Az MTA 187. közgyűlésének tárgysorozata

Új tartalommal, kibővült szakmai programokkal készül 187. közgyűlésére a Magyar Tudományos Akadémia, amelyen új tagokat is választ a tudós társaság. A közgyűlés teljes programja.

vissza az oldal tetejére

2016. május 2. (hétfő)

Ünnepi ülés

Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia, Díszterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. emelet

10.00–11.15
1. Elnöki megnyitó
2. Miniszterelnöki beszéd
3. Díjátadás (Akadémiai Aranyérem, Akadémiai Díjak, Akadémiai Újságíró Díj, Wahrmann Mór-érem, Arany János-díj)

Munkaközgyűlés I.

11.15–13.00
1. Elnöki beszámoló
Lovász László, az MTA elnöke
2. Hozzászólások, vita, szavazás az 1. napirendi pontról
3. Beszámoló az MTA 2015. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről
Lovász László, az MTA elnöke
4. Javaslat az MTA 2017. évi költségvetési irányelveire
Lovász László, az MTA elnöke
5. Hozzászólások, vita, szavazás a 3-4. napirendi pontokról
6. Beszámoló az MTA-kutatóhelyek 2015. évi tevékenységéről
Török Ádám, az MTA főtitkára
7. Beszámoló az AKT 2015. évi tevékenységéről
Török Ádám, az MTA főtitkára
8. Az MTA Felügyelő Testületének jelentése
Náray-Szabó Gábor, az MTA Felügyeleti Testületének elnöke
9. Az MTA Vagyonkezelő Testületének beszámolója
Korinek László, az MTA Vagyonkezelő Testületének elnöke
10. Hozzászólások, vita, majd szavazás az 6—9. napirendi pontokról

12.45–14.00 Ebéd

vissza az oldal tetejére

Munkaközgyűlés II.

14.00–16.00
11. Beszámoló a Doktori Tanács 2015. évi tevékenységéről
Zalai Ernő, az MTA Doktori Tanácsának elnöke
12. Beszámoló a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság 2015. évi tevékenységéről
Solymosi László, az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság elnöke
13. Beszámoló a Tudományetikai Bizottság 2015. évi tevékenységéről
Lamm Vanda, az MTA Tudományetikai Bizottság elnöke
14. Beszámoló a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 2015. évi tevékenységéről
Ferencz Győző, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia elnöke
15. Beszámoló az MTA területi bizottságok 2015. évi tevékenységéről — szavazás területi bizottságonként
Lovász László, az MTA elnöke
16. Hozzászólások, vita, majd szavazás a 11-15. napirendi pontokról
17. A Vagyonkezelő Testület egy tagjának megválasztása
Vizi E. Szilveszter, az MTA Jelölőbizottságának elnöke
18. Az MTA Elnökség három nem akadémikus közgyűlési képviselő tagjának megválasztása
Vizi E. Szilveszter, az MTA Jelölőbizottságának elnöke
19. Hozzászólások, vita, majd szavazás a 17—18. napirendi pontokról
20. Jelölőbizottság kiküldése
Szász Domokos, az MTA alelnöke
21. Hozzászólások, vita, majd szavazás a 20. napirendi pontról
22. Tájékoztató a gyermekéhezés felszámolására indított jótékonysági gyűjtésről és javaslat a következő évi jótékonysági gyűjtés céljának meghatározására
Lovász László, az MTA elnöke
23. Hozzászólások, vita, majd szavazás a 22. napirendi pontról
24. A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának módosítása
Lovász László, az MTA elnöke
25. Hozzászólások, vita, majd szavazás a 24. napirendi pontról
26. Egyéb beérkezett javaslatok
27. Hozzászólások, vita, majd szavazás az egyéb javaslatokról

vissza az oldal tetejére

Akadémikusok gyűlése (zárt ülés)

16.00–18.00 Tagválasztás

18.00–19.00 Kávészünet (kávé, üdítő, szendvics)
19.00–19.50 Koncert

vissza az oldal tetejére

2016. május 3. (kedd)

Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia, Díszterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. emelet

9.00–9.30 Az MTA új tagjainak bemutatása

Tudományos előadások

9.30–10.05 Etológia, ember, társadalom
Csányi Vilmos, az MTA rendes tagja (Élettudományok)

10.05–10.25 Hozzászólások

10.25–11.00 Intelligens járművek: a fedélzeti irányító rendszerektől a teljes autonómiáig
Bokor József, az MTA rendes tagja (Matematikai és természettudományok)
Társelőadók: Palkovics László, az MTA rendes tagja és
Peter Kössler, az Audi Hungaria Motor Kft. ügyvezető igazgatója

11.00–11.20 Hozzászólások

Kávészünet

12.10–12.45 Gazdasági növekedés-területi egyenlőtlenségek—
társadalmi konfliktusok a dualizmus korában
Kövér György, az MTA doktora (Bölcsészet- és társadalomtudományok)

12.45–13.05 Hozzászólások — Felkért hozzászóló: Kocsis Károly, az MTA levelező tagja

13.05–13.40 A líra: logika; de nem tudomány
Jeney Zoltán zeneszerző, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja

13.40–14.00 Hozzászólások — Felkért hozzászóló: Laczkovich Miklós, az MTA rendes tagja

14.00 Ebéd

vissza az oldal tetejére

Külső tagok fóruma

Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia, Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. emelet

16.00 Megnyitó
Kocsis Károly, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke
Levezető elnök: Vékás Lajos, az MTA alelnöke

Az Akadémia az integrált magyar tudományos közösség szolgálatában

Ünnepélyes díjátadás
Az Arany János-díjak és az Arany János-érmek átadása
Az elismeréseket átadja: Lovász László, az MTA elnöke

Az Akadémia új külső tagjai
Tájékoztató az MTA új külső tagjairól
Tarnóczy Mariann, az MTK EB titkára

A nemzet mint tudományos közösség: 20 éves a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság

A kisebbségi magyar tudományosság és az MTA tudománypolitikája
Kocsis Károly, az MTA levelező tagja

A kisebbségi magyar tudományosság fogalmának változatai, művelőik szerint
Papp Z. Attila, az MTA TK Kisebbségkutató Intézet igazgatója

Nemzeti és etnikai kisebbségek a szomszédos országok tudománypolitikájában
Fedinec Csilla, az MTA TK Kisebbségkutató Intézet tudományos főmunkatársa

Magyar tudományos közélet az USA-ban
Szabó Sándor, az MTA külső tagja, Amerikai Egyesült Államok
Záborszky László, az MTA külső tagja, Amerikai Egyesült Államok

vita

vissza az oldal tetejére

A közgyűléshez kapcsolódó kiemelt programok

2016. május 4. (szerda)

Szenzációk a föld alól – a magyar ásatások legújabb eredményei

Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia, Díszterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. em.

Levezető elnök:
Török Ádám, az MTA főtitkára

9.30–9.40 Elnöki megnyitó

9.40–10.20 Magyar ásatás a gall haeduus törzs fővárosában
Szabó Miklós, az MTA rendes tagja

10.20–11.00 Brigetio (Ószőny): Egy római város újjászületése
Borhy László, az MTA levelező tagja

11.00–11.40 Szigetvár: Szulejmán sírkápolnája nyomában
Fodor Pál, a történettudományok doktora

11.40–12.20 A légi felvételtől a régészeti fotótérképig
Czajlik Zoltán, a történettudományok kandidátusa

12.20–13.00 Egy 85 millió éves ökoszisztéma nyomában: az iharkúti dinoszaurusz-lelcíhely ásatásainak eredményei
Ősi Attila, az MTA doktora

vissza az oldal tetejére

2016. május 5. (csütörtök)

Egészségügy a XXI. század társadalmaiban

Részvétel csak meghívott vendégek részére

Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia, Díszterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. em.

Levezető elnökök:
Kosztolányi György, az MTA rendes tagja és Ádám Veronika, az MTA rendes tagja

10.00 Megnyitó
Lovász László, az MTA elnöke

Az egészség fogalmi bővülése a tudományos-technológiai fejlődés függvényében
Kosztolányi György, az MTA rendes tagja

A technikai fejlődés és a finanszírozás összhanghiánya
Bélyácz Iván, az MTA rendes tagja

Az egészségügy finanszírozási alternatívái (adók, járulékok, háztartási jövedelmek)
Mihályi Péter, az MTA doktora

A morbiditás/mortalitás súlyponti változásai
Csiba László, az MTA doktora

Az emberi élettartam megnövekedésének egészségügyi vonatkozásai
Karádi István, az MTA levelező tagja

Egészségügyi szolgáltatók felelőssége — krízis és kiútkeresés
Dósa Ágnes PhD

Panelmegbeszélés

Zárszó
Ádám Veronika, az MTA rendes tagja

vissza az oldal tetejére

2016. május 9. (hétfő)

A Magyar víztudomány és intézményrendszerének fejlesztése – a fenntartható vízgazdálkodás és a versenyképes Magyarország érdekében

Részvétel csak meghívott vendégek részére

Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia, Díszterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. em.

Levezető elnök:
Németh Tamás, az MTA rendes tagja

14.00 Lovász László, az MTA elnökének köszöntője
14.10 Áder János, Magyarország köztársasági elnökének köszöntője

14.20 A magyar víztudomány helyzetének rövid áttekintése és a lehetséges továbblépés javasolt stratégiája
Szöllősi-Nagy András, a műszaki tudományok doktora

14.40 Integrált vízgazdálkodás, uniós irányelvek, hazai intézmények
Hoffmann Imre, Belügyminisztérium Közfoglalkozfatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság

15.00 A víz és a légköri folyamatok — a hidrológiai ciklus atmoszferikus része
Bozó László, az MTA rendes tagja

15.20 Felszíni vizek — a hidrológiai ciklus terresztris része
Józsa János, az MTA levelező tagja

15.40 Felszín alatti vizek — a hidrológiai ciklus láthatatlan része
Szűcs Péter, az MTA doktora

16.00 Kávészünet

16.20 Életünk a víz — mi él a vízben és hogyan?
Báldi András, az MTA doktora

16.40 Amikor nincs víz a területen — aszály
Tamás János, az MTA doktora

17.00 Amikor sok víz van a területen — belvíz
Bíró Tibor PhD

17.20 vita és zárszó

vissza az oldal tetejére

A tudományos osztályok közgyűlési programja

Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

2016. május 5. (csütörtök)

A határok átlépése. Módszertani analógiák, közös problémák és szemléleti párhuzamok a humán és a természettudományos gondolkodásban

Helyszín: MTA Székház, Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. em.

Levezető elnök:
Kertész András, az MTA rendes tagja

13.00 Megnyitó
Kertész András, az MTA rendes tagja

Tudomány és kommunikáció

Kommunikációelméleti és tudományfilozófiai feszültségek a tudományközi diszkurzusban
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA levelező tagja

Kaotikus dinamika

Irodalmi szövegek mint nemlineáris rendszerek modelljei
S. Varga Pál, az MTA levelező tagja

Ha „nem ülnek törvényt a szenátoroké majd hoznak a barbárok, csak betörjenek”. Rend, kreatív feszültség és innovációk komplex rendszerekben
Fokasz Nikosz, az MTA doktora

vita

Képiség

Az izomorfizmus elsődleges és másodlagos formái a gondolkodás modellálásában és a neurális alapok keresésében
Pléh Csaba, az MTA rendes tagja

A képi reprezentáció a gondolkodás történetében s a képek kognitív szerepe
Nyíri Kristóf, az MTA rendes tagja

vita

15.35—15.50 Szünet

Levezető elnök:
Török László, az MTA rendes tagja

Nativizmus

Nativizmus a nyelvészetben
Surányi Balázs, az MTA doktora

Az emberi nyelvkészség biológiai alapjai
Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja

vita

Hálózatok

A természetben előforduló hálózatok szerkezetének és átalakulásainak általános vonásai
Csermely Péter, az MTA levelező tagja

Homérosz és a hálózatok
Ritoók Zsigmond, az MTA rendes tagja

vita

vissza az oldal tetejére

Filozófiai és Történettudományok Osztálya

2016. május 24. (kedd)

Társadalmi nem: elméleti megközelítések, kutatási eredmények

Helyszín: MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. em.

9.30 Megnyitó

A társadalmi nem és a pszichológiai elméletek

A nemek hatása a megismerési folyamatokban
Pléh Csaba, az MTA rendes tagja

Pszichoanalitikus elméletek nőiségképe Freudtól a feminista pszichoanalízisig
Borgos Anna PhD

Nemi sztereotípiák és női identitások
Kovács Mónika PhD

11.00-11.15 Szünet

A társadalmi hierarchiát igazoló ideológiák: szexizmus és heteroszeximus

A heteroszexizmus mint társadalmi jelenség: kutatások és viták
Mészáros György PhD

A jóindulatú szexizmus és a csoportközi segítségnyújtás mint a nemek közötti esélyegyenlőség akadálya
Kende Anna PhD

Egyetemi diákok nemi sztereotípiái a szakok és a nem függvényében
Pléh Csaba, az MTA rendes tagja
Forgács Bálint PhD
Mara Richmann PhD

12.45—13.45 Ebédszünet

Munkamegosztás és a társadalmi nem

Szervezetek és nemek
Nagy Beáta, a szociológiai tudományok kandidátusa

Többszörös szerepek — többszörös terhek: gender az oktatásban
Kereszty Orsolya PhD

A részmunkaidős foglalkoztatás dilemmái
Gregor Anikó PhD

15.15—15.30 Szünet

Társadalmi nem és poltikai preferenciák

Szélsőjobb, gender és értékek
Krekó Péter PhD

Genderellenes diskurzusok Magyarországon és Európában
Pető Andrea, az MTA doktora

A feminizmus szociálpszichológiája: attitűdök, identitás és cselekvés
Szabó Mónika PhD

17.00 Zárszó

17.50 A konferencia zárása

vissza az oldal tetejére

Agrártudományok Osztálya

2016. május 11. (szerda)

A Kárpát-medence gyümölcsállományának nemesítési értékei

Helyszín: MTA Székház, Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. em.

Levezető elnök:
Mézes Miklós, az MTA levelező tagja

10.00—10.10 Elnöki megnyitó

10.10—10.40 Régi és új almafajták lehetséges szerepe a rezisztencianemesítésben
Tóth Magdolna, Papp Dávid, Radeczky Zsuzsanna

10.40—11.10 A genetikai változékonyság kiaknázása a gyümölcs beltartalmának javítása érdekében
Hegedűs Attila, Papp Nóra, Stefanovits-Bánjai Éva

11.10—11.40 Gyümölcsfák termékenyülési viszonyai a kultúrevolúció fókuszában
Halász Júlia

11.40—12.10 Bogyós nemesítési eredmények a fertődi kutatóintézetben, különös tekintettel a génállomány fejlesztési lehetőségeire
Dénes Ferenc, Porpáczy Aladár

12.10—12.40 Magyar gyümölcsfajták fagy- és téltűrő képessége
Szalay László, Kerek Mária Magdolna, Erdős Zoltán

12.40—13.10 Kiaknázatlan értékeink az érdi mandula gyűjteményben
Békefi Zsuzsanna, Őrsi Dorottya

13.10—13.40 Hungaricum szilvafajták a kárpát-medencében és szerepük a jövő termesztésében
Surányi Dezső, Kovács Szilvia

vissza az oldal tetejére

Orvosi Tudományok Osztálya

2016. május 5. (csütörtök) 14.00—16.30

A Stressz 80 éves – Selye János cikke után (Nature, 1936)
Biological stress is 80 years old – after the article of Hans Selye (Nature, 1936)

Helyszín: MTA székház, Kisterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. em.

Levezető elnökök:
Vécsei László
, az MTA rendes tagja (Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinika),
Szabó Sándor, az MTA külső tagja (University of California, Irvine)

Bevezető (Introduction):
Roger Guillemin*, Nobel-díjas (Salk Institute, San Diego, CA, USA)

Selye János élete és eredetisége (The life and creativity of Hans Selye)
Somogyi Árpád*, az MTA külső tagja (Brüsszel/Berlin)

80 évvel Selye cikke után: fejlődés és lehetőségek (80 years after the first article of Selye: Progress & challenges)
Szabó Sándor*, az MTA külső tagja (University of California, Irvine, CA, USA)

From steroids in the Selye Institute to CRF & IBS
Yvette Taché* (University of California, Los Angeles, CA, USA)

Stressz és a kinureninek: új stresszmolekulák és klinikai lehetőségek (Stress and kynurenines: New stress mediators, with clinical implications)
Vécsei László, az MTA rendes tagja (Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinika)

Központi katekolaminerg pályák a stresszreakcióban (Central catecholamine pathways in stress reaction)
Palkovits Miklós, az MTA rendes tagja (Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövete- és Fejlődéstani Intézet)

Stress-related gastroduodenal ulcers: Perspectives from academic surgeons
(A stresszkapcsolt gasztroduodenális fekély a sebész szemszögéből)
Masashi Yoshida, Masaki Kitajima (International University of Health and Welfare, Tokyo, Japan)

Functional and structural stress-related GI diseases: IBs & IBD
(A stressz okozta gasztrointesztinális gyulladásos megbetegedések funkcionális és strukturális korrelátumai)
Jackie Wood (Ohio State University, Columbus, OH, USA)

A stressz és az alzheimer-betegség új kapcsolata (New connection between stress and Alzheimer disease)
Must Anita PhD (Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinika)

Társas stressz és társas megküzdés: új kihívások, új lehetőségek (Social stress and social coping: New challenges, new possibilities)
Martos Tamás PhD (Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet)

Zárszó (Concluding remarks)
Volker Jahnke* (Charité — Universitätsmedizin Berlin, Németország)

* Selye János volt tanítványai.

vissza az oldal tetejére

Orvosi Tudományok Osztálya Klinikai Idegtudományi Bizottsága

2016. május 6. (péntek)

Korszerű vizsgálati módszerek és terápiás lehetőségek a klinikai idegtudományban

Helyszín: MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. em.

Levezető elnök:
Hortobágyi Tibor PhD, a Klinikai Idegtudományi Bizottság elnöke
Ábrahám István, az MTA doktora, a Klinikai Idegtudományi Bizottság titkára

8.30 Regisztráció

9.00 A neuroprotekció kudarcai és perspektívái akut stroke-ban
Csiba László, az MTA doktora

9.20 Az ösztrogén gyors hatásai élő idegsejteken
Ábrahám István, az MTA doktora

9.40 Idegrendszeri kórképek neuromodulációs kezelése
Erőss Loránd PhD

10.00 Genetikai és genomikai vizsgálatok szklerózis multiplexben
Kálmán Bernadette, az MTA doktora

10.20 A Parkinson-kór genetikai aspektusai: klinikai és kísérletes adatok
Klivényi Péter, az MTA doktora

Szünet

10.55 Kognitív zavarok skizofréniában — patomechanizmus és terápiás vonatkozások
Kéri Szabolcs, az MTA doktora

11.10 Az amiotrófiás laterálszklerózis genetikája: neuropatológiai vonatkozások
Hortobágyi Tibor PhD

11.25 Klinikopatológiai vizsgálatok multiszisztémás atrófiában
Kovács Tibor PhD

11.40 Az Idegsebészeti Agydaganatbank szerepe a neuroonkológiai kutatásokban
Klekner Álmos PhD

Zárógondolatok

vissza az oldal tetejére

A Műszaki Tudományok Osztálya, az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottsága, a Földtudományok Osztálya és a Fizikai Tudományok Osztálya

2016. május 6. (péntek)

Az új atomerőművi blokkok telephelyvizsgálatának tudományos eredményei

Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. em.

8.30–09.00 Regisztráció

9.00–09.05 Megnyitó:
Németh Tamás, az MTA rendes tagja, a Környezettudományi Elnöki Bizottság elnöke

9.05–9.35 Az új atomerőművi blokkok engedélyezési rendszere és tudományos felügyelete
Aszódi Attila, kormánybiztos

Szakmai előadások

Levezető elnök: Aszódi Attila, kormánybiztos

9.35–9.55 A telephelyvizsgálatra vonatkozó nukleáris biztonsági és tudományos követelmények
Katona Tamás János, az MTA doktora

9.55—10.10 A telephely földtani jellemzése
Chikán Géza PhD

10.10— 10.30 Geodinamikai-tektonikai szintézis
Horváth Ferenc az MTA doktora

10.30—10.50 A földrengés- és talajfolyósodás-veszély elemzése
Tóth László, PhD

10.50—11.10 Geotechnikai és hidrogeológiai jellemzés
Nagy László PhD, Mező Gyula hidrogeológus

11.10—11.25 Szünet

11.25—11.40 Meteorológiai körülmények és veszélyek
Konkolyné Bihari Zita, osztályvezető, OMSZ

11.40–11.55 Hidrológiai jellemzés
Galambos István PhD

11.55—12.15 Antropogén/technogén veszélyek jellemzése
Kelemen István, mérnök, CK-Trikolor Kft.

12.15—12.45 Kérdések és válaszok / Zárszó

vissza az oldal tetejére

Műszaki Tudományok Osztálya Gépszerkezettani Tudományos Bizottsága

2016. május 10. (kedd) 10.00 óra

Számítógéppel segített tervezés és elemzés

Helyszín: MTA Székház, Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. em.

Megnyitó
Stépán Gábor, az MTA rendes tagja

Az integrált CAD rendszerek kutatási célú felhasználása
Piros Attila PhD

Kiberfizikai gyártórendszerek
Monostori László, az MTA levelező tagja

Polimer szerkezeti elemek tervezése
Kovács József Gábor PhD

Modern szimulációs módszerek a járműfejlesztésben
Klement Péter PhD

Vasúti fékegységek tervezése a Knorr-Bremsében
Vancsay György PhD

PLM rendszerek fejlődése az autóiparban
Szűcs László, ügyvezető igazgató, DHS Draxlmaier Hungaria Szolgáltató Kft.

Zárszó
Váradi Károly, az MTA doktora

vissza az oldal tetejére

A Műszaki Tudományok Osztálya Metallurgiai Tudományos Bizottsága, a Kémiai Tudományok Osztálya Elektrokémiai Munkabizottsága és az MTA Miskolci Területi Bizottsága Anyagtudományi és Metallurgiai szakbizottsága

2016. május 12. (csütörtök), 10.00

Új trendek és új kihívások a metallurgiai kutatásokban

Helyszín: MTA Székház, Kupolaterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. III. em.

Elnöki megnyitók

Pár szóban a metallurgiai kutatások helyzetéről
Török Tamás, az MTA doktora

Az alkalmazott elektrokémia lehetőségei a metallurgiai kutatásokban
Pajkossy Tamás, a kémiai tudományok doktora

Elektrokémiai eljárások a nanotechnológiai kutatásokban
Lakatosné Varsányi Magda, az MTA doktora

Nanohuzalok elektrokémiai leválasztása
Péter László, az MTA doktora

Elektromos energia tárolás egy alumínium metallurgus szemszögéből
Kaptay György, az MTA doktora

Hozzászólások, vita szünet, büféebéd

Tudományos előadások

Értékes fémek visszanyerése hulladékokból hidro- elektrometallurgiai módszerekkel
Kékesi Tamás, az MTA doktora

Olvadékok elektrokémiája—interdiszciplina az elektrometallurgia és az anyagtudomány között
Horváth János PhD

Hozzászólások, vita, zárszó

vissza az oldal tetejére

Kémiai Tudományok Osztálya

2016. május 4. (szerda)

Ionok versengése a kémiában (ioncsere napjaink tudományában: analitikai, orvosbiológiai, nanotechnológiai alkalmazások)

Helyszín: MTA Székház, Kupolaterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. III. em.

Levezető elnök:
Joó Ferenc, az MTA rendes tagja, osztályelnök

10.05— 10.25 Az ion-kromatográfia egyensúlyi elmélete és új kémiai módszerei
Hajós Péter PhD

10.25—10.45 Ikerionos állófázisok retenciós tulajdonságai nemlineáris és preparatív kromatográfiában
Felinger Attila, az MTA doktora

10.45—11.05 A szenzoroktól a molekuláris lenyomatú polimereken át a Freundlich-izotermáig
Horvai György, az MTA rendes tagja, osztályelnökhelyettes,
Nyulászi László, az MTA doktora,
Dorkó Zsanett doktorjelölt,
Szakolczai Anett doktorjelölt

11.05— 11.25 Protein mapping ioncserés elválasztással klinikai célokra
György Marko-Varga PhD

Szünet

11.40— 12.00 Megoszlás és membránpenetráció mint az ionizáltsági állapot függvénye
Noszál Béla, a kémiai tudományok doktora,
Mazák Károly PhD,
Mazákné Kraszni Márta PhD

12.00— 12.20 Titanát nanocsövek ioncsere-tulajdonságai és alkalmazási lehetőségei
Kónya Zoltán, az MTA doktora

12.20—12.40 loncsere-folyamatok az agyagásványok „nanolaboratóriumában”
Nagy Noémi, az MTA doktora

12.40— 13.00 Az ionok szerepe a membrános műveleteknél
Bélafiné Bakó Katalin, az MTA doktora,
Gubicza László, az MTA doktora,
Nemestóthy Nándor PhD

13.00— 13.05 Zárógondolatok

vissza az oldal tetejére

Biológiai Tudományok Osztálya

2016. május 6. (péntek), 10.00

Behurcolt és invazív állatok Magyarországon

Helyszín: MTA Székház, Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. em.

Levezető elnök:
Báldi András, az MTA doktora

Az ülést megnyitja:
Podani János, a Biológiai Tudományok Osztályának elnökhelyettese

A magyarországi behurcolt és inváziós növényekre vonatkozó ismeretek összegyűjtésének tapasztalatai
Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora

A biológiai invázió általános kérdései
Varga Zoltán, a biológiai tudomány doktora

Behurcolt és invazív puhatestűek Magyarországon
Csányi Béla PhD,
Varga András

Invazív szipókás rovarok helyzete hazánkban
Orosz András,
Vétek Gábor PhD

Kártevő bogárjövevények Magyarországon: pillanatfelvétel 2016-ban
Merkl Ottó, a biológiai tudomány kandidátusa

Behurcolt és invazív csípőszúnyogok Magyarországon
Soltész Zoltán,
Zöldi Viktor PhD

Behurcolt és invazív legyek Magyarországon
Papp László, az MTA rendes tagja

12.30 Szünet

Behurcolt és invazív lepkék a hazai faunában
Ronkay László, egyetemi doktor

Behurcolt hártyásszárnyúak Magyarországon
Vas Zoltán PhD

Betolakodók és csendes hódítók: példák az ízeltlábúak köréből
Hornung Erzsébet, a biológiai tudomány kandidátusa,
Samu Ferenc, az MTA doktora, Zsuga Katalin PhD

Áttekintés a hazai idegenhonos és invazív halak, kétéltűek és hüllőik helyzetéről
Erős Tibor PhD,
Vörös Judit PhD

13.40 Szünet

Behurcolt és invazív madárfajok szerepe a hazai madárfauna változásában
Szép Tibor, az MTA doktora

Mit csinálnak az emlős özönfajok Magyarországon?
Csorba Gábor PhD

Kérdések, hozzászólások

Zárszó
Báldi András, az MTA doktora

vissza az oldal tetejére

Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

2016. május 4. (szerda)

A korszakváltás tudománya emlékezés Bognár Józsefre

Helyszín: MTA Székház, Kisterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. em.

Levezető elnök:
Palánkai Tibor, az MTA rendes tagja

10.00—10.10 Elnöki megnyitó

10.10— 10.40 A tudós politikus életútja egy nehéz évszázadban
Simai Mihály, az MTA rendes tagja

10.40— 11.10 Bognár József akadémikus tudományos munkássága és szellemi öröksége
Kőrösi István, a közgazdaság-tudomány kandidátusa

11.10— 11.40 Gazdasági patriotizmus modern felfogásban
Szanyi Miklós, az MTA doktora

11.40— 12.10 A Közel-Kelet világgazdasági perspektívái
Szigetvári Tamás PhD

vissza az oldal tetejére

Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottságának Római Jogi és Európai Magánjogtörténeti Albizottsága (REMA)

2016. május 23-án (hétfő), 10:00

Az európai magánjogi kultúra kialakulása és a római jog

Helyszín: MTA Székház, Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. em.

Az ülést megnyitja:
Harmathy Attila, az MTA rendes tagja

Római jog és a magánjog kodifikálása Romániában
Hamza Gábor, az MTA rendes tagja

A magánjogi restitúció
Menyhárd Attila PhD

Evidentia és értékítélet a római jogászok gondolkodásában
El Beheiri Nadja PhD

Kávészünet

Az alapítvány intézményének gyökerei a római jogban
Sáry Pál PhD

A censori regimen morum és a modern jogfogalom
Deli Gergely PhD

Contutores. A gyámok jogviszonya többes gyámság esetén
Újvári Emese PhD

A rendes joggyakorlás és a szükségtelen zavarás határmezsgyéje: a taberna casiaria esete a római jogban
Erdődy János PhD

vissza az oldal tetejére

Földtudományok Osztálya Földtani Tudományos Bizottság

2016. május 4. (szerda), 10.00

A geomatematikai tudományos kutatások nemzetközi tendenciái, hazai helyzete

Helyszín: MTA Székház, Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. em.

Levezető elnök:
Geiger János PhD, a Földtani Tudományos Bizottság Geomatematikai Albizottságának elnöke

Megnyitó
Vörös Attila, az MTA rendes tagja, a Földtuományok Osztályának elnöke

Bevezető gondolatok
Haas János, a földtudomány doktora, a Földtani Tudományos Bizottság elnöke

A geomatematika és geostatisztika hazai és nemzetközi helyzete, különös hangsúllyal a sztochasztikus szimulációk földtudományi alkalmazásaira
Geiger János PhD, a Földtani Tudományos Bizottság Geomatematikai Albizottságának elnöke

Homogén csoportok keresése n-dimenziós térben és földtudományi alkalmazásai
Kovács József PhD, Kovács Solt, Magyar Norbert, Tanos Péter, Hatani István Gábor PhD, Anda Angéla, az MTA doktora

Klasszifikáció és ordináció földtani meggondolásokkal
Horváth Janina PhD, Jakab Noémi

Geomertriai morfometria
Gulyás Sándor PhD

Nem-lineáris idősorok a hidrogeológiai modellezésben
Márkus László, a matematikai tudomány kandidátusa,
Kovács József PhD

Periodicitás vizsgálati módszerek és alkalmazásuk vízszint- és vízminőségi idősorokon
Garamhegyi Tamás, Kovács József PhD, Hatvani István Gábor PhD

Új típusú adatelemző módszerek a hidrogeológiában
Szűcs Péter, az MTA doktora, Turai Endre PhD,
Szabó Norbert Péter PhD, Hyés Csaba

vita

Zárszó
Geiger János PhD, a Földtani Tudományos Bizottság Geomatematikai Albizottságának elnöke

vissza az oldal tetejére

A Fizikai Tudományok Osztálya

2016. május 4. (szerda), 10.00

A 2016. évi Fizikai Fődíj és Fizikai Díj átadása

Helyszín: MTA székház, Nagyterem
1051 Budapest, széchenyi István tér 9. II. em.

A díjakat átadja:
Sólyom Jenő, a Fizikai Tudományok Osztályának elnöke

A fizika fejlődési irányai

Levezető elnök:
Sólyom Jenő, a Fizikai Tudományok Osztályának elnöke

Új kiértékelési módszerek és alkalmazásuk az erős kölcsönhatás vizsgálatában
Siklér Ferenc, az MTA doktora, 2016. évi akadémiai díjas

Néhány friss QCD-eredmény az LHC-gyorsítónál
Veres Gábor, az MTA doktora, 2016. évi akadémiai díjas

Evolúciós potenciáljátékok
Szabó György, az MTA doktora, 2016. évi fizikai fődíjas

Szünet

A gravitációs hullámok felfedezése a LIGO műszereivel
Frei Zsolt, az MTA doktora

Tudományos és kutatásfejlesztési áttörések az ESS európai neutronforrásnál
Horváth Ákos PhD

Hierarchikus szerveződés komplex rendszerekben
Palla Gergely PhD

vissza az oldal tetejére

Fizikai Tudományok Osztálya Részecskefizikai Tudományos Bizottsága

2016. május 5. (csütörtök), 14.00

A gravitációs hullámok felfedezése, asztrofizikai és geofizikai perspektívák

Helyszín: MTA székház, Nagyterem
1051 Budapest, széchenyi István tér 9. II. em.

Levezető elnök:
Horváth Dezső, a fizikai tudomány doktora, a Részecskefizikai Tudományos Bizottság elnöke

Hosszú tranziensek keresése és többcsatornás csillagászat gravitációshullám-detektorokkal — az ELTE részvétele a LIGO projektben
Raffai Péter PhD

Feketelyuk-kettosök gravitációs sugárzása — szegedi hozzájárulás a LIGO Tudományos Kollaborációhoz
Gergely Árpád László, az MTA doktora

Kettős rendszerek jellemzőinek meghatározása gravitációs hullámok segítségével — a Wigner FK részvétele a VIRGO projektben
Vasuth Mátyás PhD

15.00 Szünet

A gravitációshullám-asztrofizika jövője — egy új korszak kezdete
Kocsis Bence PhD

Extragalaktikus tranziensek — a gravitációs hullámok boszorkánykonyhái
Vinkó József, a fizikai tudomány kandidátusa

Zajos bolygónk, a Föld
Wesztergom Viktor, a földtudomány kandidátusa

A Mátra Gravitációs és Geofizikai Laboratórium megnyitása és mérési programja
Ván Péter PhD

vissza az oldal tetejére

Fizikai Tudományok Osztálya Szilárdtest-fizikai Tudományos Bizottsága

2016. május 4. (szerda) 14.00

Újabb eredmények a kondenzált anyagok fizikájában

Helyszín: MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. em.

Levezető elnök:
Virosztek Attila, az MTA doktora, a Szilárdtest-fizikai Tudományos Bizottság elnöke

Amorf összetételek optimalizálása radioaktív hulladékok kondicionálására
Fábián Margit PhD

Kvantumrendszerek nemegyensúlyi dinamikája
Kormos Márton PhD

Fémüvegek kísérleti alapú szerkezetvizsgálata
Jóvári Pál PhD

15.15 Szünet

Kvantumelektronika nanoáramkörökben
Csonka Szabolcs PhD

Inhomogén szupravezetés ab-initio elmélete
Csire Gábor PhD hallgató

Bújócska molekulákkal az infravörösben
Pekker Áron PhD

vissza az oldal tetejére