Fiatal Kutatók Akadémiája

Bolyai Mentorprogram 2022 - pályázati felhívás

A Fiatal Kutatók Akadémiája a 2022. évben ismét meghirdeti a Bolyai János Posztdoktori Kutatási Ösztöndíj elnyerését segítő mentorprogramját. A mentorálásra kiválasztott pályázók korábbi Bolyai Ösztöndíj nyertesek közül kikerülő mentoroktól kapnak tanácsot pályázati anyaguk fejlesztésével kapcsolatban, pályázónként 2 konzultáció keretében. A mentorálás fő célja, hogy a mentoráltak független, akár a hosszútávú karriertervezéshez használható szakmai véleményt és tanácsokat kapjanak. A mentorálást követően Bolyai Ösztöndíjat elnyert pályázók vállalják, hogy a mentorprogram következő fordulójában mentorként maguk is segítik más pályázók sikerességét.

2022. február 10.

A Fiatal Kutatók Akadémiája által kezdeményezett mentorprogram önkéntes alapon szerveződik és független a Bolyai Kuratórium működésétől. A mentorált projektek sikerességéért sem az FKA, sem az egyes mentorok nem vállalnak garanciát. A pályázati döntés ellen kifogásnak, fellebbezésnek helye nincs.Pályázati kiírás letöltése

A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdésekkel forduljanak a program koordinátorához: Balogh Gábor (baloghg [at] ktk [dot] pte [dot] hu).

Kik pályázhatnak: PhD-fokozattal rendelkező, 45 év alatti fiatal kutatók, akik 2022-ben pályázatot kívánnak benyújtani a Bolyai János Posztdoktori Kutatási Ösztöndíjra.

A pályázat célja: segítségnyújtás a sikeres pályázáshoz, fejenként 2 konzultáció a CV, a munkaterv és a tudománymetriai táblázatok összeállításával kapcsolatban.

A mentorok: Béni Szabolcs, Fröhlich Georgina, Gulyás László Szabolcs, Hartmann Bálint, Jámbor Attila, Lázár Zsófia, Ördögné Kolbert Zsuzsanna, Sándor Csaba, Wilhelm Imola, valamint további négy, anonimitást kérő mentor.

A megpályázható témák, területek, szakmák, amelyek(b)en mentorálást nyújtunk:

 • gyógyszertudományok, analitika, szerkezetkutatás;
 • sugárterápia, részecskefizika, magfizika, biostatisztika;
 • középkori és kora újkori gazdaság- és társadalomtörténet;
 • elektrotechnika, energetika tetszőleges területei, illetve általános villamosmérnöki kapcsolódású témák;
 • globális élelmezés, nemzetközi kereskedelem, EU-csatlakozás hatásai;
 • tüdőbetegségek, kardiológia, klinikai immunológia, transzlációs kutatás;
 • növényélettan, növényszervezettan, növénytermesztés, növényi molekuláris biológia, növénynemesítés, növényi biotechnológia;
 • kombinatorika, számelmélet;
 • vér-agy gát, agyi vérkeringés, agyi metasztázis kutatása;
 • mondattan, morfológia;
 • geológia, természetföldrajz, földtan, ásványtan, kőzettan, geokémia;
 • etológia, ökológia, genetika, idegtudomány, élettan, zoológia;
 • kísérleti mag- és részecskefizika, környezetfizika, asztrofizika, csillagászat, szilárdtestfizika / anyagtudomány.

A mentoráltak várható száma: maximum 25 fő.

A kiválasztás módja: a pályázatok beérkezésének sorrendje és a mentorok szakterületei alapján a mentorok maguk döntenek a mentoráltak kiválasztásáról.

A pályázás módja: a mellékelt pályázati űrlap kitöltésével (kérjük, beküldés Pályázati űrlap előtt mentse pdf formátumban is).Adatkezelési hozzájárulás

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 20.

A pályázatok benyújtása: kizárólag elektronikus formában, a mentorprogram koordinátora, Balogh Gábor e-mailcímére (baloghg [at] ktk [dot] pte [dot] hu), a jelentkezési űrlapot és a kötelező mellékleteket pdf formátumban csatolva.

A mentorálásra kiválasztottak kiértesítésének határideje: 2022. február 25.