Magyar Tudományosság Külföldön

Kiadványok

2023

Domus 25: A Magyar Tudományos Akadémia határon túli ösztöndíjprogramja. Szerkesztette: Kontra Miklós és Morvai Tünde

A kötet teljes szövege az alábbi linkre kattintva érhető el:

Letölthető formátumok: PDF

2020

Filozófia és irodalom. Szerkesztette: Mészáros András.

MTA-Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, 2020.

Megjelent a „Filozófia és irodalom” c. konferencia tanulmánykötete Mészáros András szerkesztésében. A konferenciát a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács és a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma 2019 október 4–5-én rendezte meg Alsósztregován a Madách-kastélyban.

A kötet teljes szövege az alábbi linkre kattintva érhető el:

Letölthető formátumok: PDF

2016

A nemzet mint tudományos közösség. Húszéves a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága (1996–2016). Szerkesztette: Fedinec Csilla. MTA MTK EB, Budapest, 2016.

A rendszerváltás óta eltelt több mint két évtized alatt jelentős magyar tudományos potenciál szerveződött Erdélyben, Szlovákiában, Vajdaságban és Kárpátalján a többségében újonnan kialakított egyetemi, egyesületi, gyűjteményi keretek között. Ez a mára szervezettségében és teljesítményében egyaránt fontos kutatói világ a környező országokban a klasszikus hármas relációban egyszerre jelenti a saját közösség önismeretének, felsőoktatásának a bázisát, s ezzel együtt intenzív kapcsolati hálókat működtet a magyarországi és általában a magyar tudományosság intézményeivel, miközben lehetőség szerint igyekszik bekapcsolódni az adott ország tudományos vérkeringésébe is. Ezzel együtt a Kárpát-medencén kívüli magyar tudósok, kutatók is igénylik a rájuk való odafigyelést, a nyugati magyar tudományos civil intézmények az együttműködést. Ebben kohéziós szerepet tölt be a Magyar Tudományos Akadémia és annak Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága, mely 2016-ban fennállásának két évtizedes jubileumát ünnepli. Ebből az alkalomból értékeljük az Akadémia és a Bizottság tudománypolitikáját, a szomszédos országokhoz, és a világ magyar tudományosságához fűződő kapcsolatok történetét.
Az össznemzeti, regionális és a nemzetközi igények figyelembe vételével az együttműködés sokféle módozata vált napi gyakorlattá. Az akadémiai szervezettség, megbízhatóság, presztízs mellett folyamatosan tér és lehetőség adódott az új impulzusok, kezdeményezések, kooperáció lehetőségeinek hasznosítására. Az elvégzett munka értékének és volumenének felmutatásához betekintést nyújtunk abba is, mit tesznek a közép-európai együttműködés, saját kisebbségeik tudományos törekvéseinek támogatására a környező országok – Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia – akadémiái, az akadémiákon kívüli tudományos intézményei, ismertetjük a többségi tudományosságok és kisebbségeik viszonyát, a kisebbségeknek a szomszédos országok tudománypolitikájában betöltött szerepét, mindezek történeti hátterét, támogatási-finanszírozási megoldásaikat, kapcsolódó kutatási programjaikat.

Letölthető formátumok: PDF; EPUB; MOBI

Recenziók: Fórum Társadalomtudományi Szemle, Korunk, Debreceni Szemle

Hungary's Neighbors as Kin-States. Political, Scholarly and Scientific Relations Between Hungary's Neighbors and Their Respective Minorities. Edited by Csilla Fedinec. Hungarian Science Abroad Presidential Committee of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2016.

The political transition in Hungary in 1989 led to political, economic, and social changes; with the emergence of the basic idea in public opinion that the borders of the Hungarian nation do not coincide with the Hungarian state borders, and that the Hungarians living outside the national borders are also part of the Hungarian nation.
The Hungarian Academy of Sciences took its share of this process. The 2009 amendments of Act XL of 1994 on the Hungarian Academy of Sciences included the issue of Hungarian science in the ethnic Hungarian regions abroad in the range of the Academy’s public duties in the following wording: the Academy “shall liaise with scholars living abroad who pursue research in Hungarian and on Hungarian topics, and shall support Hungarian science in the ethnic Hungarian regions”. Thus, liaising with an effort to support Hungarian science in the ethnic Hungarian regions abroad is a public duty that the Academy set forth in law.
Twenty years ago the Academy’s “Hungarian Science Abroad Presidential Committee” was set up to represent these issues. This 20th anniversary is a good occasion to evaluate and confirm further priorities.
It is also important to recognize that the academies of the neighboring countries have similar experiences. Building on this, we try to show what the academies, which are similar institutions in all the neighboring countries, are doing in order to promote Central European cooperation and the scientific ambitions of their own minorities. In the papers to follow, we will present the activities and networks of the academies of Hungary’s neighboring countries except Austria, and their various scientific institutions working outside the academic structure, which are similar to the national scientific program of the Hungarian Academy of Sciences and which have the same opportunities and character. We will outline the relationship between the science and scholarship of a kin-state and its ethnic minorities abroad, the role of minorities in the science policy of the neighboring countries, their historical background, methods of providing support and funding, and their similar research programs.
In this booklet we summarize the activity of the Hungarian Academy of Sciences concerning Hungarian scholarship and science abroad and present summaries of the more or less similar activities of the neighbouring countries.

E-Book formats: PDF; EPUB; MOBI

2011

Nemzeti önismeret - Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának tevékenysége 2006-2011

Recenziók:

Berényi Dénes: Három új könyv a határon túli magyar tudományossággal foglalkozó akadémiai elnöki bizottság kiadásában - Korunk, 2011. évi 8. szám

Tudomány és magyarság 2. - Arany János-díj és -érem 2011

2010

Magyar-magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttműködések lehetősége

Programtervezetek (melléklet)

2008

Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban

Recenziók:

Bence Lajos: Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban
Népújság, 2009. január 7. (Szlovénia)

Berényi Dénes: Magyarságtudományi tanulmányok
Magyar Tudomány, 2010. évi 1. szám

Gráfik Imre: Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban
Vasi Szemle, 2009. évi 4. szám

Hegedűs Rita: Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban
Modern Nyelvoktatás, 2009. évi 3. szám

Kulin Borbála: Lelkesítő, meglepő, tanulságos
Hitel, 2009. évi 7. szám

Péter Árpád: Értékek a magyarságkutatásban
Korunk, 2009. évi 2. szám

Petrik Emese: Tudat - öntudat - nemzettudat
Létünk, 2009. évi 1. szám

Salat Levente: Önmagát kereső összmagyarságunk
Élet és Irodalom, 2009. évi 3. szám.

2007

Az együttműködés esélyei - A Domus Hungarica ösztöndíjprogram első 10 éve 1997-2007

2006

Tudományos konferencia az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmából

A határon túli magyar tudományos műhelyek működésének regionális megközelítése

Értelmiség és kutatóképzés a kislétszámú kisebbségi régiókban és szórványterületeken

2005

Tehetséggondozás a tudományban
Magyar tudományos folyóiratok a környező országokban

2004

Magyar kutatók külföldön 4.

2003

Hungarian Science Abroad 2.

Vélemények az MTA tevékenységéről és további feladatairól a határon túli magyar tudományossággal kapcsolatban

Magyar tudományos műhelyek a környező országokban 3.

2002

Mit tett a Magyar Tudományos Akadémia a határon túli magyar tudományosság ügyében az elmúlt hat évben? 1996-2002

A külföldi magyar tudományos kutatást és felsőoktatást támogató magyarországi szervezetek 2.

2001

Hungarian Science Abroad 1.
Tudományos fokozatok a környező országokban

2000

Magyar tudományosság külföldön 3.

Magyar kutatók külföldön 3.

Magyar tudományos műhelyek a környező országokban 2.

1999

Magyar tudományosság külföldön 2.
A külföldi magyar tudományosságot támogató magyarországi szervezetek 1.

1998

Magyar kutatók külföldön 2.

1997

Magyar tudományosság külföldön 1.
Magyar tudományos műhelyek a környező országokban 1.

1996

Külföldi magyar kutatók 1.
MTA Kutatásszervezési Intézet