Díjak, kitüntetések

Akadémiai Díj

Az 1960-ban alapított Akadémiai Díjat az MTA Elnöksége adományozza. A díj több változáson ment át az évek során, de azok magát az érmet nem érintették. A díjat az MTA Elnöksége adományozza évente 10-12 kiemelkedő tudományos tevékenységet végző, természetes személy kutatónak vagy kutatócsoportnak az utolsó öt évben elért, már értékelhető kutatási eredmény, szakkönyv, publikáció, közlemény elismerésére.

A díj korszerűsítését az Elnökség 44/1971. számú határozatában végezte el, míg a díjhoz járó bronzéremről a 60/1990. számú elnökségi határozat döntött.
Az Akadémiai Díj érme
A díjat az MTA Elnöksége adományozza évente 10-12 kiemelkedő tudományos tevékenységet végző, természetes személy kutatónak vagy kutatócsoportnak az utolsó öt évben elért, már értékelhető kutatási eredmény, szakkönyv, publikáció, közlemény elismerésére. A Bizottság elnöke a javaslatot az Akadémia Elnöksége elé terjeszti, amelynek szavazati joggal rendelkező tagjai titkos szavazással döntenek a díjjal kitüntetni kívántak személyéről. A díjat az Akadémia elnöke adja át az Akadémia májusi közgyűlésén.

A kitüntetéssel díszoklevél, érem és pénzjutalom jár. Az érem előlapjának jobb oldalán Széchenyi István félalakos, balra néző alakja látható, erőteljesen kiemelkedő, szabálytalan geometriai formákkal ábrázolva az Akadémia alapítóját. Bal oldalon a tőle származó idézet hét sorban: A TUDO / MÁNYOS / EMBERFŐ / MENNYISÉGE/ A NEMZET/ IGAZI/ HATALMA; alatta SZÉCHENYI/ ISTVÁN neve olvasható. Az emberalak erős plaszticitását jól ellensúlyozzák a finom, vékony vonalakkal készült betűk, változó nagyságuk harmonizál a test különböző méreteivel és formáival. Legalul az érmet készítő művész, Csikszentmihályi Róbert CSR monogramja látható. A hátlapon MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA köriratban az MTA Székház főbejárati oldala látható, alatta az Akadémia alapításának dátumával: 1825. Az érem öntött, bronz, 97 mm átmérőjű.

Akadémiai díjasok 2016-tól

2018 - Kiemelkedő tudományos munkásságok elismerése – díjátadás az Akadémia 189. közgyűlésén

Acsády LászlóMTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézettudományos tanácsadó
Balogh MargitMTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézettudományos főmunkatárs
Debreczeni AttilaDebreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet egyetemi tanár
Helyes ZsuzsannaPécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet egyetemi tanár
Károlyi György ZoltánBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanár
Péter AntalSzegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék nyugalmazott egyetemi tanár
Pusztai TamásMTA Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos tanácsadó
Salánki KatalinMTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet tudományos tanácsadó
Tardos GáborMTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézettudományos tanácsadó
Török ÁkosBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanár
Varga AttilaPécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézet Közgazdaságtan Tanszék egyetemi tanár

2017 - Akadémiai elismeréseket adtak át az MTA 188. közgyűlésén

Csanády LászlóSemmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Biokémiai Intézet

egyetemi docens

Donkó ZoltánMTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet

tudományos tanácsadó

Gelencsér AndrásPannon Egyetem

rektor

Imre SándorBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

tanszékvezető egyetemi tanár

Kiss Tamás JózsefSzegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

egyetemi tanár

Korompay H. János MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet

osztályvezető, tudományos tanácsadó

Püski LeventeDebreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Modernkori Magyar Történeti Tanszék

egyetemi tanár

Rechnitzer János KárolyMTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete

tudományos tanácsadó

Stefanovitsné Bányai ÉvaSzent István Egyetem Élelmiszer-tudományi Kar Alkalmazott Kémia Tanszék

egyetemi tanár

Megosztott Akadémiai Díj
Bérczes Attila, az MTA doktora a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet Algebra és Számelmélet Tanszék egyetemi docense,

Hajdu Lajos, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet Algebra és Számelmélet Tanszék egyetemi tanára,

Pintér Ákos, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet Algebra és Számelmélet Tanszék egyetemi tanára
Kovács Mihály, az MTA doktora az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Biokémiai Tanszék egyetemi tanára,

Málnási-Csizmadia András, az MTA doktora az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Biokémiai Tanszék kutatóprofesszora

Nyitray László, az MTA doktora az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Biokémiai Tanszék egyetemi tanára

2016 - Akadémiai elismeréseket adtak át az MTA 187. közgyűlésén

Horváth László TamásSzent István Egyetem
MTA-SZIE Növényökológiai Kutatócsoport
címzetes egyetemi tanár
nyugalmazott tudományos tanácsadó
Karsai IldikóMTA Agrártudományi Kutatóközpont osztályvezető
Katona István MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet osztályvezető, tudományos tanácsadó
Kelemen JánosEötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Intézet Általános Filozófia Tanszék professor emeritusa
Lengyel ImreSzegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézettanszékvezető egyetemi tanár
Salma ImreEötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézet Analitikai Kémiai Tanszéktanszékvezető egyetemi tanár
Simon KárolyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézet Sztochasztika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanár
Sperlágh BeátaMTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatóhelyettese, osztályvezető, címzetes egyetemi tanár
Tallián TiborMTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének tudományos tanácsadó
Megosztott Akadémiai Díj
Siklér Ferenc, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet tudományos osztályvezetője

Veres Gábor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszékének egyetemi docense
Szabó László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki Mechanikai Tanszékének egyetemi tanára

Váradi Károly, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Gép- és Terméktervezés Tanszékének egyetemi tanára

Akadémiai díjasok - 1990-2015 között

1990

1.

Kovalovszky Miklós

MTA Nyelvtudományi Intézet

az irodalomtudomány kandidátusa,
nyugalmazott főmunkatárs

2.

Rácz István

KLTE Középkori Magyar Történeti Tanszék

a történelemtudomány doktora,
egyetemi tanár

3.

Kertész János

MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézet

a fizikai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

Rácz Zoltán

ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

a fizikai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

Vicsek Tamás

MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézet

a fizikai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

4.

Móricz Ferenc

JATE Bolyai Intézete Számítástudományi Tanszék

a matematikai tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

Schipp Ferenc

ELTE Numerikus Analízis Tanszék

a matematikai tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

5.

Bartha Adorján

MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézet

az állatorvos-tudomány doktora, tudományos tanácsadó

6.

Gyenes György

Országos Onkológiai Intézet

az orvostudomány doktora,
osztályvezető főorvos

7.

Baranyi András

Távközlési Kutatóintézet

a műszaki tudomány kandidátusa, tudományos tanácsadó

8.

Havas Jenő

RADELKIS Elektrokémiai Műszereket Gyártó Ipari Szövetkezet

a kémiai tudomány doktora, elnök

Kaffka Károly

Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet

a műszaki tudomány kandidátusa,
tudományos tanácsadó

9.

Dévai György

KLTE Ökológiai Tanszék

a biológiai tudomány kandidátusa,
egyetemi docens

Gallé László

JATE Állattani Tanszék

a biológiai tudomány kandidátusa,
egyetemi docens

Podani János

MTA Kutatásszervezési Intézet,
MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája,
ELTE Ökológiai Modellező Kutatócsoport

a biológiai tudomány kandidátusa,
tudományos főmunkatárs

10.

Erdei Anna

ELTE TTK Immunológiai Tanszék

a biológiai tudomány kandidátusa, egyetemi docens

Rajnavölgyi Éva

ELTE TTK Immunológiai Tanszék

egyetemi docens

Sármány Gabriella

ELTE TTK Immunológiai Tanszék

a biológiai tudomány kandidátusa, egyetemi docens

11.

Ehrlich Éva

MTA Világgazdasági Kutatóintézet

a közgazdaság-tudomány doktora, tudományos tanácsadó

12.

Haszpra László

Országos Meteorológiai Szolgálat Központi Légkörfizikai Intézet

osztályvezető

Szilágyi István

MTA Központi Kémiai Kutatóintézet

tudományos munkatárs

Turányi Tamás

MTA Központi Kémiai Kutatóintézet

tudományos munkatárs

1991

1.

Kiss Lajos

MTA Nyelvtudományi Intézet

az irodalomtudomány doktora,
tudományos osztályvezető

2.

Bálint Csanád

MTA Régészeti Intézet

a művészettörténeti tudomány kandidátusa,
tudományos főmunkatárs

3.

Laczkovich Miklós

ELTE Analízis Tanszék

a matematikai tudomány kandidátusa,
egyetemi docens

4.

Kemény Tamás

MTA Központi Fizikai Kutatóintézet Szilárdtestfizikai Kutatóintézet

a fizikai tudomány kandidátusa,
tudományos főmunkatárs

Vincze Imre

MTA Központi Fizikai Kutatóintézet

a fizikai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

5.

Horváth József

Pannon Agrártudományi Egyetem

a mezőgazdasági tudomány doktora,
egyetemi tanár

6.

Gerendai Ida

a SOTE II. Sz. Anatómiai Intézet

az orvostudomány kandidátusa,
egyetemi docens

7.

Mistéth Endre

VIZITERV

a műszaki tudomány doktora,
nyugalmazott szakági főmérnök

8.

Horányi György

MTA Központi Kémiai Kutatóintézet

a kémiai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

9.

Lázár Gyula

POTE Anatómiai Szövettani és Fejlődéstani Intézet

az orvostudomány doktora,
egyetemi docens

Réthelyi Miklós

SOTE II. Sz. Anatómiai, Szövettani és Fejlődéstani Intézet

az orvostudomány doktora,
egyetemi tanár

10.

Timár János

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Emberi Erőforrások Tanszék

a közgazdaság-tudomány doktora,
egyetemi tanár

11.

Somogyi Sándor

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

a földrajztudomány doktora,
tudományos tanácsadó

Ambrózy Pál

Országos Meteorológiai Intézet

igazgató

Ádám László

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

a földrajztudomány doktora,
tudományos főmunkatárs

Galambos József

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

a mezőgazdasági-tudomány kandidátusa,
igazgatóhelyettes

Juhász Ágoston

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

a földrajztudomány kandidátusa,
tudományos munkatárs

Kozma Ferenc

Országos Meteorológiai Intézet

tudományos főosztályvezető

Marosi Sándor

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

a földrajztudomány doktora,
igazgatóhelyettes

Mezősi Gábor

József Attila Tudományegyetem

a földrajztudomány kandidátusa, docens

Rajkai Kálmán

MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet

a biológiai tudomány kandidátusa,
tudományos munkatárs

Szilárd Jenő

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

a földrajztudomány doktora,
tudományos osztályvezető

1992

1.

Egri Péter

ELTE Angol Tanszék

az irodalomtudomány doktora,
egyetemi tanár

2.

Litván György

MTA Történettudományi Intézet

a történettudomány doktora,
tudományos főmunkatárs

3.

Győry Kálmán

KLTE Algebra és Számelméleti Tanszék

a matematikai tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

Pethő Attila

KLTE Számítástudományi Tanszék

a matematikai tudomány kandidátusa,
tanszékvezető egyetemi docens

Brindza Béla

KLTE Algebra és Számelméleti Tanszék

a matematikai tudomány kandidátusa,
egyetemi adjunktus

Gaál István

KLTE Algebra és Számelméleti Tanszék

a matematikai tudomány kandidátusa,
egyetemi adjunktus

4.

Kondor Imre

ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

a fizikai tudomány doktora, egyetemi tanár

5.

Patkós András

ELTE Atomfizikai Tanszék

a fizikai tudomány doktora, egyetemi tanár

Pócsik György

ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

a fizikai tudomány doktora, egyetemi tanár

Vesztergombi György

MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet

a fizikai tudomány doktora,
tudományos főmunkatárs

6.

Bedő Zoltán

MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

a mezőgazdasági tudomány doktora,
tudományos osztályvezető

Mesterházy Ákos

Gabonatermesztési Kutatóintézet

a mezőgazdasági tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

Szunics László

MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

a mezőgazdasági tudomány doktora,
tudományos osztályvezető

7.

Voith Márton

NME Kohógéptani és Képlékenyalakítástani Tanszék

a műszaki tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanára

8.

Pálinkás Gábor

MTA Központi Kémiai Kutatóintézet

a kémiai tudomány doktora,
tudományos osztályvezető

9.

Erdei László

MTA SZBK Biofizikai Intézet

a biológiai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

Tuba Zoltán

Gödöllői Agrártudományi Egyetem Növénytani és Növényélettani Tanszék Növényélettani Osztály

a biológiai tudomány kandidátusa,
osztályvezető

Zsoldos Ferenc

JATE Növényélettani Tanszék

a biológiai tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

10.

Zalai Ernő

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

a közgazdaság-tudomány doktora,
rektorhelyettes

11.

Horváth Ferenc

MTA Geofizikai Tanszéki Kutatócsoport

a földrajztudomány kandidátusa,
tudományos munkatárs

1993

1.

Hopp Lajos

MTA Irodalomtudományi Intézet

az irodalomtudomány doktora,
osztályvezető

2.

Rédei Károly

Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien

az MTA külső tagja,
tanszékvezető egyetemi tanár

Honti László

Rijksuniversiteit de Groningen

a nyelvtudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

Csúcs Sándor

MTA Nyelvtudományi Intézet

a nyelvtudomány kandidátusa,
osztályvezető

Bakró-Nagy Marianne

MTA Nyelvtudományi Intézet

a nyelvtudomány kandidátusa,
igazgatóhelyettes

Kázmérné Sal Éva

MTA Nyelvtudományi Intézet

a nyelvtudomány kandidátusa,
nyugalmazott osztályvezető

Fancsaly Éva

Janus Pannonius Tudományegyetem
Magyar Nyelvi Tanszék

egyetemi doktor, adjunktus

Dobó Attila

Janus Pannonius Tudományegyetem
Magyar Nyelvi Tanszék

egyetemi doktor, adjunktus

3.

Iványi Emma

Országos Levéltár

a történettudomány kandidátusa,
nyugalmazott főlevéltáros

4.

Simonovits Miklós

MTA Matematikai Kutatóintézet

a matematikai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

5.

Karai János

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem

a műszaki tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

6.

Gömöry András

Debreceni Orvostudományi Egyetem
2. Sz. Sebészeti Klinika

az orvostudomány kandidátusa,
tudományos tanácsadó

7.

Tarnay Kálmán

Budapesti Műszaki Egyetem Elektronikus Tanszék

a műszaki tudomány doktora,
egyetemi tanár

8.

Novák Lajos

Budapesti Műszaki Egyetem Szerves Kémiai Tanszék

a kémiai tudomány doktora,
tanszékvezető-helyettes

9.

Gausz János

MTA SZBK Genetikai Intézet

a biológiai tudomány kandidátusa,
tudományos főmunkatárs

Gyurkovics Henrik

MTA SZBK Genetikai Intézet

egyetemi doktor, tudományos munkatárs

Kiss István

MTA SZBK Genetikai Intézet

a biológiai tudomány kandidátusa,
tudományos főmunkatárs

Maróy Péter

József Attila Tudományegyetem
Genetikai Tanszék

a biológiai tudomány kandidátusa,
tanszékvezető

Szabad János

MTA SZBK Genetikai Intézet

a biológiai tudomány kandidátusa,
igazgató-helyettese

10.

Angelusz Róbert

ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ

a szociológiai tudomány kandidátusa,
tanszékvezető egyetemi docens

Tardos Róbert

MTA Kommunikációkutató Csoport

a szociológiai tudomány kandidátusa,
tudományos főmunkatárs

11.

Bányai László

MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet

osztályvezető

Borza Tibor

Földmérési Intézet
Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

a műszaki tudomány kandidátusa,
osztályvezető

Fejes István

Földmérési Intézet
Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

a fizikai tudomány doktora,
obszervatóriumvezető

Mihály Szabolcs

Földmérési Intézet

a műszaki tudomány kandidátusa,
igazgatóhelyettes

Varga Márta

BME Felsőgeodéziai Tanszék

egyetemi doktor, adjunktus

1994

1.

Kázmér Miklós

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszék

a nyelvtudomány doktora,
nyugalmazott egyetemi tanár

2.

Csákány Béla

JATE Bolyai János Algebra
és Számelméleti Tanszék

a matematikai tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

Szabó László

JATE Bolyai János Algebra
és Számelméleti Tanszék

a matematikai tudomány kandidátusa,
egyetemi docens

Szendrei Ágnes

JATE Bolyai János Algebra
és Számelméleti Tanszék

a matematikai tudomány doktora,
egyetemi docens

Czédli Gábor

JATE Bolyai János Algebra
és Számelméleti Tanszék

a matematikai tudomány kandidátusa,
egyetemi docens

3.

Barna B. Péter

MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézet

a fizikai tudomány kandidátusa,
osztályvezető

4.

Járó Zoltán

Erdészeti Tudományos Intézet

a mezőgazdasági tudomány doktora,
nyugalmazott tanácsadó

5.

De Chatel Rudolf

SOTE I. Sz. Belgyógyászati Klinika

az orvostudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

6.

Soltész Gyula

POTE Gyermekklinika

az orvostudomány doktora,
egyetemi docens

7.

Dulácska Endre

BME Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezetek Tanszék

a műszaki tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

8.

Juhász A. Zoltán

Veszprémi Egyetem Szilikátkémiai és Technológiai Tanszék

a kémiai tudomány doktora,
egyetemi tanár

9.

Andó István

MTA SZBK Genetikai Intézet

a biológiai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

Monostori Éva

MTA SZBK Genetikai Intézet

egyetemi doktor, tudományos munkatárs

10.

Palánkai Tibor

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
Világgazdasági Tanszék

a közgazdaság-tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

11.

Árkai Péter

MTA Geokémiai Kutatólaboratórium

a földtudomány doktora, osztályvezető

1995

1.

Vizkelety András

MTA Fragmenta Codicum Kutatóhely

az irodalomtudomány doktora,
kutatóhely-vezető

2.

Diószegi István

ELTE
Bölcsészettudományi Kar
Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék

a történelemtudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

3.

Ruzsa Z. Imre

MTA Matematikai Kutatóintézet

a matematikai tudomány doktora,
osztályvezető

Balogh Antal

MTA Matematikai Kutatóintézet

a matematikai tudomány kandidátusa,
főmunkatárs

Printz János

MTA Matematikai Kutatóintézet

a matematikai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

Sárközi András

MTA Matematikai Kutatóintézet

a matematikai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

4.

Tél Tamás

ELTE
Természettudományi Kar Elméleti Fizikai Tanszék

a fizikai tudomány doktora,
egyetemi tanár

5.

Bognár Sándor

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem

a mezőgazdasági tudomány doktora,
nyugalmazott egyetemi tanár

6.

Falus András

SOTE Biológiai Intézet

a biológiai tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

Pálóczi Katalin

Országos Haematológiai, Vértranszfúziós és Immunológiai Intézet

az orvostudomány doktora,
osztályvezető főorvos

7.

Lévai Imre

Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

a műszaki tudomány doktora,
nyugalmazott egyetemi tanár

8.

Sztaricskai Ferenc

MTA Antibiotikumkémiai Tanszéki Kutatócsoport

a kémiai tudomány doktora,
kutatócsoport-vezető

9.

Sík Tibor

Gödöllői Agrártudományi Egyetem
Biotechnológiai Tanszék

a biológiai tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

10.

Lamm Vanda

MTA Állam- és Jogtudományi Intézet

az állam- és jogtudomány doktora,
igazgató

11.

Somosvári Zsolt

Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Tanszék

a műszaki tudomány doktora,
egyetemi tanár

Jambrik Rozália

Miskolci Egyetem Hidrogeológiai és Mérnökgeológiai Tanszék

a földtudomány kandidátusa,
tanszékvezető

Szilágyi Gábor

Központi Bányászati Fejlesztési Intézet

geológusmérnök, osztályvezető

Madai László

Mátrai Erőmű Rt.

geológusmérnök, osztályvezető

1996

1.

Büky Béla

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

a nyelvtudomány kandidátusa,
egyetemi tanár

Gerstner Károly

MTA Nyelvtudományi Intézet

tudományos munkatárs

S. Hámori Antónia

MTA Nyelvtudományi Intézet

a nyelvtudomány kandidátusa,
nyugalmazott tudományos főmunkatárs

Hexendorf Edit

MTA Nyelvtudományi Intézet

a nyelvtudomány kandidátusa,
nyugalmazott tudományos főmunkatárs

Horváth László

MTA Nyelvtudományi Intézet

PhD, tudományos munkatárs

Zaicz Gábor

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

docens

2.

Pléh Csaba

ELTE
Bölcsészettudományi Kar Általános Pszichológiai Tanszék

a pszichológiai tudomány kandidátusa,
tanszékvezető docens

3.

Hatvani László

JATE Bolyai Intézet

a matematikai tudomány doktora,
egyetemi tanár

4.

Diófási Lajos

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem
Dunántúli Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet

a mezőgazdasági tudomány doktora,
igazgató

5.

Ligeti Erzsébet

SOTE Élettani Intézet

az orvostudomány doktora,
egyetemi tanár

6.

Horváth Tibor

BME Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Tanszék

a műszaki tudomány doktora,
egyetemi tanár

Halász Sándor

BME Villamos Gépek és Hajtások Tanszék

a műszaki tudomány doktora,
egyetemi tanár

Lázár József

BME Villamos Gépek és Hajtások Tanszék

a műszaki tudomány kandidátusa,
nyugalmazott docens

Hunyár Mátyás

BME Villamos Gépek és Hajtások Tanszék

a műszaki tudomány kandidátusa, docens

Görgits Ferenc

BME Villamos Gépek és Hajtások Tanszék

adjunktus

7.

Hollósi Miklós

ELTE Szerves Kémiai Tanszék

a kémiai tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

Hudecz Ferenc

MTA Peptidkémiai Tanszéki Kutatócsoport

a kémiai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

8.

Mahunka Sándor

Magyar Természettudományi Múzeum

a biológiai tudomány doktora,
főigazgató-helyettes

9.

Halmai Péter

Gödöllői Agrártudományi Egyetem

a közgazdasági tudomány kandidátusa,
tanszékvezető egyetemi tanár

10.

Vörös Attila

Magyar Természettudományi Múzeum
Föld- és Őslénytani Tár

a földtudomány kandidátusa, főosztályvezető

11.

Faigel Gyula

MTA KFKI Szilárdtestfizikai Intézet

a fizikai tudomány kandidátusa,
tudományos főmunkatárs

Pekker Sándor

MTA KFKI Szilárdtestfizikai Intézet

egyetemi doktor, tudományos munkatárs

Tegze Miklós

MTA KFKI Szilárdtestfizikai Intézet

a fizikai tudomány kandidátusa,
tudományos főmunkatárs

1997

1.

Bíró Ferenc

ELTE
Bölcsészettudományi Kar Irodalomtörténeti Intézet

az irodalomtudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

2.

L. Nagy Zsuzsa

Kossuth Lajos Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar

a történettudomány doktora,
egyetemi tanár

3.

Juhász István

MTA Matematikai Kutatóintézet

a matematikai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

4.

Molnár Kálmán

MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézet

az állatorvos-tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

5.

Kovács László

Debreceni Orvostudományi Egyetem Élettani Intézet

az orvostudomány doktora, igazgató

6.

Starosolszky Ödön

Vízügyi Tudományos Kutatóintézet

a műszaki tudomány doktora, vezérigazgató

Szesztay Károly

Vízügyi Tudományos Kutatóintézet

a műszaki tudomány doktora,
nyugalmazott tudományos tanácsadó

7.

Molnár Árpád

József Attila Tudományegyetem
Szerves Kémiai Tanszék

a kémiai tudomány doktora,
egyetemi tanár

8.

Módis László

Debreceni Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézet

az orvostudomány doktora,
egyetemi tanár

Venetianer Anikó

MTA SZBK Genetikai Intézet

a biológiai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

9.

Csatári Bálint

MTA Regionális Kutatások Központja
Alföldi Tudományos Intézet

a földrajztudomány kandidátusa, igazgató

10.

Klinghammer István

ELTE
Természettudományi Kar Térképtudományi Tanszék

a földtudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

11.

Bíró Tamás Sándor

MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet

a fizikai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

Csikor Ferenc

ELTE
Természettudományi Kar Elméleti Fizikai Tanszék

a fizikai tudomány doktora,
egyetemi tanár

Fodor Zoltán

ELTE
Természettudományi Kar Elméleti Fizikai Tanszék

a fizikai tudomány doktora,
egyetemi tanár

12.

Freund Tamás

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

a biológiai tudomány doktora,
igazgatóhelyettes

1998

1.

Siptár Péter

MTA Nyelvtudományi Intézet

a nyelvtudomány kandidátusa,
tudományos főmunkatárs

2.

Gergely Jenő

ELTE Újkori Magyar Történeti Tanszék

a történelemtudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

3.

Bárány Imre

MTA Matematikai Kutatóintézet

a matematikai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

Fejes Tóth Gábor

MTA Matematikai Kutatóintézet

a matematikai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

Makai Endre

MTA Matematikai Kutatóintézet

a matematikai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

Pach János

MTA Matematikai Kutatóintézet

a matematikai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

4.

Szundy Tamás

MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

a mezőgazdasági tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

Hornok László

MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet
Biotechnológiai Kutatóközpont

a mezőgazdasági tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

5.

Kopper László

SOTE I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

az orvostudomány doktora, egyetemi tanár

Timár József

SOTE I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

az orvostudomány doktora, egyetemi tanár

6.

Ginsztler János

BME Mechanikai Technológiai és Anyagszerkezettani Tanszék

a műszaki tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

7.

Mayer István

MTA Központi Kémiai Kutatóintézet

a kémiai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

8.

Szalai Erzsébet

MTA Politikai Tudományok Intézete

a szociológiai tudomány kandidátusa,
tudományos főmunkatárs

9.

Steiner Ferenc

Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszék

a műszaki tudomány doktora,
egyetemi tanár

10.

Lovas Rezső

MTA Atommagkutató Intézet

a fizikai tudomány doktora,
igazgató

1999

1.

Egriné Abaffy Erzsébet

Eötvös Loránd Tudományegyetem

a nyelvtudomány doktora,
nyugalmazott egyetemi tanár

Rácz Endre

Eötvös Loránd Tudományegyetem

posztumusz, a nyelvtudomány doktora,
egyetemi tanár

2.

Kovács László

MTA Régészeti Intézet

a történelemtudomány doktora,
igazgatóhelyettes

3.

Csörgő Sándor

József Attila Tudományegyetem
Bolyai Intézet

a matematikai tudomány doktora,
egyetemi tanár

4.

Wittmann Mihály

Gödöllői Agrártudományi Egyetem

a mezőgazdaság-tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

Gundel János

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet

a mezőgazdaság-tudomány kandidátusa,
igazgató

5.

Kosztolányi György

POTE Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani Intézet

az orvostudomány doktora,
intézetvezető egyetemi tanár

6.

Gordos Géza

BME Távközlési és Telematikai Tanszék

a műszaki tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

Németh Géza

BME Távközlési és Telematikai Tanszék

PhD, adjunktus

Olaszy Gábor

BME Távközlési és Telematikai Tanszék

a nyelvtudomány doktora, docens

Takács György

Ericsson Kft.

a műszaki tudomány kandidátusa,
üzletfejlesztő tanácsadó

Tatai Péter

BME Távközlési és Telematikai Tanszék

tudományos munkatárs

Vicsi Klára

BME Távközlési és Telematikai Tanszék

PhD, tudományos főmunkatárs

7.

Furka Árpád

Eötvös Loránd Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszék

a kémiai tudomány doktora,
egyetemi tanár

8.

Szathmáry Eörs

Eötvös Loránd Tudományegyetem Növényrendszertani-Ökológiai Tanszék

a biológiai tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

9.

Zlinszky János

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

az állam- és jogtudomány doktora, dékán

10.

Hetényi Magdolna

József Attila Tudományegyetem Ásványtani,
Geokémiai és Kőzettani Tanszék

a földtudomány doktora, egyetemi tanár

11.

Janszky József

MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

a fizikai tudomány doktora, főosztályvezető

2000

1.

Dobszay László

MTA Zenetudományi Intézet

tudományos főmunkatárs

Szendrei Janka

MTA Zenetudományi Intézet

a zenetudomány kandidátusa, osztályvezető

2.

Romsics Ignác

ELTE Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék

a történelemtudomány doktora,
egyetemi tanár

3.

Járai Antal

ELTE Informatikai Intézet Numerikus Analízis Tanszék

a matematikai tudomány kandidátusa,
tudományos főmunkatárs

4.

Kassai Tibor

Állatorvostudományi Egyetem

az állatorvos-tudomány doktora,
nyugalmazott egyetemi tanár

Stipkovits László

MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézet

az állatorvos-tudomány doktora, tudományos tanácsadó

Rudas Péter

Szent István Egyetem

az állatorvos-tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

5.

Sótonyi Péter

SOTE Igazságügyi Orvostani Intézet

az orvostudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

6.

Monigl János

TRANSMAN Közlekedési Rendszergazdálkodási Tanácsadó Kft.

a közlekedéstudomány kandidátusa,
ügyvezető igazgató

7.

Dóbé Sándor

MTA Kémiai Kutatóközpont

a kémiai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

8.

Elekes Károly

MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

a biológiai tudomány doktora,
igazgatóhelyettes

Knyihár Erzsébet

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Neurológiai Klinikai Kutatólaboratórium

az orvostudomány doktora,
vezető, tudományos tanácsadó

9.

Kozma Ferenc

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
Külgazdasági Tanszék

a közgazdaság-tudomány doktora,
nyugalmazott egyetemi tanár

10.

Battha László

MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet

tudományos munkatárs

Kalmár János

MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet

a műszaki tudomány kandidátusa,
tudományos főmunkatárs

Závoti József

MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet

a műszaki tudomány kandidátusa, igazgató

Somogyi József

MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet

a műszaki tudomány doktora, tudományos tanácsadó

11.

Szabó Gábor

Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

a fizikai tudomány doktora,
egyetemi tanár

2001

1.

Vargyas Lajost

MTA Zenetudományi Intézet

a zenetudomány doktora,
nyugalmazott tudományos tanácsadó

2.

Kroó András

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

a matematikai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

Vértesi Péter

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

a matematikai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

3.

Csizmazia Zoltán

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum

gazdaságtudományi Kar

a mezőgazdasági tudomány kandidátusa,
rektorhelyettes

Neményi Miklós

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Mezőgazdaságtudományi Kar

a mezőgazdasági tudomány doktora,
tudományos dékánhelyettes

Szabó Gábor

Szegedi Tudományegyetem Élelmiszeripari Főiskolai Kar

a műszaki tudomány kandidátusa,
tanszékvezető egyetemi tanár, rektorhelyettes

4.

Mandl József

Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

az orvostudomány doktora, igazgató, tanszékvezető egyetemi tanár

5.

Barna Árpád

MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

az MTA doktora, tudományos tanácsadó

6.

Berkó András

MTA Szegedi Tudományegyetem Reakciókinetikai Kutatócsoport

a kémiai tudomány kandidátusa,
tudományos főmunkatárs

Erdőhelyi András

Szegedi Tudományegyetem Szilárdtest
és Radiokémiai Tanszék

az MTA doktora, egyetemi tanár

Kiss János

MTA Szegedi Tudományegyetem Reakciókinetikai Kutatócsoport

az MTA doktora, tudományos tanácsadó

7.

Bartha Sándor

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet

a biológiai tudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs

Czárán Tamás

MTA ELTE Ökológiai és Elméleti Biológiai Kutatócsoport

a biológiai tudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs

Scheuring István

MTA ELTE Ökológiai és Elméleti Biológiai Kutatócsoport

a biológiai tudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs

8.

Horváth Gyula

MTA Regionális Kutatások Központja

az MTA doktora, főigazgató

9.

Lakatos István

Miskolci Egyetem Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet

a műszaki tudomány doktora, igazgató

Tóth József

Miskolci Egyetem Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet

a kémiai tudomány doktora, tudományos tanácsadó, címzetes egyetemi tanár

10.

Kollár János

MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

a fizikai tudomány doktora, tudományos igazgató, címzetes egyetemi tanár

2002

1.

Bodnár György

MTA Irodalomtudományi Intézet

az irodalomtudomány doktora, egyetemi tanár, nyugalmazott igazgató

2.

Rainer M. János

1956-os Intézet

PhD, igazgató

3.

Komjáth Péter

ELTE Számítógéptudományi Tanszék

a matematikai tudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

4.

Galiba Gábor

MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

a biológiai tudomány doktora, tudományos főmunkatárs

Pauk János

Gabonatermesztési Kutatóintézet

a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs

Solti László

SZIE Állatorvos-tudományi Kar

az állatorvos-tudomány doktora, dékán

5.

Kovács L. Gábor

Pécsi Tudományegyetem Diagnosztikai és Menedzsment Intézet, Szombathelyi Markusovszky Kórház

az orvostudomány doktora, egyetemi tanár, igazgató, osztályvezető főorvos

6.

Székely Vladimír

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Elektronikus Eszközök Tanszék

a műszaki tudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

7.

Kálmán Erika

Bay Zoltán Anyagtudományi és Technológiai Intézet,
MTA Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intézet

a kémiai tudomány doktora, igazgató, egyetemi magántanár, tudományos osztályvezető

8.

Kéri György

SOTE Biokémiai Intézet

az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Raskó István

MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézet

az orvostudomány doktora, igazgató

9.

Pálné Kovács Ilona

MTA Regionális Kutatások Központja

az MTA doktora, igazgató

10.

Götz Gusztáv

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

a földrajztudomány doktora, tanár

11.

Beke Dezső

Debreceni Egyetem Szilárdtestfizika Tanszék

a fizikai tudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

2003

1.

Ujváry Zoltán

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék

a néprajztudomány doktora,
professor emeritus, egyetemi tanár

2.

Ádám Magda

MTA Történettudományi Intézet

a történelemtudomány doktora,
nyugalmazott tudományos tanácsadó

3.

Berkes István

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

a matematikai tudomány doktora, tudományos tanácsadó

Csáki Endre

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

a matematikai tudomány doktora, tudományos osztályvezető

Tóth Bálint

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Matematika Intézet Sztochasztika Tanszék

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

4.

Gáborjányi Richárd

Veszprémi Egyetem Georgikon
Mezőgazdaságtudományi Kar

az MTA doktora, egyetemi tanár

Tóth Miklós

MTA Növényvédelmi Kutatóintézet Állattani Osztály

a mezőgazdasági tudomány doktora, tudományos osztályvezető

5.

Dr. Nagy M. György

SOTE Általános Orvostudományi Kar Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet

az orvostudomány doktora,
egyetemi tanár

6.

Hegedűs István

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Hidak és Szerkezetek Tanszék

a műszaki tudomány doktora, egyetemi tanár

7.

Kollár László

Pécsi Tudományegyetem Szervetlen Kémiai Tanszék

a kémiai tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

8.

Sarkadi Balázs

Országos Gyógyintézeti Központ Haematológiai és Immunológiai Intézet

a biológiai tudomány doktora, tudományos igazgatóhelyettes

Váradi András

MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet

a biológiai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

9.

Lőrincné Istvánffy Hajna

Veszprémi Egyetem Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék

a közgazdaság-tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

10.

Haas János

MTA-ELTE Geológiai Kutatócsoport

a földtudomány doktora,
kutatócsoport-vezető

11.

Lévai Péter

MTA Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet

az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Trócsányi Zoltán

Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszék, MTA Atommagkutató Intézet

az MTA doktora, egyetemi tanár, tudományos tanácsadó

2004

1.

Szovák Kornél

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Klasszika-Filológia és Medievisztika Intézet

a nyelvtudomány kandidátusa, intézetvezető

2.

Fodor Pál

MTA Történettudományi Intézet

a történelemtudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs

3.

Páles Zsolt

Debreceni Egyetem Analízis Tanszék

az MTA doktora, egyetemi tanár

4.

Koloszár József

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar Erdőművelési Tanszék

a mezőgazdasági tudomány kandidátusa,
tanszékvezető egyetemi tanár

Mészáros Károly

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar Erdővagyon-gazdálkodási Intézet

a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, intézetigazgató, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán

Faragó Sándor

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási Intézet

a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, intézetigazgató, egyetemi tanár, rektor

5.

Balla György

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum Neonatológiai Tanszék

az orvostudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

Balla József

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet Nephrológia Tanszék

az orvostudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi docens

6.

Tisza Miklós

Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszék,
MTA-ME Technológiai Kutatócsoport

a műszaki tudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető

7.

Keglevich György

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Szerves Kémiai Technológia Tanszék

a kémiai tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár

8.

Nagy Ferenc

Gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ

az MTA doktora, főigazgató

Burgyán József

Gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ

az MTA doktora, főigazgató-helyettes

9.

Losonczi Ágnes

MTA Szociológiai Kutatóintézet

a szociológiai tudományok doktora,
tudományos tanácsadó

10.

Márton Péterné
Szalay Emőke

Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

a földtudomány doktora, laborvezető

11.

Sarkadi László

MTA Atommagkutató Intézet

a fizikai tudomány doktora,
tudományos osztályvezető

2005

1.

Bécsy Tamás

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

az irodalomtudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár

2.

Miskolczy Ambrus

ELTE BTK Román Filológiai Tanszék

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

3.

Kérchy László

Szegedi Tudományegyetem

a matematikai tudomány doktora, egyetemi tanár

4.

Harrach Balázs

MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézet

az MTA doktora, igazgató

Benkő Mária

MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézet

az állatorvos-tudomány kandidátusa, tudományos tanácsadó

5.

Tímár József

Országos Onkológiai Intézet

az MTA doktora, osztályvezető főorvos

6.

Somló János

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészeti Informatika Tanszék

a műszaki tudomány doktora, egyetemi tanár

7.

Ifj. Szántay Csaba

Richter Gedeon Rt.

az MTA doktora, főosztályvezető-helyettes

8.

Antal Miklós

Debreceni Egyetem ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

az MTA doktora, egyetemi tanár, intézetigazgató

9.

Nováky Erzsébet

Budapesti Corvinus Egyetem Jövőkutatási Kutatóközpont

a közgazdaság-tudomány doktora, egyetemi tanár, kutatóközpont-vezető

10.

Papp Gábor

Magyar Természettudományi Múzeum Ásvány- és Kőzettár

PhD, muzeológus, tudományos munkatárs

11.

Gránásy László

MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

az MTA doktora, tudományos főmunkatárs

Iglói Ferenc

MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

a fizikai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

2006

1.

Hajdú Mihály

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

az MTA doktora, nyugalmazott egyetemi tanár

2.

Kovács Ilona

BME Kognitív Tudományi Tanszék

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi docens

3.

Székelyhidi László

Debreceni Egyetem Matematikai Intézet Analízis Tanszék

a matematikai tudomány doktora, egyetemi tanár

4.

Papp János

Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar Gyümölcstermő Növények Tanszék

a mezőgazdasági tudomány doktora, egyetemi tanár

Porpáczy Aladár

Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Kertészeti Tanszék

a mezőgazdasági tudomány doktora, egyetemi tanár

5.

Dr. Schaff Zsuzsa

Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet

tanszékvezető egyetemi tanár

6.

Farkas József

Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

a műszaki tudomány doktora, professor emeritus

7.

Kardos Julianna

az MTA Kémiai Kutatóközpont

a kémiai tudomány doktora,
tudományos osztályvezető

8.

Nusser Zoltán

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

az MTA doktora, csoportvezető

9.

Barta Györgyi

MTA Regionális Kutatások Központja

az MTA doktora, intézetigazgató

10.

Dövényi Zoltán

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

tudományos igazgatóhelyettes

Kiss Edit Éva

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

tudományos főmunkatárs

Kocsis Károly

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

tudományos osztályvezető

Kovács Zoltán

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

tudományos tanácsadó

Michalkó Gábor

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

tudományos főmunkatárs

Tiner Tibor

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

tudományos főmunkatárs

11.

Csörgő Tamás

MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet

tudományos tanácsadó

2007

1.

Borhy László

ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszék

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

2.

Pyber László

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

az MTA doktora, tudományos tanácsadó

3.

Repa Imre

Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet

az orvostudomány kandidátusa, igazgató

Szendrő Zsolt

Kaposvári Egyetem

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

Romvári Róbert

Kaposvári Egyetem

PhD, tanszékvezető egyetemi docens

4.

Hunyady László

Semmelweis Egyetem ÁOK Élettani Intézet

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

5.

Kullmann Lajos

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

az orvostudomány doktora,
főigazgató főorvos, egyetemi tanár

Arz Gusztáv

BME GPK Gépgyártástechnológia Tanszék

a műszaki tudomány doktora, tudományos főmunkatárs

6.

Bitter István

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Szerves Kémiai Technológia Tanszék

a kémiai tudomány doktora,
egyetemi tanár

7.

Buzás Edit

Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

az orvostudomány doktora,
egyetemi docens

8.

Vörös Imre

Károli Gáspár Református Egyetem

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

9.

Demény Attila

MTA Geokémiai Kutatóintézet

az MTA doktora, osztályvezető, tudományos tanácsadó

10.

Csordás András

MTA-ELTE Statisztikus Fizikai Kutatócsoport

PhD, a fizikai tudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs

Sütő András

MTA- Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet

a fizikai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

2008

1.

Angeli István

Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszék

a fizikai tudomány doktora, nyugalmazott professzor

2.

Benyó Zoltán

Budapesti Műszaki Egyetem Irányítástechnika és Informatika Tanszék

a műszaki tudomány doktora, egyetemi tanár, professor emeritus

3.

Bodó Imre

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum

az MTA doktora, professor emeritus

4.

Gósy Mária

MTA Nyelvtudományi Intézet,
ELTE Fonetikai Tanszék

a nyelvtudomány doktora, tudományos tanácsadó, tanszékvezető egyetemi tanár

5.

Hajós György

MTA Kémiai Kutatóközpont Biomolekuláris Kémiai Intézet

a kémiai tudomány doktora, igazgató

6.

Kovács István

MTA Történettudományi Intézet,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

a történettudományok kandidátusa, főmunkatárs, tanszékvezető egyetemi tanár

7.

Liposits Zsolt

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

az MTA doktora, igazgatóhelyettes, egyetemi tanár

8.

Petz Dénes

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

a matematikai tudomány doktora, tudományos tanácsadó

9.

Szabó Katalin

Budapesti Corvinus Egyetem
Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék

a közgazdaság-tudomány doktora, egyetemi tanár

10.

Takács Ernő

Miskolci Egyetem

a műszaki tudomány doktora, professor emeritus

2009

1.

Dunai László

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

az MTA doktora, egyetemi tanár

2.

Felinger Attila

Pécsi Tudományegyetem Analitikai Kémiai Tanszék

a kémiai tudomány doktora,
egyetemi tanár

3.

Gyulai Gábor

Szent István Egyetem Genetikai és Biotechnológiai Intézet

a biológiai tudomány kandidátusa, egyetemi tanár

4.

Kiss Erzsébet

Szent István Egyetem Genetikai és Biotechnológiai Intézet

a mezőgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi tanár

5.

Horváth Dezső

MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet

a fizikai tudomány doktora,
tudományos tanácsadó

6.

Kaánné Keszler Borbála

ELTE Bölcsészettudományi Kar Mai Magyar Nyelvi Tanszék

a nyelvtudomány doktora,
egyetemi tanár

7.

Katus László

Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézet

a történelemtudomány kandidátusa, professor emeritus

8.

Kilényi Géza

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

az állam- és jogtudományok doktora,
professor emeritus

9.

Krisztin Tibor

Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

10.

Melegh Béla

Pécsi Tudományegyetem Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani Intézet

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

11.

Toldi József

Szegedi Tudományegyetem, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

a biológiai tudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

2010

1.

Madas Edit

Országos Széchényi Könyvtár

az irodalomtudomány doktora

2.

Tomka Béla

Szegedi Tudományegyetem

tanszékvezető egyetemi tanár

3.

Némethi András

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

az MTA doktora, tudományos tanácsadó, osztályvezető

4.

Palkovics László Amand

Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Növénykórtani Tanszék

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

5.

Kemény Lajos

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

6.

Dudás Illés

Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszék

a műszaki tudomány doktora, egyetemi tanár

7.

Homonnay Zoltán

ELTE TTK Magkémiai Tanszék

az MTA doktora, egyetemi tanár, dékánhelyettes

8.

Kuzmann Ernő

MTA KK Nukleáris Kémiai Laboratórium, ELTE Kémiai Intézet

az MTA doktora, laboratóriumvezető, tudományos tanácsadó, egyetemi magántanár

9.

Tompa Péter

MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet

az MTA doktora, tudományos tanácsadó

10.

Ács Tibor

az MTA doktora, egyetemi magántanár

11.

Pósfai Mihály

Pannon Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék

az MTA doktora, egyetemi tanár

12.

Czitrovszky Aladár

MTA SZFKI Lézeralkalmazási Osztály

az MTA doktora, osztályvezető, tudományos tanácsadó

2011

1.

Biró László Péter

MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet Nanoszerkezetek Kutatása Osztály

az MTA doktora, tudományos tanácsadó, osztályvezető

2.

Csuzdi Csaba

MTA-ELTE Zootaxonómiai Kutatócsoportja,
Magyar Természettudományi Múzeum

az MTA doktora, tudományos tanácsadó

3.

Döme Balázs

Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

osztályvezető főorvos

4.

Hohmann Judit

Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

5.

László János

MTA Pszichológiai Kutatóintézet

az MTA doktora, tudományos tanácsadó

6.

Lukács László

Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága,
Kodolányi János Főiskola

az MTA doktora, főmuzeológus, egyetemi tanár

7.

Molnár Lajos

Debreceni Egyetem Matematikai Intézet

az MTA doktora, egyetemi tanár, tanszékvezető

8.

Pécz Béla

MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

az MTA doktora, igazgatóhelyettes

9.

Popp József

Agrárgazdasági Kutató Intézet

az MTA doktora, főigazgató-helyettes

10.

Rudas Tamás

ELTE Társadalomtudományi Kar Statisztika Tanszék

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

11.

Tóth Gyula

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

a műszaki tudomány kandidátusa, egyetemi docens

12.

Völgyesi Lajos

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

az MTA doktora, egyetemi tanár

2012

1.

Bagdy György

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Intézet

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

2.

Bernáth Árpád

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Germán Filológiai Intézet Német Irodalomtudományi Tanszék

az MTA doktora, egyetemi tanár

3.

Diósi Lajos

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet

az MTA doktora, tudományos tanácsadó

4.

Gyimóthy Tibor

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Informatikai Tanszékcsoport

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

5.

Jámbor Áron

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

az MTA doktora, nyugalmazott főosztályvezető, tudományos tanácsadó

6.

Józsa János

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

7.

Kövér György

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék

az MTA doktora, egyetemi tanár

8.

Sóvágó Imre

Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

az MTA doktora, egyetemi tanár

9.

Tamás Gábor

Szegedi Tudományegyetem Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

az MTA doktora, egyetemi tanár, kutatócsoportvezető

10.

Veisz Ottó Bálint

MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet

az MTA doktora, igazgatóhelyettes

11.

Vörös József

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdaság-módszertani Intézet Termelés-menedzsment és Döntéstudományi Tanszék

az MTA doktora, egyetemi tanár

2013

1.

Fogarasi Géza

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézet

a kémiai tudomány doktora, professor emeritus

2.

Galácz András

Eötvös Loránd Tudományegyetem Őslénytani Tanszék

az MTA doktora, egyetemi tanár

3.

Győri Ervin

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

a matematikai tudomány doktora, tudományos tanácsadó

4.

Berlász Melinda

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

a zenetudományok kandidátusa, nyugalmazott tudományos osztályvezető

5.

Kiss György

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

6.

Komoróczy Géza

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Asszirológiai és Hebraisztikai Tanszék

a nyelvtudomány kandidátusa, professor emeritus

7.

Kun Ferenc

Debreceni Egyetem Elméleti Fizikai Tanszék

az MTA doktora, egyetemi docens

8.

Mócsai Attila

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet

egyetemi docens

9.

Vidnyánszky Zoltán

MTA Természettudományi Kutatóközpont

az MTA doktora, tudományos tanácsadó

10.

Halász Gábor

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék

a műszaki tudomány kandidátusa, professor emeritus

11.

Jobbágy Ákos

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

2014

1.

Balaton Károly

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet Vezetés és Stratégia Tanszék

az MTA doktora, egyetemi tanár

2.

Bánhegyi Gábor György

Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

az MTA doktora, egyetemi tanár, intézetigazgató

3.

Borsos Balázs

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet

az MTA doktora, tudományos tanácsadó

4.

Dér András

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézet

az MTA doktora, tudományos tanácsadó

5.

Fodor László Imre

MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport

az MTA doktora, tudományos tanácsadó

6.

Gáspár Péter

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

az MTA doktora, tudományos tanácsadó, csoportvezető

7.

Oborny Beáta

ELTE Természettudományi Kar Biológiai Intézet Növényrendszertani Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék

egyetemi docens

8.

Stipsicz András

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

az MTA doktora, tudományos tanácsadó

9.

Ungváry Krisztián

Országos Széchényi Könyvtár 1956-os Intézet és Oral History Archívum

tudományos munkatárs

10.

Zsuga Miklós

Debreceni Egyetem Alkalmazott Kémiai Tanszék

a kémiai tudomány doktora, professor emeritus

11.

Basky Zsuzsanna

MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet

az MTA doktora, tudományos tanácsadó

12.

Pacseszákné Kazinczi Gabriella

Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar Növénytudományi Intézet

az MTA doktora, intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi tanár

2015

1.

Csabai István

ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

az MTA doktora, egyetemi tanár

2.

Jakab Éva

Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar Római Jogi Tanszék

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

3.

Kőszeghy Péter

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet

tudományos főmunkatárs

4.

Miklósi Ádám

ELTE Természettudományi Kar Biológiai Intézet Etológia Tanszék

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

5.

Nemes Attila

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

az MTA doktora, egyetemi docens

6.

Pap Gyula

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

az MTA doktora, egyetemi tanár

7.

Patonay Tamás

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar
Szerves Kémiai Tanszék

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

8.

Tuboly Tamás

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar

az állatorvos-tudomány kandidátusa, egyetemi tanár, dékánhelyettes

9.

Winkler Gábor

Széchenyi István Egyetem

az MTA doktora, professor emeritus

10.

Zsoldos Attila

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet

az MTA levelező tagja, kutatóprofesszor

11.

Dobróka Mihály

Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai és Térinformatikai Intézet

a műszaki tudomány doktora, egyetemi tanár

12.

Gyulai Ákos

Miskolci Egyetem
Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai és Térinformatikai Intézet

az MTA doktora, professor emeritus

13.

Ormos Tamás

Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai és Térinformatikai Intézet

a műszaki tudomány kandidátusa, egyetemi magántanár