Fiatal Kutatók Akadémiája

Bizottságok

Az FKA tagjai tevékenységüket 2020. májusától állandó bizottságokba (munkacsoportokba) szerveződve végzik. A bizottságokhoz a tagok egyéni választásuk alapján csatlakozhatnak, tagságuk egy évre szól, de megújítható. Minden tag legalább egy bizottság munkájában részt vesz. Az egyes bizottságokat a tagok által választott koordinátorok irányítják; az ő megbízatásuk szintén egy éves periódusra szól és megújítható. A hat állandó bizottság feladatait az alábbiakban ismertetjük.

Kommunikációs Bizottság

Feladatai:

 • Az FKA honlapjának (pl. új tagok adatlapjai, magyar és angol honlap verzió), illetve hivatalos közösségi médiafelületeinek (pl. Facebook oldalának, esetleg Wikipedia, Wikidata, LinkedIn oldalának stb.) karbantartása, kezelése és szerkesztése.
 • Az FKA honlapján, illetve egyéb hivatalos felületein (pl. Facebook, LinkedIn oldalán) megjelentetni kívánt hírek összegyűjtése, szerkesztése és az adott felületen való megjelentetése.
 • Az FKA és annak állandó programjainak népszerűsítése, tagtoborzás.
 • Az FKA bizottságok kommunikációs feladatainak összehangolása.

Koordinátor a 2023–2024. évi periódusban: Csongrádi Gyöngyi

Fiatal Kutatói Életpálya Bizottság

Feladatai:

 • Pályázati kiírások véleményezése, az esetleges anomáliák feltárása, ezekre megoldási javaslatok adása.
 • White paper-ök készítése elsősorban a fiatal kutatókat érintő hazai és nemzetközi pályázati rendszerekről.
 • A korábbi fiatal kutatók élethelyzetét és állapotát felmérő kérdőíves kutatás folytatása, és az eredmények publikálása.
 • További olyan kisebb és nagyobb lélegzetvételű kérdőíves, valamint társadalomkutatók bevonásával adatbázisokon alapuló kutatások kezdeményezése, mely elősegítheti a többi bizottság és a döntéshozók munkáját (például pályázatok kritikái és az életpályamodell kidolgozása kapcsán).
 • Pályázatokkal kapcsolatos mentorálási feladatok (pl. Bolyai mentorprogram) - programok/felületek/dokumentumok szervezése és készítése révén a hazai fiatal kutatók felkészítése a sikeres pályázásra.

Koordinátorok a 2023–2024. évi periódusban: Haranginé Lukács Réka és Micskei Zoltán

Gazdasági és Jogi Bizottság

Feladatai:

 • Az FKA számára igényelhető anyagi források felkutatása, fundraiserek számára információ nyújtása.
 • Az FKA, mint polgári jogi társaság számára jogi tanácsadás, illetve segítség nyújtása.
 • Az FKA működéséhez szükséges dokumentumok (pl. Alapszabály/Társulási Szerződés, Ügyrend) ellenőrzése jogi szempontból, különös tekintettel az érvényben lévő általános adatvédelmi rendeletre (GDPR).
 • Fenti dokumentumokkal kapcsolatos módosítások, módosító indítványok kezelése és ellenőrzése, megfelelő jogi formába öntése.

Koordinátorok a 2023–2024. évi periódusban: Kecskés Gábor és Lipták Katalin

Kisgyermekesek és Kutatónők Helyzetével Foglalkozó Bizottság

Feladatai:

 • Kisgyermekes kutatók, illetve kutatónők helyzetének felmérése különböző korcsoportokban, illetve tudományágakban.
 • Kisgyermekes kutatók, illetve kutatónők problémáinak, nehézségeinek kategorizálása és megoldási javaslatok kidolgozása, publikálása az egyes kategóriákra vonatkozóan.
 • Fórumok és szakmai programok szervezése kisgyermekes kutatók és kutatónők számára.
 • Kapcsolatépítés és kapcsolattartás kisgyermekes kutatókat, illetve kutatónőket segítő szervezetekkel.

Koordinátorok a 2023–2024. évi periódusban: Kovács Karolina Eszter és Lázár Zsófia

Nemzetközi Bizottság

Feladatai:

 • Kapcsolatépítés és kapcsolattartás más országok nemzeti (elsősorban fiatal kutatói) akadémiáival.
 • Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a fiatal kutatókat tömörítő ernyőszervezetekkel (Young Academy of Europe, Global Young Academy) és az FKA képviseletének elősegítése a nemzetközi szervezetekben.
 • Open Science és Open Data témakörrel kapcsolatos egyeztető tevékenységek.
 • Marie Sklodowska-Curie Action hazai népszerűsítése, workshopok szervezése.

Koordinátorok a 2023–2024. évi periódusban: Abonyi András és Kerepesi Csaba

Ifjúságmentorációs Bizottság

Feladatai:

 • Naprakész információk biztosítása a fiatal kutatók számára aktuálisan elérhető pályázati lehetőségekről.
 • MTA Középiskolai Alumni Programmal való kapcsolattartás.
 • Regionális programok szervezése helyi MTA Területi Bizottságokkal és Egyetemekkel, a fiatal kutatók tudománynépszerűsítése érdekében.
 • Egyéb ifjúságot megcélzó tudományos népszerűsítő programok, workshopok szervezése.

Koordinátor a 2023–2024. évi periódusban: Bálint Erika és Kelemen Zsolt