Fiatal Kutatók Akadémiája

Tagválasztás

A tagnak jelölés feltételeit és menetét az FKA alapszabálya rögzíti.

Tagnak jelölhető, aki az MTA köztestületének tagja, és első PhD fokozatának megszerzése óta kevesebb, mint 12 év telt el, valamint taggá válása évében még nem tölti be 40. életévét. A korhatár a gyermeknevelési céllal igazolhatóan igénybe vett távolléttel (gyermekenként 24 hónappal), valamint kérvény esetén egyéb igazolható távollét hosszával egyéni elbírálás alapján kitolódhat 45 éves felső korhatárig. A tagság 5 éves periódusra szól, melynek lejárta után a tag alumnusság/alumnává válik.

Az FKA induló taglétszáma 2019-ben 24 fő. Minden évben 12 új tag kerül megválasztásra – reprezentálva az Élettudományok, Humán- és Társadalomtudományok, valamint a Természettudományok szakterületeit – addig, amíg az FKA létszáma el nem éri a 60 főt. Ezt követően minden évben annyi új tag kerül megválasztásra, amennyi biztosítja a 60 fős taglétszámot.

Az új tagok megválasztásának folyamata három szakaszt foglal magában. Az első szakaszban az FKA tagságába belépni kívánó kutatók nyújtják be motivációs levelüket és szakmai életrajzukat az MTA elektronikus pályázati rendszerén keresztül. A második szakaszban az MTA köztestületének 45 év alatti tagjai szavaznak a saját osztályukból pályázó jelöltekre az MTA e-választási rendszerén keresztül. A harmadik szakaszban a legtöbb szavazatot gyűjtő, összesen maximum 60-70 pályázó rangsorolását és a 12 új tag megválasztását az FKA tagjaiból erre a célra létrehozott Választási Bizottság végzi. A Választási Bizottság törekszik a tagságon belül a szakterületek, nemek, illetve földrajzi régiók közötti egyensúly fenntartására. A megválasztott személyek az FKA Alapszabálya elfogadó nyilatkozatának aláírásával válnak taggá.