Fiatal Kutatók Akadémiája

Bizottságok

Az FKA tagjai tevékenységüket bizottságokba (munkacsoportokba) szerveződve végzik. A bizottságokban a tagság egy évre szól; ezt követően megújítható. Az egyes bizottságokat megválasztott koordinátorok irányítják; az ő megbízatásuk szintén egy éves periódusra szól és megújítható.

Kommunikációs Bizottság

Feladatai:

 • A FKA honlapjának, illetve hivatalos közösségi médiafelületeinek (pl. Facebook oldalának, esetleg Wikipedia, Wikidata oldalának stb.) karbantartása, kezelése és szerkesztése.
 • A FKA honlapján, illetve egyéb hivatalos felületein (pl. Facebook oldalán) megjelentetni kívánt hírek összegyűjtése, szerkesztése és az adott felületen való megjelentetése.
 • A FKA és annak állandó programjainak népszerűsítése.
 • A FKA bizottságok kommunikációs feladatainak összehangolása.

Koordinátorok a 2019. május-2020. április közötti periódusban: Szilágyi Adrienn és Dékány Éva

Fiatal Kutatói Életpálya Bizottság

Feladatai:

 • Naprakész információk biztosítása a fiatal kutatók számára aktuálisan elérhető pályázati lehetőségekről.
 • Pályázati kiírások véleményezése, az esetleges anomáliák feltárása, ezekre megoldási javaslatok adása.
 • White paper-ök készítése elsősorban a fiatal kutatókat érintő hazai és nemzetközi pályázati rendszerekről.
 • Pályázatokkal kapcsolatos mentorálási feladatok - programok/felületek/dokumentumok szervezése és készítése révén a hazai fiatal kutatók felkészítése a sikeres pályázásra.
 • A korábbi fiatal kutatók élethelyzetét és állapotát felmérő kérdőíves kutatás folytatása, és az eredmények publikálása.
 • További olyan kisebb és nagyobb lélegzetvételű kérdőíves, valamint társadalomkutatók bevonásával adatbázisokon alapuló kutatások kezdeményezése, mely elősegítheti a többi bizottság és a döntéshozók munkáját (például pályázatok kritikái és az életpályamodell kidolgozása kapcsán).

Koordinátor a 2019. május-2020. április közötti periódusban: Máté Ágnes

Gazdasági és Jogi Bizottság

Feladatai:

 • A FKA számára igényelhető anyagi források felkutatása.
 • Az előbbi pontban szereplő pályázatok beadása és kezelése.
 • A FKA, mint polgári jogi társaság számára jogi tanácsadás, illetve segítség nyújtása.
 • A FKA működéséhez szükséges dokumentumok (pl. Alapszabály/Társulási Szerződés, Ügyrend) ellenőrzése jogi szempontból, különös tekintettel az érvényben lévő általános adatvédelmi rendeletre (GDPR).
 • Fenti dokumentumokkal kapcsolatos módosítások, módosító indítványok kezelése és ellenőrzése, megfelelő jogi formába öntése.

Koordinátor a 2019. május-2020. április közötti periódusban: Kecskés Gábor

Kisgyermekesek és Kutatónők Helyzetével Foglalkozó Bizottság

Feladatai:

 • Kisgyermekes kutatók, illetve kutatónők helyzetének felmérése különböző korcsoportokban, illetve tudományágakban.
 • Kisgyermekes kutatók, illetve kutatónők problémáinak, nehézségeinek kategorizálása és megoldási javaslatok kidolgozása, publikálása az egyes kategóriákra vonatkozóan.
 • Fórumok és szakmai programok szervezése kisgyermekes kutatók és kutatónők számára.
 • Kapcsolatépítés és kapcsolattartás kisgyermekes kutatókat, illetve kutatónőket segítő szervezetekkel.

Koordinátor a 2019. május-2020. április közötti periódusban: Solymosi Katalin

Nemzetközi Bizottság

Feladatai:

 • Nemzetközi kommunikáció: az FKA híreinek, munkájának és nyilatkozatainak nemzetközi irányba történő kommunikálása, angol nyelvű FKA honlap, egyéb felületek kezelése a Kommunikációs Bizottsággal való együttműködés keretében.
 • Kapcsolatépítés és kapcsolattartás más országok nemzeti (elsősorban fiatal kutatói) akadémiáival.
 • Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a fiatal kutatókat tömörítő ernyőszervezetekkel (Young Academy of Europe, Global Young Academy) és a FKA képviseletének elősegítése a nemzetközi szervezetekben.

Koordinátor a 2019. május-2020. április közötti periódusban: Toldi Gergely

Állandó Programok Szervezőbizottsága

Feladatai:

 • Az FKA állandó programjainak, így a Magyar Tudomány Ünnepi FKA rendezvénynek, a Fiatal Kutatók Fórumának, illetve a Tudománykommunikációs Workshop-nak a megtervezése, megszervezése, kommunikációja és népszerűsítése.
 • A fenti pontban lévő három állandó programon túl újabb (állandó) programok létrehozása és megszervezése.
 • Az FKA népszerűsítése és jelentkezők toborzása az FKA-ba (a Kommunikációs Bizottsággal együttműködve).

Koordinátor a 2019. május-2020. április közötti periódusban: Török Péter