Magyar Tudományosság Külföldön

Határon Túli Magyarok Titkársága

Az Akadémia szervezetébe és működésébe fokozatosan épültek s épülnek be a határon túli magyar tudományos világ integrálásához szükséges elemek. Az MTA Titkárságán belül a Határon Túli Magyarok Titkárságának (HTMT), mint új szervezeti egységnek a megjelenése (1999) jelzi a feladat volumenének és súlyának növekedését.

Határon Túli Magyarok Titkársága

Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 7. Földszint, 25-27.

Telefon: (1) 411-6196

E-mail: htmt [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Munkatársak:

Morvai Tünde PhD osztályvezető
Kovács Sándor titkársági szakreferens
Kecskés Ildikó titkársági szakreferens
Bóna László PhD külső munkatárs

A Határon Túli Magyarok Titkársága

  • segíti a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság munkáját, ellátja a titkári teendőket, közreműködik az Elnöki Bizottság határozatainak végrehajtásában
    összefogja az Akadémia határon túli programját, koordinálja az alprogramok működését
  • kialakítja az Akadémia külső köztestületi tagozata működési rendjét, ellátja az ezzel kapcsolatos folyamatos teendőket (jelentkezések, adatbázis, honlap stb.)
  • feladata (együttműködve a tudományos osztályokkal) az MTA külső tagjaival való kapcsolattartás, minél teljesebb bevonásával a hazai tudományos életbe, ezek feltételeinek elősegítése, szervezése; együttműködés határon túli magyar műhelyekkel, közreműködés a műhelytámogatási programban
    kapcsolattartás más, az Akadémián kívüli partnerintézményekkel, a határon túli akadémiai program képviselete.