Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT)

Az akadémiai kutatóhálózat felügyeletét ellátó testület.

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) 15 főből áll. Elnöke a főtitkár, tagjai közül egy-egy tagot a tudományos osztályok kutatóhálózati tagjainak javaslata alapján az osztály jelöl a nem igazgató kutatóhálózati alkalmazott köztestületi tagok közül.

A jelölteket az Akadémia Közgyűlése választja meg. Három tagot a Kormány személyre szólóan delegál – tanácskozási joggal – az oktatásban, a kutatásban, a fejlesztésben, az innovációban, valamint a gazdaságfejlesztésben és a versenyképesség-politikában fontos szerepet játszó miniszterek olyan vezető munkatársai közül, akik gazdálkodási, igazgatási, kutatási vagy államigazgatási gyakorlatuk és tapasztalataik alapján hozzájárulhatnak a kutatóhálózat hatékony igazgatásához.


Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsáról az MTAtv 17. § rendelkezik


(4) Az akadémiai kutatóhálózat testületi felügyeletét az AKT látja el.

(5) Az AKT 15 főből áll. Elnöke a főtitkár, tagjai közül egy-egy tagot a tudományos osztályok kutatóhálózati tagjainak javaslata alapján az osztály jelöl a nem igazgató kutatóhálózati alkalmazott köztestületi tagok közül. A jelölteket az Akadémia közgyűlése választja meg. Három tagot a Kormány személyre szólóan delegál - tanácskozási joggal - az oktatásban, a kutatásban, a fejlesztésben, az innovációban, valamint a gazdaságfejlesztésben és a versenyképesség-politikában fontos szerepet játszó miniszterek olyan vezető munkatársai közül, akik gazdálkodási, igazgatási, kutatási,vagy államigazgatási gyakorlatuk és tapasztalataik alapján hozzájárulhatnak a kutatóhálózat hatékony igazgatásához.

(6) Az AKT létrehozásának részletes eljárási rendjét és működési szabályait az Alapszabály határozza meg.

(7) Az AKT feladatai:
a) jóváhagyja az akadémiai kutatóhálózat egységeinek céljait, feladatait;

b) meghatározza a feladatok ellátásának értékelési szempontjait, mutatóit;

c) javaslatot tesz az egyes intézmények költségvetési támogatására;

d) javaslatot tesz az Akadémia költségvetésében a kutatási beruházásokra elkülönített források rendeltetésének és kedvezményezettjeinek meghatározására;

e) javaslatot tesz az Akadémia rendelkezésére álló fiatal kutatói állások
szakterületenkénti és kutatóhelyenkénti meghatározására;

f) értékeli a kutatóközpontok, kutatóintézetek és a támogatott kutatócsoportok szakmai beszámolóit, tevékenységét, teljesítményét és irányítási rendszerét;

g) a Közgyűlés elé terjeszti a kutatóhelyek tevékenységéről szóló beszámolót;

h) véleményezi az Akadémia közfeladatainak teljesítéséről a Kormány számára készített tájékoztatót;

i) jóváhagyja a kutatóközpontok, a kutatóintézetek és a TKI szervezeti és működési szabályzatát;

j) tagokat jelöl az intézetek 18. § (8) bekezdés szerinti külső tanácsadó testületeibe;

k) egy-egy tudományterületi szakbizottságot (a továbbiakban: szakbizottságot) rendel a természet-, az élet- és a társadalomtudományi intézetcsoportokhoz a döntések szakmai előkészítésére.

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa testülete

Elnök:
Török Ádám, az MTA rendes tagja

Titkár:
Jenes Barnabás, főosztályvezető (MTA Titkárság)

Tagok:
Bognár Szabina, PhD
Csukovits Enikő, az MTA doktora
Deli Mária, az MTA doktora
Dóczi Tamás, az MTA rendes tagja
Iván Béla, az MTA rendes tagja
Kamarás Katalin, az MTA rendes tagja
Kovács Zoltán, az MTA levelező tagja
Körösényi András, az MTA doktora
Pálfy Péter Pál, az MTA rendes tagja
Rajkai Kálmán László, az MTA levelező taga
Váncza József, a műszaki tudomány kandidátusa

Meghívottak:
Lovász László, az MTA elnöke
Barnabás Beáta Mária, az MTA főtitkárhelyettese
- az AKT tudományterületi szakbizottságainak elnökei
Török Szabina, az MTA doktora
Katona István, az MTA doktora
Pálné Kovács Ilona, az MTA levelező tagja
- az AKVT soros elnöke
Fazekas Károly, a közgazdaság-tudomány kandidátusa
- az MTA Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság vezetője
Szabó Annamária, PhD
- az MTA Elnöki Titkárság vezetője
Balla Andrea, PhD

A Kormány által delegált, tanácskozási jogú tagok:
Dobi-Rózsa Anikó, ITM, Tudáspolitikai Főosztály, főosztályvezető
Köteles Rita, EMMI, Felsőoktatás- és Kutatásstratégiai Főosztály, közigazgatási tanácsadó

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának határozatai

A határozatok megtalálhatók az MTA Dokumentumtárában, ide kattintva elérhetők.

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa ügyrendje

Az ügyrend itt olvasható.

Matematikai és Természettudományi Szakbizottság (2018-2021)

Elnök

Török Szabina, az MTA doktora
MTA Energiatudományi Kutatóközpont
E-mail: torok [dot] szabina [at] energia [dot] mta [dot] hu

Tagok

Beke-Somfai Tamás, PhD
Benczúr András, PhD
Bíró Tamás, fizikai tud. doktora
Domokos Mátyás, az MTA doktora
Faragó István, az MTA doktora
Józsa János, az MTA levelező tagja
Kele Péter, PhD
Kiss Csaba, az MTA doktora
Kocsis Károly, az MTA levelező tagja
Kovács Tamás György, az MTA doktora
Lábár János, az MTA doktora
Penc Karlo, PhD
Wesztergom Viktor, a földtudomány kandidátusa

Titkár

Imrik Krisztina, PhD
MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály
Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 7.
Telefon: +36 1 411-6354
E-mail: imrik [dot] krisztina [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Élettudományi Szakbizottság (2018-2021)

Elnök

Katona István, az MTA doktora
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
E-mail: katona [at] koki [dot] hu

Tagok

Ács Éva, az MTA doktora
Balla György, az MTA rendes tagja
Karsai Ildikó, az MTA doktora
Magyar Tibor, az MTA doktora
Magyar Zoltán, PhD
Reglődi Dóra, az MTA doktora
Scheuring István, az MTA doktora
Siklós László, az MTA doktora
Szüts Dávid, PhD

Titkár

M. Nagy Domonkos
MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 7.
Telefon: +36 1 411-6260
E-mail: mnagy [dot] domonkos [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakbizottság (2018-2021)

Elnök

Pálné Kovács Ilona, az MTA rendes tagja
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
E-mail: palne [at] rkk [dot] hu

Tagok

Bárdi Nándor, PhD
Békés Csaba, az MTA doktora
Czagány Zuszsa, PhD
Fónagy Zoltán, a történelemtudomány kandidátusa
Gósy Mária, az MTA doktora
Hites Sándor, PhD
Hörcher Ferenc, az MTA doktora
Kónya István, az MTA doktora
Kovách Imre, az MTA doktora
Kőrösi István, a közgazdaság-tudomány doktora
Mende Balázs Gusztáv, PhD
Mikó Árpád, az MTA doktora
Schweitzer Gábor, PhD
Vargyas Gábor, az MTA doktora
Winkler István, az MTA doktora

Titkár

Járdi Roland
MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 7.
Telefon: +36 1 411-6245
E-mail: jardi [dot] roland [at] tikarsag [dot] mta [dot] hu