Fiatal Kutatók Akadémiája

Gyakori kérdések a Fiatal Kutatók Akadémiájába való jelentkezéssel kapcsolatban

2021. január 4.

Mit kell tudni a Fiatal Kutatók Akadémiájáról és a tagságról?

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) nemzetközi mintára jött létre 2019-ben. Szervezetileg független, azonban szoros kapcsolatban áll a Magyar Tudományos Akadémiával. Céljairól, programjairól az FKA honlapján található bővebb információ, ahol a szervezet alapszabálya is elérhető. A tagság öt évre szól, és minden évben 12 új tagot választunk. Az öt év elteltével a tagok alumnussá/alumnává válnak, így a tagság 60 fős létszáma állandó lesz; 2020-ban azonban még csak 36 fős a tagság, melyhez 2021-ben 12 új tagot választunk. Az FKA tevékenységét a két társelnökből és a további öt főből álló vezetőség irányítja. A hatékonyság érdekében a szervezeten belül bizottságokat hoztunk létre. Minden tag legalább egy bizottság munkájában vesz részt.

Az FKA munkáját egy akadémikusokból és egyéb, a tudományos élet prominens személyiségeiből álló tanácsadó testület is segíti. Kapcsolatban állunk számos nemzeti fiatal akadémiával, valamint több nemzetközi szervezettel, így például a Young Academy of Europe-pal és a Global Young Academy-vel.

Mit tartalmazzon a motivációs levelem?

Az FKA sikeres működése a tagság önkéntes aktivitásától függ, ezért elengedhetetlen, hogy olyan jelentkezőket válasszunk a tagok sorába, akik a tudományos kiválóság mellett az FKA tevékenységében való tényleges elköteleződést és energiaráfordítást is vállalni tudják. A motivációs levélből szeretnénk, ha kiderülne, hogy hogyan képzeled el magad az FKA tagjaként, miként tervezel részt venni célkitűzéseink, kezdeményezéseink megvalósításában. Írhatsz arról, hogy az FKA melyik bizottságainak munkájában vennél részt szívesen, és hogyan járulnál hozzá kezdeményezéseikhez.

Egy másik lehetőség annak bemutatása, hogy szerinted mik azok a fiatal kutatókat érintő aktuális kérdések, kihívások hazánkban és világszerte, melyek megoldásán, javításán az FKA keretein belül dolgozni szeretnél. Szívesen vesszük ehhez kapcsolódóan olyan területek bemutatását, amelyekkel az FKA jelenleg nem foglalkozik, de potenciálisan tevékenységi körébe tartozhat a jövőben.

A motivációs levélben ne felejtsd el megemlíteni eddigi releváns, például tudományszervezési, tudománykommunikációs tapasztalataidat, illetve azokat a készségeidet, kompetenciáidat, melyek az FKA munkáját segíthetik. Eddigi tudományos teljesítményed, eredményeid és sikereid leírása az önéletrajzba kerüljön.

Mennyi idő- és energiabefektetéssel jár az FKA-ban való részvétel?

Tisztában vagyunk azzal, hogy az FKA munkájában való részvétel önként vállalt tevékenység. Minden tagnak számos más szakmai és egyéb feladata van az FKA-ban vállalt szerepe mellett. Amint azonban korábban említettük, az FKA működése, fennmaradása és sikere nagyrészt a tagok aktivitásán múlik.

Tagonként nagyon változó, hogy ki mennyi időt fordít FKA-s feladatokra. Minimum tevékenységként azt várjuk el, hogy legalább egy bizottság feladataiban vállalj aktív szerepet, és vegyél részt az éves taggyűlésen. A bizottságok általában havonta egyszer üléseznek, de emellett gyakran kell dokumentumokat fogalmazni, véleményezni. Ez nagyjából heti egy-két órás tevékenységet jelent. Ezen felül vannak olyan feladatok és lehetőségek, melyek az egész tagság számára nyitottak. Az FKA és ezen keresztül a teljes magyar fiatal kutatói közösség képviselete egy MTA-n működő vagy egy nemzetközi bizottságban – amellett, hogy nagy megtiszteltetést jelent – további heti néhány órát kitevő elköteleződéssel jár. A vezetőség munkájában való részvétel vagy egy-egy projekt, illetve bizottság munkájának menedzselése ismét hozzátesz a ráfordított munkaórák számához.

Miért éri meg az FKA tagjának lenni?

Az FKA-n belül számos tudományterület képviselőjével ismerkedhetsz meg és dolgozhatsz együtt. Aktívan tehetsz a saját korosztályodért, a fiatal kutatók közösségéért. Az FKA már eddigi, viszonylag rövid működése alatt is jelentős sikereket ért el, mind a magyar tudományosságon belül, mind a fiatal kutatók nemzetközi közösségében.

A fiatal kutatók kollektív érdekeinek képviseletén túl számos személyes lehetőség adódik különböző hazai és nemzetközi bizottságok, szervezetek munkájában való részvételre is. Ez azon felül, hogy jelentős presztízzsel jár, további lehetőséget nyújt kapcsolatépítésre, illetve a tudománypolitika, tudományszervezés világának megismerésére, melyre a szűkebb szakmai tudáson túl minden sikeres kutatónak egyre nagyobb szüksége lesz a jövőben. Számos ezzel kapcsolatos képzési lehetőségen, nemzetközi programon is részt vehetsz, melyet az FKA partnerei kifejezetten az FKA tagjainak hirdetnek.

Ki jelentkezhet FKA tagságra?

A jelentkezési feltételek a következők:

  • 2020. november 1. előtti MTA Köztestületi tagság
  • 2009. január 1. utáni első PhD fokozat*
  • 1981. január 1. utáni születési dátum*

* Maximum 5 év korhatárkedvezmény vehető igénybe gyermekvállaláshoz kapcsolódóan kiesett kutatóidő (gyermekenként maximum 2 év), tartós betegség, illetve egyéb, igazolható egyéni körülmény fennállása esetén.

Milyen adatokat és dokumentumokat kell a pályázathoz mellékelni?

  • Az online felületen meg kell adni a kért adatokat
  • Csatolni kell egy max. 3 oldalas szakmai önéletrajzot
  • Csatolni kell egy max. 1 oldalas és szóközökkel együtt max. 4500 karakterből álló motivációs levelet (ld. fent)

A formai és tartalmi követelmények hiánya érvénytelenítheti a pályázatodat.

Hogyan történik a tagválasztás?

A tagválasztás menete és időbeni lefolyása:

EseményHatáridő
1.Önkéntes jelentkezés a tagválasztási felületen a fenti dokumentumokkal2021. február 10., déli 12:00
2.Formai ellenőrzés, értesítés a pályázat befogadásáról vagy elutasításáról2021. február 22.
3.Az MTA osztályainak 45 év alatti köztestületi tagjai szavaznak az osztály érvényes tagjelöltjeinek pályázatairaSzavazási időszak: 2021. február 22. – 2021. március 22.
4.Az FKA Választási Bizottsága a köztestületi szavazás figyelembevételével meghozza a végleges döntést2021. április 15.
5.A pályázók értesítése a pályázat eredményéről2021. április 20.
6.FKA Tagság megkezdéseTagság érvényessége: 2021. május 1. – 2026. április 30.