Fiatal Kutatók Akadémiája

Határokon átívelően: Fiatal kutatók és a Global Young Academy globális üzenete a COVID-19-ről

A koronavírus-betegség 2019 (COVID-19) járvány megrengette a világot, és ha nem vesszük tudomásul a természeti környezet rombolása és a fertőző betegségek terjedése közötti összefüggést, akkor nem ez lesz az utolsó járvány, amely káoszt okoz az emberiség életében.

2020. március 26.

A globális egészség és a világgazdaság is komoly veszélyeknek van kitéve, ha a A Nyilatkozat teljes szövege itt érhető el.megfelelő intézkedéseket nem hozzák meg minden egyes országban. A vírus terjedésének mérséklése céljából gyors és összehangolt nemzetközi cselekvésre van szükség. A kormányoknak a kellően tájékozott döntéshozatalhoz figyelembe kell venniük a tudomány legfrissebb mértékadó eredményeit, a nagyközönségnek felelősséggel kell cselekednie, a fiatal kutatóknak pedig fel kell ismerniük, hogy a megoldásban kulcsfontosságú szerepet játszhatnak. A Global Young Academy (GYA) Nyilatkozata konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a kormányok, a nagyközönség és a fiatal kutatók számára, mellyel a Fiatal Kutatók Akadémiája is azonosul.Infografikák

A kormányok feladata(i):

 1. Szorgalmazzák az átállást a globális egészségügyi biztonságról a globális egészségügyi szolidaritásra. Noha átmenetileg le kell zárnunk a határokat, hogy fékezzük a COVID-19 terjedését, hosszú távon meg kell változtatnunk az egészségügyi biztonság jelenlegi kereteit. Ahelyett, hogy azt hinnénk, hogy meg tudjuk védeni határainkat a betegség behatolásától, globális partnerségeket kell kiépítenünk közös egészségünk érdekében.
 2. Gyorsan és nyíltan osszák meg az információkat. Támogassák a nemzeti tudományos tanácsadó mechanizmusok közötti információcsere-hálózatokat, és folytassanak nyitott tudománypolitikát (open science). A hatékonyabb és szabadabb információcsere eredményeképpen felbecsülhetetlen értékű időt nyerünk a válságokra való reagálásban, és ezzel sok életet menthetünk meg.
 3. Ismerjék el a multidiszciplináris tudományos megközelítés jelentőségét a döntéshozatalban. A pandémiával kapcsolatos tudásunk folyamatosan fejlődő és változó természetére való tekintettel, a döntéshozókat segítő tudományos tanácsadó mechanizmusokban meg kell jelenniük a különféle szempontoknak, hogy a politikai cselekvés szándékos és nem szándékolt következményeit teljes mértékben, gyorsan és alaposan fel lehessen tárni.
 4. Vegyék figyelembe a járvány egészségre és társadalomra gyakorolt hosszú távú hatását és a megelőzés fontosságát. A Nemzeti Fiatal Akadémiákon és a Global Young Academy-n keresztül felkért fiatal kutatók komoly mértékben hozzájárulhatnak mind az azonnali, mind a hosszú távú válaszokhoz.

A társadalom tagjainak feladata(i):

 1. Éljen óvintézkedésekkel, hogy elkerülje a COVID-19 terjedését, és úrrá legyen a járványon oly módon, hogy követi az útmutatásokat, értelmesen és józanul használja fel és osztja szét az erőforrásokat és támogatja a társadalom sérülékeny tagjait.
 2. Ne terjesszen téves információkat. Ösztönözzön a közösségi média felelős használatára. A pletykák és az álhírek (fake news) kivédése céljából tanuljon meg különbséget tenni a félelmen alapuló és a tényeken alapuló információk között, és mutasson rá, amikor bizonytalanság mutatkozik az információ igazságtartalmát illetően (vagy egyszerűen ne osszon meg semmit, ami nem ellenőrizhető).
 3. Kérjen szakértői véleményt és útmutatást a helyi helyzetek kérdésében, és bizonyosodjék meg róla, hogy az az információ, amelyet a világban uralkodó helyzetről kapunk, megbízható forrásból származzék.

A fiatal kutatók feladata(i):

 1. Felelősséggel használják a globális fórumokat az információk és tapasztalatok megosztása során, és kijelentéseiket tényekkel támasszák alá.
 2. Segítsenek abban, hogy a tudományos közleményeket minél több nyelvre lefordítsák. Eközben törekedjenek arra, hogy a nem szakértő olvasók nyelvezetével éljenek, valamint hogy az üzeneteket a helyi körülményekhez alakítsák. Játsszanak aktív szerepet abban, hogy az összetett tudományos információt a szaknyelv mellőzésével értelmezik a nagyközönség számára.
 3. Segítsenek áthidalni a tudomány és a döntéshozók közötti szakadékot. Kezdeményezzék a kormányzat megkeresését, ha olyan releváns tudásanyaggal rendelkeznek, amely akár közvetlenül függ össze a járvánnyal, akár az emberi reakciókkal és viselkedéssel kapcsolatos területre vonatkozik.
 4. Vállaljanak aktív szerepet a jó gyakorlati példák előmozdításában, adjanak tanácsot a környezetüknek. A tudománynak a globális egészség javításában játszott szerepét illetően építsenek ki szoros kapcsolatokat a különféle szereplőkkel, így a kormánnyal, a civil társadalommal és a szélesebb közösséggel.

Együtt képesek vagyunk arra, hogy az információcseréhez olyan erősebb, tudományos információn alapuló hálózatokat építsünk, amelyek leküzdik a járvány hatásait és előnyösen hatnak a hosszú távú együttműködésre.

Az eredeti nyilatkozatot összeállították: