III. Matematikai Tudományok Osztálya

Erdős László és Hong-Tzer Yau kapta az Amerikai Matematikai Társulat Leonard Eisenbud Prize for Mathematics and Physics díját

Január 5-én vette át Erdős László és Hong-Tzer Yau az Amerikai Matematikai Társulat (AMS) Leonard Eisenbud Prize for Mathematics and Physics díját Wigner–féle véletlen mátrixok sajátérték-statisztikái univerzalitási tulajdonságainak igazolása terén elért áttörést hozó eredményeikért. A háromévenként kiosztásra kerülő díjat az AMS 2006-ban alapította Leonard Eisenbud (1913 – 2004)[1], kiemelkedő matematikai fizikus emlékére.

2017. január 4.

Erdős Lászlót az MTA 187. közgyűlése választotta 2016 májusában az MTA külső tagjává, korábban 2015-ben az Osztrák Tudományos Akadémia levelező tagja valamint az Academia Europaea tagja lett.

Az említett univerzalitást Wigner Jenő egy 1955-ös dolgozatában jósolta meg, amikor nehéz atommagok viselkedését tanulmányozta. Matematikailag itt arról van szó, hogy nagy mátrixok sajátértékeinek statisztikái aszimptotikusan azonosan viselkednek abban az értelemben, hogy az aszimptotika csak a mátrixok szimmetria tulajdonságaitól függ. Erdős és Yau 2009 óta dolgozatok sorozatában bizonyította ezt igen általánosan és finom tulajdonságokra is érvényesen.

Erdős László 1990-ben szerzett matematikus diplomát az ELTE-n Szász Domokos irányításával, majd PhD fokozatot a Princeton University-n Eliott Lieb vezetésével. Már a Brown-mozgás mechanikai modelljeiről írt szakdolgozatának – D. Q. Tuyen-nel közös – eredményeit is vezető folyóiratokban publikálta. Doktori dolgozatának témáját: Lieb–Thirring-egyenlőtlenségek – úttörő – kiterjesztését mágneses tér jelenléte esetére tovább folytatta, majd áttörést ért el – H.-T. Yau-val közösen – a lineáris kvantum Boltzmann – egyenlet levezetésével. A kvantum statisztikus fizika számos más egyenletének – pl. lineáris és nem-lineáris Schrödinger-egyenlet, Hartree, Gross–Pitaevsky – igazolásában és tulajdonságaik megértésében ért el kiemelkedő eredményeket. 2013 óta az Institute of Science and Technology, Austria professzora, az Erdös Group vezetője. A hazai matematikai statisztikus fizikai, analízis iskolákkal folyamatos kapcsolatot tart.

http://www.ams.org/news?news_id=3224

[1] Leonard Eisenbud Wigner Jenő irányításával szerzett PhD fokozatot Princetonban 1948-ban, és az atommag szerkezetének leírásában ért el kiemelkedő eredményeket.