Fiatal Kutatók Akadémiája

Vezetőség

Az FKA legfőbb döntéshozó testülete a taggyűlés, mely legalább évente egyszer ülésezik. Az FKA működését a „Társulási Megállapodás, Alapszabály” szabályozza, melyet a tagság 2/3-os többségi szavazással módosíthat. Az FKA ügyvitelét a Vezetőség látja el, amely két társelnökből és további öt választott vezetőségi tagból áll. A társelnököket és a vezetőségi tagokat egy évre választja a tagság. Ugyanazon tag társelnöknek legfeljebb kettő, vezetőségi tagnak legfeljebb három alkalommal választható meg. A vezetőség feladatait és hatáskörét az FKA alapszabálya rögzíti.

A Fiatal Kutatók Akadémiájának tagjai titkos szavazáson 2020. május 1-től újabb egy évre meghosszabbították Török Péter és Dékány Éva társelnökök, valamint a vezetőség öt tagja (Alpár Donát, Novák-Gselmann Eszter, Máté Ágnes, Solymosi Katalin és Toldi Gergely) mandátumát. Így a szervezet 12 újonnan megválasztott taggal kibővülve, az újraválasztott vezetőség irányításával folytatja munkáját az elkövetkezendő egy évben.

Az FKA vezetősége a 2019/2020-as évben

Társelnökök:

Török Péter

Dékány Éva

Vezetőségi tagok:

Alpár Donát

Novák-Gselmann Eszter

Máté Ágnes

Solymosi Katalin

Toldi Gergely