörésével címet viselő tanácskozásra. Az eseményt a Kiss Lajos Néprajzi Társaság szervezi, és olyan összetett kérdésekre keresik a választ, mint például, hogy hogyan viselkednek az új betelepülők bárhol a Kárpát-medence magyarlakta településein?…”

Neumann Emlékkonferencia Szabadkán a Magyar Tudomány Ünnepe jegyében

Az MTA Magyar Tudomány Ünnepe – 2023 vajdasági rendezvénysorozata keretében a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács 2023. november 6-án Neumann Emlékkonferenciát tart a tudós születésének 120. évfordulója alkalmából. A rendezvény célja úgy tisztelegni Neumann János emléke előtt, hogy az ő felfedezései alapján született újabb tudományos eredményekről is beszámolunk. […] A tudományos konferencia 2023. 11. 06-án lesz Szabadkán, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán kerül megrendezésre. […] Az elhangzott előadások rezüméit egy kiadványban foglalják össze a szervezők...

MTÜ Kötetbemutató: A magyar tudomány és magyar nyelv napjának ünnepe

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola két kutatóintézete: a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont és a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont ezen az éven közösen tervezi a magyar tudomány napját méltatni. Az eseményre 2023. november 13. 13.00-18.00 óra között, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola - Átrium és olvasóteremében (Beregszász, Ukrajna) kerül sor...

MTÜ Nyelvi menedzselés, transzkulturalizmus, bilingvizmus

2023. november 14. 09.15-15.00 óra között, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében kerül sor az Egyszerű és szervezett (intézményesített) nyelvi menedzselés szlovák–magyar kétnyelvű környezetben című nemzetközi workshopra. […] Tervezett workshopunk a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet oktatóinak eddigi, a témában folytatott eredményeit mutatja be. Az esemény lebonyolítója és szervezője a Nyitrai Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, a Közép-európai Tanulmányok Kara, az Arany A. László Polgári Társulás...

A 2023. évi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat nyitóünnepsége

November 03. 11.00-13.30 óra között kerül sor a 2023. évi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat nyitóünnepségére. Az ünnepség megnyitóját Erdei Anna, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese, az MTÜ Programtanácsának elnöke tartja, köszöntőt mond Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora; Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke valamint Kozma József, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának elnöke. […] Tudományos előadást tart Pálfy Péter Pál, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Bolyai János Matematikai Társulat elnöke: Bolyai János korszakalkotó felfedezése két évszázad tükrében címmel. […] Az esemény zártkörű, de élőben követhető az MTA YouTube-csatornáján...


Magyar Tudomány Ünnepe 2022

Domus 25

A Magyar Tudományos Akadémia 25 évvel ezelőtt, 1997-ben indította el a Domus Hungarica Scientiarum et Artium ösztöndíjprogramot. Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság és a Domus Kuratórium a negyedszázados ösztöndíjprogramot a határon túli területeken (Csíkszeredában, Újvidéken, Komáromban) és Budapesten is konferenciák szervezésével ünnepli. Az elmúlt 25 év legsikeresebb Domus ösztöndíjasainak kitüntetésére a budapesti Domus 25 konferencián, 2022. november 28-án kerül sor. Helyszín az MTA Székház Felolvasóterem
(Budapest, Széchenyi István tér 9.)

Népszámlálás 2022: Kérdések és válaszok

2022 októberében tartották Szerbiában a népszámlálást. A tíz évente megszervezendő adatfelvétel fontos információkkal szolgál a társadalmunk állapotáról. Előadásunkban a népszámlálás módszertanáról, jelentőségéről és az eredményeinek felhasználásáról, illetve a polgárokban felmerülő aggályokról, bizalmatlanságról lesz szó. A vajdasági magyarság szempontjából döntő kérdés, hogy hányan vagyunk még? […] Szó lesz arról, hogy milyen kisebbségi jogok kötődnek a népszámlálás nemzetiségi adataihoz. Az tudományos előadásra 2022. november 29. 18.00-19.00 óra között, a zentai Alkotóházban kerül sor (Posta utca 18.) az Identitás Kisebbségkutató Műhely és a Thurzó Lajos Közművelődési Központ szervezésében..."

Workshop: Kelet-ukrajnai menekültek Kárpátalján (a Beregszászi járásban)

Az orosz–ukrán háború kezdetétől jelentős számú menekült érkezett Kárpátaljára. Számukra a magyar állam, illetve a jótékonysági szervezetek támogatásával a helyi önkormányzatok, civil szervezetek biztosítottak szállást, ellátást, szociális juttatásokat. A Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársai 2022 nyarán adatokat gyűjtöttek a Beregszászi járásban megfigyelhető menekültáradat fluktuációjára, nem-, kor- és családösszetételére vonatkozóan, illetve 200 kérdőív kitöltetésére került sor. […] A workshop 2022. november 30. 10.00-16.00 óra között, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, Beregszászon (Kossuth tér 6.) kerül megszervezésre..."

A PAB eszéki kirendeltségének ünnepélyes ülése

A Pécsi Akadémiai Bizottsághoz tartozó kutatók és egyetemi oktatók köszöntésére és fogadására kerül sor a PAB képviselői jelenlétében, illetve az MTA külső tagságának bővítése az eszéki kollégák csatlakozásával. A köszöntők után alkalmi előadások keretén belül a PAB működésének, illetve az eszéki MTA külső tagság működésének és eddigi eredményeinek bemutatására is sor kerül. […] Az esemény 2022. november 30. 17.00-19.30 óra között az Eszéki J. J. Strossmayer Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kerül megrendezésre..."

Megkezdődött a Magyar Tudomány Ünnepe – Összefoglaló videóval az MTA Székházban tartott nyitóünnepségről

"Kutatóként tudjuk: a valóság csodái messze felülmúlják képzeletünket. A következő hetekben ezt a csodát, a világ megismerésének örömét szeretnénk megosztani" – mondta Freund Tamás, az MTA elnöke a 2022-es Magyar Tudomány Ünnepe csütörtöki nyitóünnepségén. A vezetői köszöntők és díjátadások után Pléh Csaba akadémikus tartott tudományos előadást. Idén megújulnak a novemberi rendezvénysorozat tudomány-népszerűsítő előadásai Tudományünnep+ néven. Az előadások a közvéleményt aktuálisan leginkább foglalkoztató témákat dolgozzák fel dinamikus stílusban, megújult környezetben. A „Tudomány: út a világ megismeréséhez” mottó jegyében megrendezett eseménysorozat az MTA YouTube-csatornáján is követhető...

Mark Krenn Fényképek Domonkosfáról 1900-1980 című kötetének bemutatója

2022. október 29-én 18.00 és 21.00 óra között kerül sor a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a Nemzetiségi Kutatóintézet – Lendvai kutatócsoportjának és Šalovci község szervezésében Mark Krenn kötetének bemutatójára. A teljesen kétnyelvű, magyar-szlovén kötet a muravidéki Domonkosfa település 20. századi történelmét dolgozza fel fényképek segítségével. A szerző 16 fejezeten keresztül mutatja be a falu, illetve a domonkosfai emberek „képes” mindennapjait. […] A kötetbemutató helyszíne a Domonkosfai Porta Szlovénia, Domanjševci 41…”

A Magyar Tudomány Ünnepe Kárpátalján

A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT), illetve a kárpátaljai magyar tudományosság a hagyományokhoz híven idén is részt vesz a MTÜ méltó megünneplésében. Az alábbiakban a KMAT közreműködésével a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megrendezésre kerülő eseményekről kaphatnak rövid előzetes tájékoztatást. […] Az ez évi tudományünnep rendezvényeinek témái között előtérbe kerülnek többek között a megújuló energiaforrásokkal, a biodiverzitás csökkenésének hatásaival, valamint az ukrajnai háború következtében kialakult, számos területet érintő válsággal kapcsolatos kérdések…”

MTÜ Konferencia: Paradigmaváltás az oktatásban és a tudományban

2022. november 03. 09.00 óra és 2022. november 04. 12.00 óra között kerül sor az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának (24000 Szabadka, Strossmayer utca 11.) évente megrendezésre kerülő konferenciájára. […] Az idei évi konferencia is tagolt lesz, de egységes tematikájú, melynek keretében alkalom adódik különböző szempontok szerint elemezni, vizsgálni a paradigmaváltás témáját…”

MTÜ Előadások: Ünnepi megnyitó Eszéken

Az Eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, a Glotta Nyelvi Intézet, a Kulturális Identitás és a Regionális Örökséget Kutató Központ és a Zrínyi Magyar Kultúrkör közös szervezésében kerül sor 2022. november 03. 17.00-20.00 óra között az Eszéki J. J. Strossmayer Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Magyar Tudomány Ünnepének megnyitójára. A megnyitón a három előadás mellett (Medve Zoltán, egyetemi tanár (Eszék), Katalinić Krisztina, egyetemi docens (Zágráb), Szoták Szilvia, OFFI (Budapest)) rövid kulturális programra is kerül sor..."

MTÜ Előadás: Az orosz-ukrán háború és a kárpátaljai magyarok

2022. november 03. 18.00-20.00 óra között kerül sor a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Nemzetiségi Kutatóintézet – Lendvai kutatócsoportja által szervezett előadásra, amelyet Fedinec Csilla, a budapesti Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársának tart meg a Bánffy Központban, s szlovéniai Lendaván (Fő utca 32.). A kutató előadása tematikailag összhangban van az ez évi tudományünnepi rendezvények témainak egyikével, nevezetesen az ukrajnai háborúval. A szakértő ugyanis az orosz-ukrán háborúról és a kárpátaljai magyarokról fog előadni…”

MTÜ: A Magyar Tudomány Napja Erdélyben

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Csíkszeredai Fiókegyesülete, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara szervezésében 2022. november 4-én, pénteken 09:00 órától Csíkszeredában (Sapientia EMTE Campus, Szabadság tér 1.) kerül sor a Magyar Tudomány Napja Erdélyben fórum szekcióülésére A nemzeti tudományosság és művészetek erdélyi-székelyföldi kiválóságai címmel..."

MTÜ: Chyzer Kornél emléktábla-avatás

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) állandó programjának része emléktáblák állítása azon volt MTA-tagok emlékére, akik születésük, tevékenységük vagy kutatásuk programja révén a volt Felső-Magyarország területéhez kapcsolódtak. A következő eseményre 2022. november 04. 14.00-16.00 óra között kerül a szlovákiai Bártfafürdnőn..."

MTÜ: 150 éves az erdélyi magyar orvos- és gyógyszerészképzés

Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya emlékülést tart a Ferenc József Tudományegyetem és utóda, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet alapítása tiszteletére a marosvásárhelyi Kultúrpalota kisteremében (George Enescu utca 2) 2022. november 04. 18.00-20.00 óra között..."

MTÜ: XI. Legere Irodalmi Verseny

Az Arany A. László Polgári Társulás és a nyitrai Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék szervezésében kerül sor a Legere Irodalmi Versenyre, amely egy olvasóvá nevelésre fókuszáló, középiskolásoknak szervezett irodalmi csapatverseny. A versenyre 2022. november 07. 08.00-15.00 óra között kerül sor a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen (Trieda Andreja Hlinku 1)..."

Tudomány délután a Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság és a Liszt Intézet Zágráb szervezésében

Előadások 2022. november 7. 16 óra és 20 óra között a zágrábi Liszt Intézet Ulica Augasta Cesarca 10 címen négy szakmai előadással, és egy kötetbemutatóval is készülnek a szervezők…”

MTÜ: A Kárpát-medence földrajza: természet, társadalom, gazdaság, néprajz című kötet bemutatója

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszék olvasótermében kerül sor (Beregszász, Kossuth tér 6.) 2022. november 08. 15.00-16.30 óra között a Kárpát-medence földrajza című kötet elektronikus változatának bemutatójára. […] Kétéves előkészítő munka eredményeként idén nyáron elektronikus kiadványként napvilágot látott A Kárpát-medence földrajza: természet, társadalom, gazdaság, néprajz kiadvány. A kötet egy olyan összeállítás, amely az érdeklődők széles köre számára jelenthet élvezhető olvasmányt, de részévé válhat a térség felsőoktatási intézményeiben oktatott Kárpát-medence földrajza kurzus ajánlott irodalmának, valamint felhasználható az iskolai honismeret oktatásában is…”

MTÜ: Kutatástörténeti vizsgálatok

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság régi adósságát szeretné rendezni. A társadalomtudományi kutatások az évek folyamán háttérbe szorultak. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán (Szabadka, Strossmayer utca 11) 2022. november 08. 16.00-20.00 óra között Borús Rózsa, Harkai Imre, Penavin Olga, Penovátz Antal, Tóth Ferenc, Zöldi Pál és mások megjelent kötetei, szakirodalmi jegyzeteik feltárása lesz a cél, illetve ezt keretbe foglalva nyilvánosságra hozni. A műhelymunka célkitűzése elkészíteni a munkabeosztást, s november hónap végére megjelentetni. Felrakni a Kiss Lajos Néprajzi Társaság honlapjára, hogy mindenki számára elérhető legyen…”

MTÜ: A Kárpátalja magyar szemmel című útikönyv ukrán nyelvű változatának könyvbemutatója

Közel egyéves előkészítő munka eredményeként 2021-ben megjelent a Kárpátalja magyar szemmel című útikönyv. Ezt követően további egy év elteltével készült el a kötet ukrán nyelvű változata, átdolgozása. Az ukrán nyelvű útikalauz sajátos betekintést ad Kárpátalja történelmébe, bemutatja a vidék épített örökségét, természeti látványosságait, etnikai-kulturális sajátosságait és hagyományait. Az útikönyv a vidékünkre érkező turistákon kívül az érdeklődők széles köre számára jelenthet élvezhető olvasmányt, de felhasználható az iskolai honismeret oktatásában is. […] A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszék olvasótermében kerül sor (Beregszász, Kossuth tér 6.) 2022. november 09. 15.00-16.30 óra között a Kárpát-medence földrajza című kötet elektronikus változatának bemutatójára…”

MTÜ: Természettudományi konferencia Beregszászon

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Fodor István Kutatóközpontja 2011 óta minden év novemberében tematikus rendezvény keretében méltatja a magyar tudomány napját, melyet az elmúlt években a Magyar Tudományos Akadémia is felvett a Magyar Tudomány Ünnepe elnevezésű programsorozatába. [...] Korábbi hagyományainkhoz hasonlóan 2022. november 10. 10.00-15.30 óra között kerűl sor a természettudományi tematikájú tudományos konferenciára Beregszászon (Kossuth tér 6.). Az eseményt lehetőség szerint vegyes (jelenléti és online) módon kívánjuk megtartani…"

MTÜ: Árpád-kori királyok és temetkezőhelyek kutatása: A legújabb régészeti, genetikai kutatások és eredmények

Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia és Történelem Tanszéke, valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács szervezésében 2022. november 10. 10.30-12.30 óra között kerül sor az Árpád-kori királyok és temetkezőhelyek kutatása: A legújabb régészeti, genetikai kutatások és eredmények témájú beszélgetésre. Az eseményt a Selye János Egyetemen, Komáromban (Bratislavská cesta 3322) tartják. A fő előadó Mende Balázs Gusztáv – az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Archeogenomikai Intézetének tudományos főmunkatársa..."

Műhelymunka: Fenntartható mentális egészség

Az Ego Vajdasági Magyar Pszichológiai Kutatóműhely szervezésében 2022. november 10. 12.00-14.00 óra között kerül sor a Fenntartható mentális egészség című műhelymunkára, amely az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán, (Szabadka, Strossmayer utca 11.) lesz megtartva. [...] A műhely összekapcsolja a pszichológia és a pedagógia tudományterületeit az emberi jóllétre és a környezeti hatásokra fókuszálva..."

Emlékülés Lónyay Menyhért születésének 200. évfordulója alkalmából

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár közreműködésével emlékülést szervez gróf Lónyay Menyhért (1822–1884) születésének 200. évfordulója tiszteletére. Az eseményre 2022. november 10. 15.00-17.00 óra között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Beregszászon kerül sor (Kossuth tér 6.). Lónyay fordulatokban gazdag politikai pályafutása Beregszászról indult. Pályafutása során betöltötte Magyarország miniszterelnöki, az Osztrák-Magyar Monarchia közös pénzügyminiszteri, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnöki posztját..."

XIX. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája

A Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány már évek óta a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezi meg. A konferencia célja, hogy lehetőséget biztosítson a fiatal kutatók számára, hogy bemutassák új eredményeiket, kutatásaikat. A konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap diplomával már rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezhetnek. Az idei konferenciára 2022. november 11. 09.00-16.00 óra között kerül sor a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (Kossuth tér 6.)..."

A Magyar Tudomány Napja Partiumban

A Partiumi Keresztény Egyetem, a Partiumi Területi Kutatások Intézete és a Sapientia Varadiensis Alapítvány szervezésében kerül sor 2022. november 11. 10.00-17.00 óra között az Intézményépítés és nemzeti összetartozás a Kárpát-medencei magyar tudományban című konferenciára. A rendezvény a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem új épületében (Sulyok István utca 14–16.) kerül megszervezésre..."

KAB: Magyar Tudomány Ünnepe 2022

Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Magyar Tudomány Ünnepére konferenciát szervez, 2022. november 11. 11.00-től a Művészeti Egyetem, Marosvásárhely, Köteles Sámuel utca 6. szám alatt. […] A megnyitó előadást Kollár László Péter akadémikus, az MTA főtitkára: „Az egyetem feladatáról” tartja, majd […] három szakmai előadást követően a KAB tudományos díjainak átadására és Színháztudományi Szakbizottság könyvbemutatójára kerül sor…”

MTÜ: Chrenóczy-Nagy József emléktáblájának avatása

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) állandó programjának része emléktáblák állítása azon volt MTA-tagok emlékére, akik születésük, tevékenységük vagy kutatásuk programja révén a volt Felső-Magyarország területéhez kapcsolódtak. A következő eseményre 2022. november 11. 10 óratól kerül a szlovákiai Nyitrán (Plébánia utca, 44 sz. épület bejárata)..."

MTÜ: Gyergyószentmiklósi Fiókegyesület Konferenciája

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Gyergyószentmiklósi Fiókegyesülete és a Gyergyói Népfőiskolai Társaság Rendszerváltás vagy hatalomátmentés címmel szervez kétnapos konferenciát 2022. november 11. 16.00- órától a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban. [...] Az 1989. december 21-étől az 1990. március végéig tartó időszak a romániai magyar közösség életében rendszerváltást kellett volna, hogy jelentsen. A temesvári események, Tőkés László kiállása, a romániai magyarság politikai szerveződése, az önálló magyar egyetem létrehozásáért való küzdelem, az önálló magyar iskolák létrehozása mind olyan tevékenységek voltak, melyek rendszerváltást kellett volna, hogy jelentsenek..."

Tudományos szimpózium: Önkéntes munka a 21. században

Selye János Egyetem Református Teológiai Kara a Tanárképző Kar Biológia Tanszéke és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács szervezésében 2022. november 15. 10.00-12.00 óra között kerül megrendezésre az Önkéntes munka a 21. században című tudományos szimpóziumra. Az eseményt a Selye János Egyetemen, Komáromban (Bratislavská cesta 3322) tartják. A cél a nemzetiségi diákok jogtudatának emelése az önkéntesség területén..."

Előadás: A tanulók aktivizálásának digitális eszközei

A Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének szervezésében 2022. november 15. 11.00-12.30 óra között kerül sor a Magyar Tudomány Ünnepe keretében szervezett előadásokra. Az eseményt a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán
Pozsonyban (Gondova 2) tartják a pozsonyi magyar tanszék tanár szakos hallgatói számára..."

Előadás: Prezi vagy Powerpoint?

A Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének szervezésében 2022. november 15. 13.00-15.30 óra között kerül sor a Magyar Tudomány Ünnepe keretében szervezett előadásra. Az eseményt a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán
Pozsonyban (Gondova 2) tartják a pozsonyi magyar tanszék tanár szakos hallgatói számára..."

MTÜ: Fordítói műhelyek Eszéken

A Kulturális Identitás és a Regionális Örökséget Kutató Központ, az Eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, a Glotta Nyelvi Intézet és a Zrínyi Magyar Kultúrkör közös szervezésében kerül sor 2022. november 13. - 17.00 / 2022. november 18. - 20.00 óra között az Eszéki J. J. Strossmayer Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Magyar Tudomány Ünnepének következő rendezvényére. [...] Fordítói műhelyek megtartása az eszéki BTK-n. Témák: konszekutív tolmácsolás (nov 13-án), frazémák fordítása (nov. 14-én), szakfordítás (nov. 17-én), kultúraspecifikus kifejezések fordítása (nov. 18-án)..."

Workshop és könyvbemutató: A határon túli, kárpátaljai magyar tudományosság népszerűsítése Innsbruckban

2022. november 16-17. között az ausztriai Tirol tartomány székhelyén, Innsbruckban (Innrain 52.), a város legnagyobb egyetemén, az Universität Innsbruck bázisán működő DYME Resesrch Group és az egyetem angol tanszéke szervezésében kerül sor a kisebbségi két- és többnyelvűség kérdéseiről egy workshopra, melyre a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munkatársai és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói is meghívást kaptak. A rendezvényen bemutatjuk a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásait és az intézet legfontosabb angol nyelvű publikációit, kiadványait, valamint a hallgatók bemutatják a beregszászi, továbbá a főiskola Filológia Tanszékét, az ott folyó oktató- és kutatómunkát..."

MTNE: Aranyos-vidéki Fiókegyesület

Erdélyi-Múzeum Egyesület Aranyos-vidéki fiókegyesület a tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum és a helyi közművelődési egyesületek 2022. november 16. 17.00-20.00 óra között konferenciát szerveznek A tordai középkori templomok régészeti kutatásainak eredményei címmel. A konferencia meghívottjai részéről plenáris előadások foglalják össze tordai középkori templomok régészeti kutatásainak eredményeit..."

MTNE: 150 éves a kolozsvári magyar jogtudományi egyetemi oktatás

Erdélyi-Múzeum Egyesület Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztálya és a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézet konferenciát szervez 2022. november 17. 18.00-20.00 óra között 150 éves a kolozsvári magyar jogtudományi egyetemi oktatás címmel. Az esemény helyszíne a Sapientia EMTE - Bocskai házának, Óváry tereme Kolozsváron ( Mátyás király utca 4.)..."

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben – 21. fórum

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2002 óta rendszeresen megszervezi A Magyar Tudomány Napja Erdélyben című rendezvénysorozatot, csatlakozva a magyar tudomány novemberi ünnepéhez. Az ünnepi rendezvény 2022. november 18. 09.00-19.00 óra között a Protestáns Teológiai Intézet Kolozsvár (Bocskay/A. Iancu tér 13.) illetve az EME-székházában (Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.) lesz megtartva. Az elmúlt évek hagyományaihoz igazodva, az idei, 21. rendezvény is két részből áll: a pénteki ünnepi nyitórendezvényen plenáris előadások hangzanak el a tudomány időszerű kérdéseiről, melyekre minden évben fiatal hazai kutatókat kérünk fel. A konferencia másnapján szakosztályaink és fiókegyesületeink tartják meg a saját tudományterületükre szabott konferenciájukat..."

Együtt a nyelvvel, együtt az őrvidéki magyarokkal – az Imre Samu Nyelvi Intézet 15 éve

Az Imre Samu Nyelvi Intézet 2007. november 23-án alakult meg, s az alsóőri (Unterwart/Ausztria) Öreg Iskolában mutatkoztunk be a helyi közösségnek és a széles nyilvánosságnak. [...] Ennek 15 éves apropójára kerül sor az ISNYI konferenciájára 2022. november 18. 15.00-18.00 óra között az alsóőri Öreg Iskolában (Ausztria, Kirchenallee 4.)…”

MTNE: A Történelem szekció konferenciája

EME Jakó Zsigmond Kutatóintézete és a Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály szervezésében 2022. november 19. 09.00-19.00 óra között sorra kerülő konferencia gerincét vélhetően Erdély középkori és fejedelemségkori jog- és társadalomtörténetének egyes kérdései fogják képviselni. Többek között szó lesz a 15. századi vajdai igazságszolgáltatásról, kolozsvári Thomas Jordanus humanista kapcsolatairól, Péchi Simon kancellár viselt dolgairól és Talmud-fordításairól... [...] A konferencia helyszíne a kolozsvári EME-székház (Jókai/Napoca u. 2–4. sz.)..."

MTNE: Irodalom, nyelvészet, színháztudomány interdiszciplináris kontextusban

Az esemény az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya egy részének éves seregszemléje. Tudományterületek dialógusára törekszik a bejelentett témajavaslatok alapján az irodalom- és nyelvtudomány, a színháztudomány különböző területeinek kutatási eredményeit ez alkalommal többek között zene-, jog- és neveléstudománnyal összefüggésben láttatják a konferencia résztvevői 15 perces előadásban. A BBTE Hungarológiai Doktori Iskola, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály és az Interkulturali-THÉ Egyesület konferenciájára 2022. november 19. 09.00-19.00 óra között EME-székházában kerül sor (Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.)..."

MTNE: Erdélyi Természettudományi Konferencia (ETK-21)

Az online eseményen 10-15 perces előadások fognak elhangzani, várhatóan összesen kb. 25 előadás, a biológia, fizika, földtudományok, kémia, környezet-tudományok területéről. A szerzők saját tudományos kutatásaik eredményeit mutatják be, változatos, időszerű tematikai köröket érintve. A dolgozatok döntő többségét az interdiszciplináris kutatások jellemzik. [...] A Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, a BBTE Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet illetve az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi Szakosztályának konferenciájára 2022. november 19. 09.00-14.00 óra között EME-székházában kerül sor (Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.)..."

MTNE: XXIII. Műszaki Tudományos Ülésszak

Az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya 23. alkalommal szervez tudományos ülésszakot a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karával közösen Kolozsvárt a Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat keretében, ezúttal hibrid formában 2022. november 19. 09.00-14.00 óra között. [...] Rendezvényünk ünnepélyes keretet biztosít a Jenei Dezső-emléklap átadására. A rendezvényen, immár hagyományosan, bemutatjuk az EME 2022-ben megjelent műszaki és technikatörténeti kiadványait. [...] Az esemény helyszíne a Sapientia EMTE - Óváry-tereme
Kolozsváron (Mátyás király utca 4.)..."

MTNE: Zenetudományi szekció. Zenei (év)fordulók

A Zenei (év)fordulók tematikában az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztály Erdélyi Zenetudományi Munkaközössége és a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Kara szervezésében olyan előadások hangzanak el, amelyek zeneszerzői, előadóművészi pályák kulcsmozzanatait, vagy a magyar kultúra zenetörténeti eseményeinek meghatározó intézményeit, személyiségeit, lényeges eseményeit vizsgálják. Az konferenciára 2022. november 19. 10.00-14.00 óra között, a BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Karán,
Kolozsváron kerül sor..."

Könyvbemutató a DCH-ban: A magyar filozófia történetírása

Szeretettel meghívjuk a Kedves érdeklődőket a Domus 'Collegium Hungaricum'-ban a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének rendezvényére: A magyar filozófia történetírása Módszertan és kutatói gyakorlat című könyvbemutatóra. A kötetet szerkesztette: Mester Béla – Mészáros András, az MTA külső tagja. […] Időpont: 2022. november 23., 18:00..."

Philos Műhelykonferencia 2022

A Philos folyóirat az elmúlt években immár öt alkalommal szervezett műhelykonferenciát a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia egyik bevezető napján. A folyóirat és annak műhelye elsősorban azt a szerzői gárdát mozgósítja, amely a VMTDK-kon nevelődik ki folyamatosan. A konferencián a humán tudományok, a művészetek és a szépirodalom egyaránt érintetté válik, a programba iktatott könyvbemutatók is elősegítik az interdiszciplináris dialógust. A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium műhelykonferenciájára ezúttal 2022. november 24. 10.00-15.00 óra között, az Újvidéki Egyetem, Rektorátusán (Dr Zorana Đinđića 1) kerül megrendezésre..."

SAPEA webinárium

Az Európai Tudományos Akadémiák Szövetsége, az ALLEA (All European Academies) koordinálásával elkészült a SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) szakértői jelentése a Stratégia válságkezelés az Európai Unióban címmel. [...] A jelentéssel egyidőben az Európai Bizottság tudományos főtanácsadói csoportja – melynek magyar tagja Kondorosi Éva professzor-asszony – tudományos ajánlást fogalmazott meg, a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoport (European Group on Ethics in Science and New Technologies) pedig állásfoglalást adott ki a témában. A szakértői jelentés, a tudományos ajánlás, és az állásfoglalás hivatalos bemutatására a SAPEA webináriumot szervez 2022. november 24-én, csütörtökön 10 órai (CET) kezdettel. Az esemény regisztráció köteles..."

Szerzők és fordítók kerekasztal-beszélgetése

Kulturális Identitás és a Regionális Örökséget Kutató Központ, az Eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, a Glotta Nyelvi Intézet és a Zrínyi Magyar Kultúrkör közös szervezésében kerekasztal beszélgetésre kerül sor 2022. november 24. 17.00-18.30 óra között az Esszéki J. J. Strossmayer Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A szerzők és fordítóik közösen bemutatkoznak a közönségnek, és elmondják a tapasztalataikat a kommunikációval és a fordítási kihívásokkal kapcsolatban..."

MTNE:XVIII. agrártudományi konferencia: Agrártudomány az élhető jövőnk alapja

Az EME Agrártudományi Szakosztálya, a Sepsiszentgyörgyi Fiókegyesülete, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központja, illetve a Kertészmérnöki Tanszéke, valamint az illyefalvi LAM Alapítvány szervesen csatlakozik az EME főszervezésében történő Magyar Tudomány Napja Erdélyben, „Tudomány: út a világ megismeréséhez” mottójú, 21. fórumához. Ezt a XVIII. agrártudományi konferenciájával teszi, amelynek ez évben az alábbi fő célkitűzései vannak: megismertetni az agrártudomány mindennapi életünkben betöltött szerepét és jövőbeni jelentőségét; [...] A konferencia 2022. november 25. 10.00-16.00 óra között,a Sapientia EMTE, Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központban kerül megrendezésre (Csíki utca, 50. szám - A205)..."

MTNE: 13. Matematika és informatika alkalmazásokkal konferencia

Az EME Matematikai és Informatikai Szakosztálya minden évben körülbelül félszáz résztvevővel (hazai és magyarországi egyetemi és középiskolai oktatók) megszervezi a Matematika és informatika alkalmazásokkal konferenciát, amelyen matematikai és informatikai, valamit módszertani előadások hangzanak el. A konferencián néhány magyarországi és erdélyi szakember szokott rendszeresen plenáris előadást tartani. Ugyanezen a konferencián osztjuk ki 2006-tól a Farkas Gyula-emlékérmet évente három olyan erdélyi matematika- vagy informatikatanárnak, aki jelentős szakmai, pedagógiai eredményt ért el. [...] A konferencia 2022. november 25. 16.00 és november 27. - 12.00 óra között között, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár, Strada Mihail Kogălniceanu 1) és az EME-székházban (Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.) kerül megrendezésre..."

Migráció és Mobilitás

Kiss Lajos Néprajzi Társaság szervezésében, 2022. november 26. 10.00-14.00 óra között kerül sor a Migráció és mobilitás kutatás című konferenciára. Az esemény helyszíne a topolyai művelődési otthon (Fő utca 12). A konferencia témái: A térség népességének a demográfiai folyamatai; Történelmi emlékezet narratívái a valamikori betelepülésről, nagyszaladásokról, kivándorlásokról; Belső, regionális és nemzetközi mobilitás és migráció a 20, század második felében és a 21. században, ennek motivációi és hatása az életmódra, szokásokra a család- és háztartásszerkezet viszonyaira, identitásra, reprezentációra..."

21. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK)

A 2002 óta évente megszervezett Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK) Kárpát-medencei hatókörű, magyar nyelvű tudományos diákköri mozgalom, amelyben 100-150 hallgató vesz részt új kutatási eredményeivel. A konferenciára megjelenik a rezümékötet. [...] A konferencia 2022. november 25. - 18.00 / 2022. november 27. - 12.00 óra között, az Újvidéki Egyetem különböző helyszínein kerül megrendezésre..."

Kerekasztal beszélgetés: Termini határok nélkül, avagy hogyan patikában menni a patikába?

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői bemutatják a Termini szótárt, amely a Kárpát-medencében, az országhatáron túl élő magyarok által használt idegen eredetű szavakat tartalmaz. A szótár mind a hét, Magyarországot körülvevő ország magyarlakta régióinak szavait tartalmazza (Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, Horvátország, Muravidék, Őrvidék). […] Az esemény 2022. november 28. 17.00-19.00 óra között az Eszéki J. J. Strossmayer Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kerül megrendezésre..."

A magyarországi MTU rendezvényei

Címkék