XI. Fizikai Tudományok Osztálya

Bemutatkozik a XI. osztály

2016. január 29.

A Fizikai Tudományok Osztálya 1993-ban vált ki a Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályából III/B. osztály néven, majd 1995-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia XI. osztálya. A fizika mellett ehhez az osztályhoz tartozik a csillagászat is, melynek a fizikánál is korábbi múltja van az Akadémián, hiszen az 1830-ban megválasztott első rendes tagok között volt Tittel Pál, a pesti egyetemen a csillagászat nyilvános rendes tanára, a budai csillagvizsgáló igazgatója. Az első fizikus akadémikus Jedlik Ányos volt, a következő pedig Eötvös Loránd. Őket egy újabb csillagász, Konkoly-Thege Miklós követte. A csillagászattal együtt mára az űrkutatás tudományos kérdései is az osztály kompetenciájába tartoznak, ahogyan idetartozik a fizika tudományának minden aspektusa a legalapvetőbb elvi kérdésektől kezdve az alkalmazott kutatásokig. A hazai kutatási hangsúlyoknak megfelelően az osztályhoz tartozó fizikusok elsősorban a részecskefizika, magfizika, reaktorfizika, atom- és molekulafizika, lézerfizika, spektroszkópia, statisztikus fizika, szilárdtestfizika és anyagtudomány, valamint környezetfizika problémáival foglalkoznak. A biofizikai kutatást folytatók részben ehhez az osztályhoz, részben a biológiai tudományok osztályához tartoznak.

Az MTA Fizikai Tudományok Osztályának ügyrendje letölthető itt.

Az osztálynak az MTA doktora címmel kapcsolatos ügyrendjéről és követelményeiről itt tájékozódhat.

Cím:
MTA Titkárság
Természettudományi Titkárság
1051 Budapest, Nádor u. 7.

Levelezési cím:
1245 Budapest, Pf. 1000

Telefon:
+36 1 411 6313

E-mail:
fizika [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu


Osztályelnök:
Rácz Zoltán, az MTA rendes tagja
MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Telefon: +36 1 372 2546
E-mail: racz [at] general [dot] elte [dot] hu
Honlap: http://cgl.elte.hu/~racz/


Osztályelnök-helyettes:
Ormos Pál, az MTA rendes tagja
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
6726 Szeged, Temesvári körút 62.
Telefon: +36 62 599768
E-mail: ormos [dot] pal [at] brc [dot] mta [dot] hu


Az osztály titkársági szakreferense:
Jároli Erika, osztályvezető
MTA Titkárság
Természettudományi Titkárság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Telefon: +36 1 411 6313
E-mail: jaroli [dot] erika [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu