XI. Fizikai Tudományok Osztálya

Bemutatkozik a XI. osztály

2016. január 29.

A Fizikai Tudományok Osztálya 1993-ban vált ki a Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályából III/B. osztály néven, majd 1995-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia XI. osztálya. A fizika mellett ehhez az osztályhoz tartozik a csillagászat is, melynek a fizikánál is korábbi múltja van az Akadémián, hiszen az 1830-ban megválasztott első rendes tagok között volt Tittel Pál, a pesti egyetemen a csillagászat nyilvános rendes tanára, a budai csillagvizsgáló igazgatója. Az első fizikus akadémikus Jedlik Ányos volt, a következő pedig Eötvös Loránd. Őket egy újabb csillagász, Konkoly-Thege Miklós követte. A csillagászattal együtt mára az űrkutatás tudományos kérdései is az osztály kompetenciájába tartoznak, ahogyan idetartozik a fizika tudományának minden aspektusa a legalapvetőbb elvi kérdésektől kezdve az alkalmazott kutatásokig. A hazai kutatási hangsúlyoknak megfelelően az osztályhoz tartozó fizikusok elsősorban a részecskefizika, magfizika, reaktorfizika, atom- és molekulafizika, lézerfizika, spektroszkópia, statisztikus fizika, szilárdtestfizika és anyagtudomány, valamint környezetfizika problémáival foglalkoznak. A biofizikai kutatást folytatók részben ehhez az osztályhoz, részben a biológiai tudományok osztályához tartoznak.

Az MTA Fizikai Tudományok Osztályának ügyrendje letölthető itt.

Az osztálynak az MTA doktora címmel kapcsolatos ügyrendjéről és követelményeiről itt tájékozódhat.

Cím:
MTA Titkárság
Köztestületi Igazgatóság
MTA Fizikai Tudományok Osztálya
1051 Budapest, Nádor u. 7.

Levelezési cím:
1245 Budapest, Pf. 1000

Telefon:
+36 1 411 6313

E-mail:
fizika [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu


Osztályelnök:
Mihály György, az MTA rendes tagja
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar, Fizikai Intézet, Fizika Tanszék
1111 Budapest, Budafoki út 8.
Tel.: +36 1 4632313
Email: mihaly [dot] gyorgy [at] mail [dot] bme [dot] hu
Honlap: http://dept.physics.bme.hu/Mihaly_Gyorgy

Osztályelnök-helyettes:
Trócsányi Zoltán, az MTA rendes tagja
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar,
Fizikai Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 372 2500/6108
E-mail: trocsanyi [dot] zoltan [at] ttk [dot] elte [dot] hu
Honlap: http://pppheno.elte.hu/
Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar
Fizikai Intézet, Kísérleti Fizika Tanszék
valamint
MTA-DE Részecskefizikai Kutatócsoport
4026 Debrecen, Bem tér 18/A
Tel.: +36 52 509201
Email: zoltan [dot] trocsanyi [at] cern [dot] ch
Honlap: https://www.phys.unideb.hu/mta-deparg/


Az osztály titkársági szakreferense:
Jároli Erika, osztálytitkár
MTA Titkárság
Köztestületi Igazgatóság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Telefon: +36 1 411 6313
E-mail: jaroli [dot] erika [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu