Díjak, kitüntetések

Szily Kálmán-díj

A Szily Kálmán-díjat a Magyar Tudományos Akadémia elnöke alapította a technológiai fejlődés, a dinamikus környezetváltozás, a kutatásszervezési és igazgatási munka területén adódó új lehetőségek és a folyamatos megújulás követelményeihez kapcsolódó érdemi munkafolyamatok tervezése, szervezése és végrehajtása területén kiemelkedő eredményt elért személyek elismerésére, az Akadémia korábbi főtitkára, Szily Kálmán tiszteletére.

A díjat az MTA Titkárság köztisztviselői, munkavállalói, valamint az Akadémia irányítása alatt álló köztestületi költségvetési szervek közalkalmazottai és munkavállalói kaphatják, amennyiben munka- vagy feladatkörükben olyan kiemelkedő igazgatási-szervezési, kutatásszervezési feladatot végeztek, amely hozzájárult a kutatásszervezési vagy igazgatási munka korszerűsítéséhez; illetve úgy javították, gyorsították a munkafolyamatokat, hogy az minőségi változást hozott a feladatok ellátásában; valamint feladataikat elkötelezetten és elhivatottan látják el.

A díjra olyan személy terjeszthető fel, akinek az adományozás évében – az adományozás napjáig – megszakítás nélkül összesen legalább ötéves közszolgálati jogviszonya, munkaviszonya vagy közalkalmazotti jogviszonya volt az adott költségvetési szervnél. Az adományozás feltételeinek megléte esetén felterjeszthető olyan személy is, akinek jogviszonya az adományozás évében nyugdíjazás miatt megszűnik, azonban a felterjesztés időpontjában még jogviszonyban állt.

Évente összesen egy díj adható. A díjazott személyére az összesített javaslatok alapján az Akadémia főtitkára a főtitkárhelyettessel együtt tesz javaslatot az Akadémia elnökének, aki dönt az elismerésben részesülő személyéről. A díj átadására a Magyar Tudomány Ünnepe nyitóünnepségén kerül sor. A díjat az Akadémia elnöke adja át.

A díj éremmel, oklevéllel és pénzjutalommal jár. Az érem előlapján Szily Kálmán arcképe, hátoldalán az MTA Székház látható.

A díjat átadására először 2010-ben került sor.

Díjazottak (2010–2023)