Fiatal Kutatók Akadémiája

Vezetőség

Az FKA legfőbb döntéshozó testülete a taggyűlés, mely legalább évente egyszer ülésezik. Az FKA működését a „Társulási Megállapodás, Alapszabály” szabályozza, melyet a tagság 2/3-os többségi szavazással módosíthat. Az FKA ügyvitelét a Vezetőség látja el, amely két társelnökből és további öt választott vezetőségi tagból áll. A társelnököket és a vezetőségi tagokat egy évre választja a tagság. Ugyanazon tag társelnöknek legfeljebb kettő, vezetőségi tagnak legfeljebb három alkalommal választható meg. A vezetőség feladatait és hatáskörét az FKA alapszabálya rögzíti.

Az FKA vezetősége a 2022/2023 évben

Társelnökök:

Solymosi Katalin

Kecskés Gábor

Vezetőségi tagok:

Bálint Erika

Dömötör Orsolya

Fröhlich Georgina

Lencsés Ákos

Wilhelm Imola