Magyar Tudományosság Külföldön

Határon Túli Magyarok Titkársága

Az Akadémia szervezetébe és működésébe fokozatosan épültek s épülnek be a határon túli magyar tudományos világ integrálásához szükséges elemek. Az MTA Titkárságán belül a Határon Túli Magyarok Titkárságának (HTMT) mint szervezeti egységnek a megjelenése jelzi a feladat volumenének és súlyának növekedését.

Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 7., földszint, 25-27.

Telefon: (1) 411-6196

E-mail: htmt [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Munkatársak:

Morvai Tünde, PhD, osztályvezető
Kovács Sándor, titkársági szakreferens
Kecskés Ildikó, titkársági szakreferens
Bóna László, PhD, külső munkatárs

A Határon Túli Magyarok Titkársága

  • segíti a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság munkáját, ellátja a titkári teendőket, közreműködik az Elnöki Bizottság határozatainak végrehajtásában, összefogja az Akadémia határon túli programját, koordinálja az alprogramok működését;
  • kialakítja az Akadémia külső köztestületi tagozatának működési rendjét, ellátja az ezzel kapcsolatos folyamatos teendőket (jelentkezések, adatbázis, honlap stb.);
  • feladata (együttműködve a tudományos osztályokkal) az MTA külső tagjaival való kapcsolattartás, minél teljesebb bevonása a hazai tudományos életbe, ezek feltételeinek elősegítése, szervezése; együttműködés határon túli magyar műhelyekkel, közreműködés a műhelytámogatási programban, kapcsolattartás más, az Akadémián kívüli partnerintézményekkel, a határon túli akadémiai program képviselete.