Fiatal Kutatók Akadémiája

Együttműködési Megállapodást kötött a Magyar Tudományos Akadémia és a Fiatal Kutatók Akadémiája

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) 2021. november 18-án formalizálta együttműködését a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA). A hivatalos Együttműködési Megállapodást Freund Tamás, az MTA elnöke, illetve az FKA két társelnöke, Solymosi Katalin és Török Péter írták alá, a járványügyi helyzetre való tekintettel szűk körben, Kollár László MTA főtitkár és Erdei Anna főtitkárhelyettes jelenlétében.

2022. január 20.

Fejlődésének és működésének fontos, új szakaszához érkezett a 2016-ban, Toldi Gergely, a Global Young Academy tagja kezdeményezésére elinduló, fiatal kutatókat tömörítő szervezet, a Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA). Az FKA 2019. májusi hivatalos megalapítását az MTA Fiatal Kutatók Eseti Bizottsága készítette elő, amely Lovász László, az MTA akkori elnöke támogatásával jött létre Pósfai Mihály akadémikus vezetésével. A két választott társelnök, valamint ötfős vezetőség irányításával működő tudományos társaság azóta számos programot szervezett és tudománypolitikai témájú írást publikált, tagjai pedig aktívan bekapcsolódtak az MTA több Bizottságának munkájába is. A 2021. évi rendes Közgyűlésén az MTA módosította Alapszabályát, melybe a Fiatal Kutatók Akadémiája is bekerült.

MTA Asz. 62/A. § 248 (1)

Az Akadémia támogatja a Fiatal Kutatók Akadémiáját (FKA), mely a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagságán belül alakult, az Akadémia közfeladataival összhangban működő tudományos társaság. A FKA alapszabálya szerinti célja, hogy részt vegyen az Akadémia tudományos tevékenységében, Magyarországon és külföldön képviselje a fiatal kutatók közösségét, tevékenységével elősegítse a fiatal kutatók szakmai fejlődését, valamint erősítse a kutatók és a társadalom közötti kapcsolatot. A Fiatal Kutatók Akadémiája évente tájékoztatja tevékenységéről az MTA Közgyűlését, és felkérés esetén az Akadémia Elnökségét.

Ehhez kapcsolódóan 2021. november 18-án Freund Tamás, az MTA elnöke, illetve az FKA két társelnöke, Solymosi Katalin és Török Péter aláírták a két szervezet közötti hivatalos Együttműködési Megállapodást. Az eseményen az MTA elnöke elismerően méltatta az FKA tagságának az elmúlt időszakban kifejtett szerteágazó, a magyar tudomány hazai és nemzetközi képviselete és szolgálata jegyében kifejtett tevékenységét. Az FKA és az MTA vezetősége között Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese a hivatalos kapcsolattartó, aki szintén régóta elkötelezett támogatója a fiatal kutatói generációknak. Kollár László, az MTA főtitkára és az FKA Tanácsadói Testületének tagja a kezdetektől fogva szorgalmazta a fiatal kutatók bevonását és aktív szerepvállalását az akadémiai Bizottságok munkájában.

A most megkötött hivatalos Megállapodás keretein belül az MTA a fiatal kutatók szakmai fejlődését, illetve a kutatók és a társadalom közötti kapcsolat erősítését kívánja előmozdítani közös programok szervezésével, illetve infrastrukturális, adminisztratív és pénzügyi segítség nyújtásával a szervezetnek. Az FKA mint az MTA köztestületi tagságán belül alakult tudományos társaság, továbbra is bekapcsolódik a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó eseménysorozatba, illetve a Fiatal Kutatók Fóruma révén az MTA rendes közgyűlésének programjába is. Az FKA a maga részéről fontos visszajelzésekkel és információkkal szolgál az MTA-nak arról, hogy milyen speciális kérdések vagy nehézségek merülnek fel a fiatal kutatók életpályáján és pályázati lehetőségeiben. A kutatói korosztályok közötti kapcsolatok fejlesztése, valamint a fiatal kutatók tudományos ismeretterjesztő tevékenysége fontos lépés a tudományos utánpótlás erősítésében és a tudományos pálya iránti érdeklődés felkeltésében is.

Ehhez kapcsolódóan az FKA tagjai továbbra is kiemelten fontosnak tartják a Freund Tamás MTA elnök kezdeményezésére elindított Középiskolai MTA Alumni Programot és ennek további népszerűsítését. A program nyitó eseményén, a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban Csuka Dorottya és Hartmann Bálint FKA tagok ismertették tudományos pályájukat az érdeklődő diákoknak, de azóta országszerte több FKA tag is aktívan bekapcsolódott a programba. Az FKA nemzetközi szervezetekben - köztük az európai fiatal akadémiákat tömörítő, nemrég alakult tudománypolitikai szaktanácsadó szervezetben, a Young Academies Scientific Advice Structure-ben, a YASAS-ban - képviseli a hazai fiatal kutatók közösségét, emellett pedig fontos szerepet vállal a társadalom, különösen a fiatalabb korosztályok irányába történő hiteles tudományos ismeretterjesztésben is. További információk a 2022-ben újabb 12 fővel bővülő FKA-ról és a január-február környékén aktuális tagválasztási folyamatáról az mta.hu/fka oldalon olvashatók.