Díjak, kitüntetések

Akadémiai Ifjúsági Díj

Az Akadémiai Ifjúsági Díj nem kisszámú „győztes” érmes helyezését megállapító díj, célja elsősorban a pályamunkájuk és intézeti igazgatójuk minősítése alapján arra érdemes fiatal kutatók minél nagyobb számban való elismerése, tudományos munkájuk ösztönzése, támogatása.

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára alapította 1972-ben a 16/1972. (A. K. 18.) MTA-F számú utasításával az akadémiai tudományos kutatóhelyeken dolgozó, 30 év (1983-tól 35 év) alatti fiatal kutatók szakmai munkájának ösztönzésére és kiemelkedő tudományos eredményeik elismerésére. Az Akadémiai Ifjúsági Díj tehát nem kisszámú „győztes” érmes helyezését megállapító díj, célja elsősorban a pályamunkájuk és intézeti igazgatójuk minősítése alapján arra érdemes fiatal kutatók minél nagyobb számban való elismerése, tudományos munkájuk ösztönzése, támogatása.

A díjra egyéni munkával elért tudományos és műszaki eredménnyel lehetett pályázni. A díjat alapításáról szóló főtitkári utasítás a benyújtható pályázatok típusainak széles körét határozta meg, nevezetesen: könyv, cikk, cikksorozat, szabadalom, találmány, doktori értekezés, berendezéstervezés, -építés, amely elismerő hazai vagy külföldi szakmai visszhangot váltott ki.

A díj alapításáról szóló utasítás ugyan többször módosult, de az eredeti alapítói szándék lényegében nem változott. Az 1980-as években a díj sorsa összefonódott az „Alkotó Ifjúság” országos pályázati rendszerrel, s az értékelésben kiemelt szerepet kapott a pályamunka gyakorlati értéke, megvalósíthatósága, társadalmi hasznossága.

A későbbi pályázati kiírások és az értékelési metodika a pályamunkák tudományos értékére helyezi a hangsúlyt – a pályamunka tudományelméleti, tudomány-módszertani, kulturális vagy oktatási jelentősége és társadalmi hasznossága mellett.

A pályázati lehetőségről az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztálya tárgyév május 15-ig értesíti a kutatóhelyeket.

Kutatóközpontok és kutatóintézetek esetén a pályázatot a tematikailag illetékes akadémiai intézmény (fő)igazgatójához kell benyújtani, aki értékeli, az értékelést indokolja, majd a pályamunkával együtt megküldi az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának.

Támogatott kutatócsoportok esetén a pályázatot a Támogatott Kutatócsoportok Irodájának (TKI) igazgatójához kell benyújtani. A pályamunkát a benyújtást megelőzően a támogatott kutatócsoport vezetője értékeli. A pályamunkát ezzel az értékeléssel együtt kell megküldeni a TKI igazgatójának, aki a közalkalmazotti jogviszony igazolását követően a pályázatot megküldi az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának.

A pályaműveket a tudományterületileg illetékes akadémiai szakbizottságok rangsorolják. A bírálók értékelő véleménye alapján az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa kialakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amelynek alapján az Akadémia elnöke dönt a díjazottak személyéről. Évente legfeljebb 18 díj ítélhető oda.

Az Akadémiai Ifjúsági Díj oklevéllel és pénzjutalommal jár. A díjat az Akadémia főtitkára ünnepélyes keretek között, az elbírálást követő év februárjában adja át. A díjazottak névsorát és a nyertes pályaművek címét közzéteszik az Akadémiai Értesítőben és az Akadémia honlapján.

Díjazottak