Eseménynaptár

dr. Kocsis Károly: Hazánk, a Kárpát-medence társadalma a nemzeti atlasz térképeinek tükrében

Előadás

Időpont

2023. november 20. 17.00-19.00 óra között

Helyszín

Bánffy Központ
9220 Lendva, Fő utca 32.

Részletek

Dr. Kocsis Károly, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja több tucat színes térképpel mutatja be Magyarország Nemzeti Atlasza legutóbbi (Társadalom) kötetét. A múlt feltárását követően az előadó egyrészt a népességgel és településekkel kapcsolatos főbb jellemzőket, térbeli folyamatokat ismerteti, másrészt olyan szintetizáló fejezeteket, témaköröket is bemutat, melyek a társadalmi és természeti környezet összefonódását, kölcsönhatásait is elemzik (pl. az életkörülmények és életminőség emberi oldalát, a lakásviszonyokat és a települési környezetet). A látványos térképeket szemlélve olyan témakörök területi sajátosságairól tájékozódhat a hallgatóság-nézőközönség, mint a termékenység, házasságon kívüli születések, a várható élettartam, a főbb halálokok, a külföldiek jelenléte, a határon átívelő magyar-magyar migráció vagy a külföldre irányuló mindennapi ingázás, elöregedés, házasság, válás, élettársi viszony, nemzetiségi-nyelvi összetétel, vallásosság és felekezetek, iskolázottság, munkanélküliség, jövedelmi egyenlőtlenségek, a városkörnyéki fejlődés, városaink és falvaink típusai, dinamikája, Budapest és agglomerációjának átalakulása, kórházi ellátás, szociális segély, a Covid-19 első éve, az internet használata, lakásviszonyok, lakáspiac, a közúti balesetek és a bűnözés.

Szervezők

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

Muravidéki Magyar Tudományos Társaság

Nemzetiségi Kutatóintézet Lendvai Kutatócsoport

Kapcsolattartó

Kovács Attila