XI. Fizikai Tudományok Osztálya

Bemutatkozik a XI. osztály

2016. január 29.

A Fizikai Tudományok Osztálya 1993-ban vált ki a Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályából III/B. osztály néven, majd 1995-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia XI. osztálya. A fizika mellett ehhez az osztályhoz tartozik a csillagászat is, melynek a fizikánál is korábbi múltja van az Akadémián, hiszen az 1830-ban megválasztott első rendes tagok között volt Tittel Pál, a pesti egyetemen a csillagászat nyilvános rendes tanára, a budai csillagvizsgáló igazgatója. Az első fizikus akadémikus Jedlik Ányos volt, a következő pedig Eötvös Loránd. Őket egy újabb csillagász, Konkoly-Thege Miklós követte. A csillagászattal együtt mára az űrkutatás tudományos kérdései is az osztály kompetenciájába tartoznak, ahogyan idetartozik a fizika tudományának minden aspektusa a legalapvetőbb elvi kérdésektől kezdve az alkalmazott kutatásokig. A hazai kutatási hangsúlyoknak megfelelően az osztályhoz tartozó fizikusok elsősorban a részecskefizika, magfizika, reaktorfizika, atom- és molekulafizika, lézerfizika, spektroszkópia, statisztikus fizika, szilárdtestfizika és anyagtudomány, valamint környezetfizika problémáival foglalkoznak. A kutatások sok esetben interdiszciplinárisak, más tudományágak szakértőivel együttműködve zajlanak. A biofizikai kutatást folytatók részben ehhez az osztályhoz, részben a biológiai tudományok osztályához tartoznak.

Az MTA Fizikai Tudományok Osztályának ügyrendje letölthető itt.

Az osztálynak az MTA doktora címmel kapcsolatos ügyrendjéről és követelményeiről itt tájékozódhat.

Cím:
MTA Titkárság
Köztestületi Igazgatóság
MTA Fizikai Tudományok Osztálya
1051 Budapest, Nádor u. 7.

Levelezési cím:
1245 Budapest, Pf. 1000

Telefon:
+36 1 411 6313

E-mail:
fizika [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu


Osztályelnök:
Csabai István, az MTA levelező tagja
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar,
Fizikai és Csillagászati Intézet, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 372 2500 / 6576
Email: csabai [at] elte [dot] hu
Honlap: http://csabai.web.elte.hu/http/

Osztályelnök-helyettes:
Trócsányi Zoltán, az MTA rendes tagja
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar,
Fizikai és Csillagászati Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 372 2500 / 6108
E-mail: trocsanyi [dot] zoltan [at] ttk [dot] elte [dot] hu
Honlap: http://pppheno.elte.hu/
Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar
Fizikai Intézet, Kísérleti Fizika Tanszék
valamint
MTA-DE Részecskefizikai Kutatócsoport
4026 Debrecen, Bem tér 18/A
Tel.: +36 52 509201
Email: zoltant [at] cern [dot] ch
Honlap: https://www.phys.unideb.hu/mta-deparg/

Osztálytitkár:
Lorencz Kinga
MTA Titkárság
Köztestületi Igazgatóság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Telefon: +36 1 411 6313
E-mail: fizika [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu
lorencz [dot] kinga [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu