III. Matematikai Tudományok Osztálya

Tájékoztatás bizottsági tagságról

A köztestületi tagok már nemcsak egy tudományos bizottságnak, hanem egy tudományos és egy osztályközi tudományos bizottságnak is egyszerre a tagjai lehetnek.

2023. július 25.

Az Akadémiai Ügyrend 27. § (3) bekezdése szerint „minden köztestületi tag egy tudományos bizottságba kerülhet be választás útján, ebben az egy bizottságban választhat és választható, és további egy osztályközi tudományos bizottságnak lehet tagja.” Ennek alapján a köztestületi tagok már nemcsak egy tudományos bizottságnak, hanem egy tudományos és egy osztályközi tudományos bizottságnak is tagjai lehetnek.

Amennyiben egy köztestületi tag szeretne ezzel a jogával élni, úgy az adott tudományos vagy egy osztályközi tudományos bizottsághoz történő felvételét az Ügyrend 11. §-a alapján kezdeményezheti. A felvételi eljárás rendje itt olvasható.

A 2023. szeptemberében induló tudományos bizottsági választások előtt a nem akadémikus köztestületi tagok másodlagos tudományos vagy osztályközi tudományos bizottsághoz történő jelentkezésének a tudományos osztályok általi elbírálási határideje 2023. augusztus 25.. Ehhez a köztestületi tagoknak a jelentkezésüket augusztus 10-ig kell leadniuk. A szeptemberben induló tudományos bizottsági tagválasztáson azok választhatók egy tudományos- és egy osztályközi tudományos bizottságba is egyszerre, akik 2023. augusztus 25-ig mindkét bizottság tagjai lesznek.

A köztestületi tagok mindkét bizottság tevékenysége során szavazati joggal rendelkeznek, de a tudományos bizottsági választások során egy szavazati joggal bírnak, azt a tudományos bizottságban gyakorolhatják. A tudományos bizottsági választások egyszerre történő lebonyolítása biztosítja, hogy egy köztestületi tag csak egy bizottsági választásban vehessen részt.

Egy másik mód arra, hogy a köztestületi tagok egy tudományos és egy osztályközi tudományos bizottságnak is tagjai lehessenek egyszerre, a választások utáni kooptálás lehetősége, amennyiben a megalakuló bizottság a szakterületi lefedettségben hiányt szeretne pótolni. Ez esetben a kooptálandó kutatónak vagy már a bizottsághoz (is) besorolt köztestületi tagnak kell lennie, vagy a kooptálás érvényesítéséhez be kell lépnie a meghívó bizottsághoz tartozó köztestületi tagnak (is).