Fiatal Kutatók Akadémiája

Tagválasztás

A tagnak jelölés feltételeit és menetét az FKA alapszabálya rögzíti.

Tagnak jelölhető, aki az MTA köztestületének tagja, és első PhD fokozatának megszerzése óta kevesebb, mint 12 év telt el, valamint taggá válása évében még nem tölti be 40. életévét. A korhatár a gyermeknevelési céllal igazolhatóan igénybe vett távolléttel (gyermekenként 24 hónappal), valamint kérvény esetén egyéb igazolható távollét hosszával egyéni elbírálás alapján kitolódhat 45 éves felső korhatárig. A tagság 5 éves periódusra szól, melynek lejárta után a tag alumnusság/alumnává válik.

Az FKA induló taglétszáma 2019-ben 24 fő. Minden évben 12 új tag kerül megválasztásra – reprezentálva az Élettudományok, Humán- és Társadalomtudományok, valamint a Természettudományok szakterületeit – addig, amíg az FKA létszáma el nem éri a 60 főt. Ezt követően minden évben annyi új tag kerül megválasztásra, amennyi biztosítja a 60 fős taglétszámot.

Az új tagok megválasztása két szakaszban, jelöléssel történik. Az első szakasz a szavazásra jogosultak jelöltajánlása, a második az így kapott jelöltekre történő érdemi szavazás. Jelölésre, és az ezt követő szavazásra az MTA elnökének jóváhagyását követően az MTA köztestületének 45 év alatti tagjai kapnak meghívást elektronikus úton, a tagválasztás során azonban a fentebb említett korhatár-követelményeket figyelembe kell venni. A jelölést követően az Élettudományok, Humán- és Társadalomtudományok valamint Természettudományok területéről a 16-16 legmagasabb számú jelölést gyűjtő jelölt kap meghívást a tagválasztáson való részvételre önéletrajzának és motivációs levelének beküldésével. A jelentkező jelöltek rangsorolását és az új tagok megválasztását az FKA tagjaiból erre a célra létrehozott ad hoc bizottság (továbbiakban választási bizottság) titkos szavazással végzi az MTA köztestület tagjai közötti online jelölések eredményét figyelembe véve. A tagválasztás kiemelt szempontjai a tudományos kiválóság és a motivációs levélből tükröződő, társadalmi szerepvállalás iránti egyértelmű elkötelezettség. A választási bizottság titkos szavazással választja meg az új tagokat. A fenti kereteken belül a választás során a választási bizottság az FKA tagságában törekszik a nemek, földrajzi régiók és szakterületek közötti egyensúlyra. A megválasztott személy az FKA Alapszabálya elfogadó nyilatkozatának aláírásával válik taggá.