Fiatal Kutatók Akadémiája

Pályázati felhívás a Fiatal Kutatók Akadémiája Bolyai-mentorprogramjára

A Fiatal Kutatók Akadémiája a 2021. évben kísérleti jelleggel, és a hasonló mentorprogramokra való igények felmérésének céljával meghirdeti a Bolyai János Posztdoktori Kutatási Ösztöndíj elnyerését segítő mentorprogramját.

2021. február 18.

A nyertes pályázók a FKA tagjai közül kikerülő mentoroktól kapnak tanácsot pályázati anyaguk fejlesztésével kapcsolatban, pályázónként 2 konzultáció Pályázati felhívás letöltése keretében. A mentorálást követően Bolyai Ösztöndíjat elnyert pályázók vállalják, hogy a mentorprogram következő fordulójában mentorként maguk Adatlap letöltése (pdf) is segítik más pályázók sikerességét. Adatlap letöltése (word)

A Fiatal Kutatók Akadémiája által kezdeményezett mentorprogram önkéntes alapon szerveződik és független a Bolyai Kuratórium működésétől. A mentorált projektek sikerességéért sem az FKA, sem az egyes mentorok nem vállalnak garanciát. A pályázati döntés ellen kifogásnak, fellebbezésnek helye nincs.

A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdésekkel forduljanak a program koordinátorához:
Balogh Gábor (baloghg [at] ktk [dot] pte [dot] hu).

Kik pályázhatnak: PhD-fokozattal rendelkező, 45 év alatti fiatal kutatók, akik 2021-ben pályázatot kívánnak benyújtani a Bolyai János Posztdoktori Kutatási Ösztöndíjra.

A pályázat célja: segítségnyújtás a sikeres pályázáshoz, fejenként 2 konzultáció a CV, a munkaterv és a tudománymetriai táblázatok összeállításával kapcsolatban.

A mentorok: Bálint Erika, Béni Szabolcs, Jámbor Attila, Hartmann Bálint, Vácziné Schlosser Gitta.

A megpályázható témák, területek, szakmák, amelyek(b)en mentorálást nyújtunk:

  • nemzetközi kereskedelem, versenyképesség, élelmezés, agrárpolitika/gazdaságpolitika;
  • kísérleti fizika;
  • kémia, analitikai kémia és biomolekuláris kémia;
  • gyógyszerésztudományok művelői, vegyész, vegyészmérnök, gyógyszerész végzettségűek;
  • anyagtudomány, elektrotechnika, energetika tetszőleges területei, illetve általános villamosmérnöki kapcsolódású pályázatok benyújtói.

A mentoráltak várható száma: maximum 16 fő.

A kiválasztás módja: a pályázatok beérkezésének sorrendje és a mentorok szakterületei alapján a mentorok maguk döntenek a mentoráltak kiválasztásáról.

A pályázás módja: a mellékelt pályázati űrlap kitöltésével (kérjük, beküldés előtt mentse pdf formátumban is).

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 1.

A pályázatok benyújtása: kizárólag elektronikus formában, a mentorprogram koordinátora, Balogh Gábor e-mailcímére (baloghg [at] ktk [dot] pte [dot] hu), a jelentkezési űrlapot és a kötelező mellékleteket pdf formátumban csatolva.

A mentorálásra kiválasztottak kiértesítésének határideje: 2021. március 5.

Pályázati felhívás letöltése

Pályázati adatlap letöltése: [PDF] [Word]