Fiatal Kutatók Akadémiája

Az FKA vezetősége a 2020/2021-es évben

Idén a vezetőség kezdeményezésére a 2021. április 8-án tartott rendkívüli taggyűlés módosította az FKA alapszabályát. Ennek során az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően pontosításra kerültek a tagválasztással kapcsolatos szabályok, valamint a vezetőség munkájának folytonossága érdekében, a Young Academy of Europe mintájára bevezetésre került a bejövő-kimenő társelnöki rendszer.

2021. május 1.

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) legfőbb döntéshozó testülete a taggyűlés, mely legalább évente egyszer ülésezik. Az FKA működését a „Társulási Megállapodás, Alapszabály” szabályozza, melyet a tagság 2/3-os többségi szavazással módosíthat. Az FKA ügyvitelét a Vezetőség látja el, amely két társelnökből és további öt választott vezetőségi tagból áll. A vezetőség feladatait és hatáskörét az FKA alapszabálya rögzíti.

Idén a vezetőség kezdeményezésére a 2021. április 8-án tartott rendkívüli taggyűlés módosította az FKA alapszabályát. Ennek során az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően pontosításra kerültek a tagválasztással kapcsolatos szabályok, valamint a vezetőség munkájának folytonossága érdekében, a Young Academy of Europe mintájára bevezetésre került a bejövő-kimenő társelnöki rendszer.

A vezetőségi és társelnöki pozíciókra a tagok motivációs levéllel pályáztak, majd ezt követően anonim szavazással kerültek megválasztásra. A korábbi társelnökök közül az egyik mandátuma meghosszabbításra került (“kimenő” társelnök), és egy új, “bejövő” társelnök két éves periódusra pályázhatott. Mivel ugyanazon tag társelnöknek legfeljebb egy, vezetőségi tagnak legfeljebb három alkalommal választható meg, ezért a vezetőségi “stafétaváltás” előkészítése miatt szükség volt az FKA alapítása óta eltelt két évben folyamatosan aktív vezetőség jelentős megújítására is. Ezúton szeretnénk hálásan megköszönni Dékány Éva társelnöknek és a vezetőség most leköszönő tagjainak (Alpár Donát, Novák-Gselmann Eszter és Toldi Gergely), hogy munkájukkal alapvetően járultak hozzá az FKA megalakulásához és azóta zajló aktivitásához. Köszönjük azt is, hogy a vezetőségi munka folytonossága és új vezetőségi tagok bevonódása érdekében önként hátrébb léptek az idei választáson. Tanácsaikra és munkájukra a továbbiakban is számítunk.

Az idei vezetőségválasztás eredményeként 2021. május 1-től az FKA munkáját Török Péter (“kimenő” társelnök), Solymosi Katalin (“bejövő” társelnök), és az ötfős vezetőség (Bálint Erika, Dömötör Orsolya, Kecskés Gábor, Máté Ágnes, Tóth György) irányítja.