Magyar Tudományosság Külföldön

Az MTA határon túli testületei

A Magyar Tudományos Akadémia intézményén belül 1996-ban létrejött a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, 2000-ben pedig az MTA köztestülete megnyílt a Magyarországon kívül élő, magukat magyarnak (is) valló tudósok számára. 2007-ben a Kolozsvári Területi Bizottság, 2008-ban a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, valamint 2013-ban a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács megalakulásával az MTA még szorosabbra fűzte kapcsolatait a külhoni magyar kutatókkal. A Magyarországgal szomszédos országokban létrejött akadémiai tanácsok gyakorlatát követve, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, valamint a 2011. június 11-i Ukrajnai Magyar Tudóstalálkozó célja és döntése alapján 2015. október 30-án Ukrajnában is megalakult az akadémiai tanács Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács néven. Négy, az Egyesült Államokban működő magyar tudósszervezet (Amerikai Magyar Akadémikusok Társasága, USA Nyugati Parti Magyar Tudósklub, New York-i Magyar Tudományos Társaság, Bostoni Magyar Tudósklub) részvételével és a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával 2018. április 6-án újabb határon kívüli akadémiai testület alakult.


Kolozsvári Akadémiai Bizottság

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (rövidítve KAB) a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottsága, amelyet egy 2006-os döntés alapján 2007. január 1-jétől hozott létre. Ez első ilyen jellegű bizottság Magyarországon kívül, mivel Romániában található a legnagyobb létszámú határon kívüli magyar közösség, amely az alakuláskor 17 külső tagot és 392 köztestületi tagot számlált. 2010 elején 15 külső tagot és 507 köztestületi tagot tartanak számon Romániában.

ElnökNéda Zoltán
AlelnökökPéntek János
Benedek József
Tiboldi István
CímStrada Ion Ghica 12, Kolozsvár, Románia
Telefon+40 264 588001
Webcímhttp://www.kab.ro
E-mailoffice [at] kab [dot] ro

Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács civil egyesület, amely határozatlan időre alakult a szlovákiai magyar tudományosság és művészetek fejlesztése érdekében.
Az Egyesület alapvető céljai: a szlovákiai magyarok által gyakorolt tudományok és művészetek művelésének támogatása és képviselete, valamint az elért eredmények terjesztése; a szlovákiai magyarok tudományos életbe való bekapcsolása Szlovákiában és a térségben; tudományos szervezetekkel való együttműködés Szlovákiában és a térségben; szlovákiai fiatal magyar kutatók tudományos tevékenységének támogatása; tudományos tárgyú összejövetelek, szimpóziumok, tanácskozások, továbbképzések, műhelyek, konferenciák, előadások szervezése; az Egyesület tevékenységével kapcsolatos nyomtatott és elektronikus publikációk megjelentetése.

ElnökMészáros András
AlelnökökDusza János
Vanconé Kremmer Ildikó
Kádasi Lajos
CímParková ulica 4, 931 01 Šamorín/Somorja, Szlovákia
Telefon
Webcímhttp://www.szmat.sk
E-mailvancoildiko [at] gmail [dot] com

Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács

A szerbiai köztestület körében az MTA által 2007-ben lefolytatott szavazás célja az MTA szerbiai regionális tudományos tanácsának létrehozása volt. A különböző tudományterületek képviselői közül legtöbb szavazatot elnyert tagok felkérést kaptak a tanács megalakítására.

A 2008. május 10-én Újvidéken megtartott alakuló ülés határozatot hozott a Vajdasági Magyar Akadémia Tanács (VMAT) megalakításáról, alapszabályáról és felépítéséről. VMAT-nak mint újvidéki székhellyel rendelkező polgárok egyesületének a hivatalos bejegyzése 2008. december 4-én, a törvény értelmében kötelező újrajegyzés pedig 2010. augusztus 20-án történt meg. Gyakorlatilag a VMAT a szerbiai magyar tudományos közösség, elsősorban az MTA szerbiai köztestületi tagsága intézményesített képviseletét végzi mindenekelőtt az MTA felé.

A VMAT alapvető célja a tudomány szerbiai magyar művelői képviseletében hozzájárulni a magyar-magyar, magyar-szerb, valamint a nemzetközi tudományos együttműködés sikeréhez. A VMAT alapszabálya értelmében a VMAT tagja lehet minden természetes személy, a Szerb Köztársaság állampolgára, aki beszéli a magyar nyelvet és a tudományok doktora (vagy annak megfelelő) címmel rendelkezik, illetve munkásságával jelentősen hozzájárult a tudomány vagy a művészetek fejlődéséhez, és kész elfogadni a VMAT alapszabályát.

ElnökLendák Imre
AlelnökökCsányi Erzsébet
Lengyel László
CímVojvode Mišića 1, 21000 Újvidék/Novi Sad, Szerbia
Telefon+381-64-820-5717
Webcímhttp://www.vmat.rs
E-mailvmat [at] vmat [dot] rs

Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, valamint a 2011. június 11-én Antalócon megtartott Ukrajnai Magyar Tudóstalálkozón kifejtett célok és ott született döntés alapján 2015. október 30-án Ukrajnában is megalakult az akadémiai tanács Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) néven. A tanácsnak az MTA szabályzata alapján automatikusan tagja az akadémia három ukrajnai külső tagja (Jenkovszky László, Szikura József, Spenik Ottó), akik mellé 15 tagú tanácsot választott a testület. A megválasztott tanácsban 7 tudós képviseli a bölcsészet- és társadalomtudományokat (Brenzovics László, Csatáry György, Csernicskó István, Kopriva Attila, Lizanec Péter, Orosz Ildikó, Zékány Krisztina), 5 a természettudományokat (Fodor Gyula, Gecse Ferenc, Mica Volodimir, Rácz Béla, Spenik Sándor), 3 (Boldizsár Sándor, Kohut Erzsébet, Riskó Sándor) pedig az élettudományokat.
Az elnök Spenik Ottó fizikus professzor, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Ungvári Elektrofizikai Kutatóintézetének igazgatója, az MTA külső tagja lett. Alelnökké Csernicskó István nyelvészt, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontjának vezetőjét, az MTA külső köztestületi tagját választották meg.

ElnökSpenik Ottó
AlelnökCsernicskó István
Cím88000 Ungvár, Vár u. 10., Ukrajna
Telefon
Webcímhttp://kmat.uz.ua
E-mailkarpataljamat@gmail.com

Az MTA Amerikai Magyar Bizottsága

Négy, az Egyesült Államokban működő magyar tudósszervezet (Amerikai Magyar Akadémikusok Társasága, USA Nyugati Parti Magyar Tudósklub, New York-i Magyar Tudományos Társaság, Bostoni Magyar Tudósklub) részvételével és a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával 2018. április 6-án újabb határon kívüli akadémiai testület alakult. Az erről szóló megállapodást a washingtoni magyar nagykövetségen írták alá. A dokumentumot az MTA részéről Lovász László elnök látta el kézjegyével. A Magyar Tudományos Akadémia Amerikai Magyar Bizottsága (MTA AMB) egy ernyőszervezet, amelynek fő célja az Egyesült Államokban élő magyar tudósok, az MTA amerikai köztestületi tagjai és az Akadémia közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése.

ElnökSzemélye évenként, rotációs alapon változik
Cím
Telefon
Webcím https://mta.hu/amb
E-mailzaborszky [at] axon [dot] rutgers [dot] edu, laszloz [at] newark [dot] rutgers [dot] edu