Díjak, kitüntetések

Szily Kálmán-díj

A Szily Kálmán-díjat a Magyar Tudományos Akadémia elnöke alapította a technológiai fejlődés, a dinamikus környezetváltozás, a kutatásszervezési és igazgatási munka területén adódó új lehetőségek és a folyamatos megújulás követelményeihez kapcsolódó érdemi munkafolyamatok tervezése, szervezése és végrehajtása területén kiemelkedő eredményt elért személyek elismerésére, az Akadémia korábbi főtitkára, Szily Kálmán tiszteletére.

A díjat az MTA Titkárság köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői, munkavállalói, valamint az Akadémia irányítása alatt álló köztestületi költségvetési szervek közalkalmazottai kaphatják, amennyiben olyan kiemelkedő igazgatási-szervezési, kutatásszervezési feladatot végeztek, amely hozzájárult a kutatásszervezési vagy igazgatási munka korszerűsítéséhez; úgy javították, gyorsították a munkafolyamatokat, hogy ez minőségi újítást hozott a feladatok ellátásában; valamint feladataikat elkötelezetten és elhivatottan látják el.

A díjra olyan személy terjeszthető fel, aki az adományozás évében december 31-ig összesen legalább ötéves köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyban állt az adott költségvetési szervnél. Évente összesen egy díj adható, melynek átadására a Magyar Tudomány Ünnepe nyitóünnepségén kerül sor. A díjat az Akadémia elnöke adja át.

A díj éremmel, oklevéllel és pénzjutalommal jár. Az érem előlapján Szily Kálmán arcképe, hátoldalán az MTA Székház látható.

A díj átadására először 2010-ben került sor.

Díjazottak:

Név

Munkahely

Munkakör

2010

Bertók Krisztina

MTA Titkárság Szervezési és Területi Titkársága

osztályvezető

2011

Gilyén Elemérné

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Iroda

egykori igazgató

2012

Lessi Lívia

MTA Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztály Humánpolitikai Osztály

főosztályvezető-helyettes

2013

Dr. Csikós Boglárka

MTA Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztály

főosztályvezető

2014

Balogh Margit

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

titkárságvezető

2015

Hay Diana

Akadémiai Levéltár

osztályvezető

2016

Zilahy Péter

MTA Titkárság Elnöki Titkársága

nyugalmazott főosztályvezető

2017

Tarnóczy Mariann

MTA Titkárság Testületi Titkárság

nyugalmazott osztályvezető

2018

Winkler Tamás

MTA Titkárság Informatikai Főosztálya

főosztályvezető