Magyar Tudományosság Külföldön

Kárpát-medencei magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézmények

A határon túli magyar tudományos utánpótlás legfontosabb bázisai a magyar nyelven is oktató helyi felsőoktatási intézmények. A szülőföldi munkaerőpiaci érvényesülés feltétele a többnyelvűség, az EB támogatja a megfelelő szaktudományos alapokon nyugvó többnyelvű (anyanyelv–többségi nyelv–idegen nyelv) oktatást.