Díjak, kitüntetések

Eötvös József-koszorú

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége az 1992. decemberi rendkívüli közgyűlés határozatának nyomán 1/1993. számú határozatával a kiemelkedő tudományos életmű elismerésére „Eötvös József-koszorú” elnevezéssel kitüntetést alapított.

Az Elnökség 13/1994. számú határozata szerint a kitüntetésben az első alkalommal, az 1993. évben tíz, 1994-ben, 1995-ben és 1996-ban nyolc,
azt követően pedig évente hat személy részesülhet. Az 1997. november 18-i határozat az odaítélhető kitüntetések számát legfeljebb 11-re emelte, majd
ezt 1999. február 23-án hatra, szeptember 28-án pedig hétre módosította.
A többszöri módosítás során az odaítélés feltételei is változtak, jelenleg
az alábbi van érvényben.

Az Eötvös József-koszorú odaítélésének személyi feltételei:

  • az MTA doktora cím vagy a jogszabály alapján azzal egyenértékű tudomány doktora tudományos fokozat;
  • a szakmai közvélemény által elismert, kiemelkedő jelentőségű tudományos életmű;
  • már betöltött vagy az átadás évében betöltendő 70. életév.

Az Akadémia tagjai a kitüntetésben nem részesülhetnek. A díjra kizárólag
az Akadémia tudományos osztályai tehetnek javaslatot, amelyet az Akadémia Kitüntetési és Díjbizottsága (a továbbiakban: Bizottság) zárt ülésen megtárgyal, majd titkos szavazással dönt a díjra javasolt személyekről.
A Bizottság javaslatát a Bizottság elnöke az MTA Elnöksége elé terjeszti, amelynek szavazati jogú tagjai titkos szavazással döntenek a díjjal kitüntetni kívánt személyekről.

A kitüntetéssel érem, oklevél, jelvény és pénzjutalom jár. A kitüntetett személy jogosult a „Laureatus Academiae” vagy „Laureata Academiae” cím használatára. Évente összesen hét díj ítélhető oda a következő tudományterületi megoszlásban: természettudományok: három, társadalomtudományok: kettő, élettudományok: kettő. A kitüntetés átadására a Magyar Tudomány Ünnepének nyitóünnepségén kerül sor. A kitüntetést
az Akadémia elnöke adja át.

A vert ezüstérem előlapján a névadó Eötvös József jobbra néző mellképe látható, alatta félkörívesen babérkoszorúval. Alul köriratszerűen az EÖTVÖS JÓZSEF KOSZORÚ felirat olvasható. A babérkoszorúban jobb oldalon alul
a művész, Bognár György mesterjegye: BOGNÁR olvasható. Az érem hátlapján az MTA Székház látható, alatta négy sorban: MAGYAR / TUDOMÁNYOS / AKADÉMIA / 1825 felirattal. A mindenkori díjazott nevét és az adományozás évét a perembe vésik be. Az érem 925 ezrelékes ezüstből készül, 118,40 gramm súlyban, 60 mm átmérővel. Az éremhez jár egy kisméretű, szintén ezüstből készült jelvény, amelyen a már ismertetett előlapi kép látható. Átmérője 10 mm.

A díjjal kitüntetett nevét közli az Akadémiai Értesítő és az MTA honlapja.

Az Eötvös József-koszorúval kitüntetettek listája (1993–2023)