II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Osztályközi állandó bizottságok


Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Varga Zsuzsanna, az MTA doktora

Alelnök:
Kaposi Zoltán, az MTA doktora
Laczka Éva, PhD

Titkár:
Tóth Judit, PhD
1136 Budapest, Balzac utca 17-19. 3/9.
E-mail: tothjudit321 [at] gmail [dot] com

Tagok:
Elek Sándor, a szociológiai tudomány kandidátusa
Estók János, a történelemtudomány kandidátusa
Fehér György, a történelemtudomány kandidátusa
Fertő Imre, az MTA doktora
Glatz Ferenc, az MTA rendes tagja
Dr. Goda Pál, PhD
Horváth Gergely Krisztián, PhD
Nagy Frigyes,
Nógrády Árpád, PhD
Orosz István, az MTA rendes tagja
Papp Klára, az MTA doktora
Rácz Katalin, Szegedi Tudományegyetem
Rieger László, a közgazdaság-tudomány kandidátusa
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Szávai Ferenc Tibor, az MTA doktora
Szilágyi Zsolt, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Demográfiai Bizottság

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Kommunikáció- és Médiatudományi Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Nyíri Kristóf, az MTA rendes tagja

Alelnök:
Aczél Petra Katalin, PhD

Titkár:
Boda Zsolt, az MTA doktora
1123 Budapest, Győri út 6/b.
E-mail: boda [dot] zsolt [at] tk [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Bajomi Lázár Péter,
Bayer József, az MTA rendes tagja
Bayer Judit, PhD
Borsos Balázs, az MTA levelező tagja
Golden Dániel Lariko, PhD
Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja
Hammer Ferenc,
Horányi Özséb, a nyelvtudomány kandidátusa
Kenesei István, az MTA rendes tagja
Prof. Dr. Konczosné Szombathelyi Márta, PhD
Kovács András Bálint, az MTA doktora
Kovács Ilona, az MTA levelező tagja
Kulcsár Szabó Ernő, az MTA rendes tagja
Oláh Szabolcs, PhD
Schirm Anita, PhD
Szajbély Mihály, az MTA doktora
Szegedy Maszák Zoltán,
Tallián Tibor, az MTA rendes tagja
Tardos Róbert, a szociológiai tudomány kandidátusa
Terestyéni Tamás, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Gósy Mária, a nyelvtudomány doktora

Társelnök:
Prószéky Gábor, az MTA doktora

Titkár:
Laczkó Krisztina, PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Tel.: +36 1 4855200 / 5208
E-mail: kriszta [dot] laczko1967 [at] gmail [dot] com

Tagok:
Antalné Szabó Ágnes, PhD
Bodó Csanád, PhD
Borhidi Attila, az MTA rendes tagja
Bősze Péter, az orvostudomány doktora
Csatár Péter, PhD
Csépe Valéria, az MTA rendes tagja
Domonkosi Ágnes, PhD
Fóris Ágota, PhD
Gercsák Gábor, PhD
Hamza Gábor, az MTA rendes tagja
Heltai János Imre, PhD
Heltainé Nagy Erzsébet, a nyelvtudomány kandidátusa
Hornok László, az MTA rendes tagja
Ittzés Nóra, PhD
Keszler Borbála, az MTA doktora
Kiss Jenő, az MTA rendes tagja
Ludányi Zsófia, PhD
Mártonfi Attila, PhD
Nagy József, PhD
Raátz Judit, PhD
Ruzsa Z. Imre, az MTA rendes tagja
Siptár Péter, az MTA doktora
Sólyom Jenő, az MTA rendes tagja
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja
Tóth Etelka, PhD
Vajna Zoltán, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Kiss Farkas Gábor, PhD

Társelnök:
Horn Ildikó, az MTA doktora

Titkár:
Lovas Borbála, PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Tel.: +361 411 6500 / 5792
E-mail: lovas [dot] borbala [at] btk [dot] elte [dot] hu

Tagok:
Ács Pál, az MTA doktora
Buzinkay Géza, az MTA doktora
Cieger András, az MTA doktora
Csukovits Enikő, az MTA doktora
Fábri Anna, az irodalomtudomány kandidátusa
Forrai Judit, az MTA doktora
Gecser Ottó, PhD
Gózonné Etényi Nóra, a történelemtudomány kandidátusa
Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja
Horváth László, PhD
Jankovits László, PhD
Kelemen Elemér, a történelemtudomány kandidátusa
Kósa László, az MTA rendes tagja
Kőszeghy Péter, PhD
Krász Lilla, PhD
Madas Edit, az MTA rendes tagja
Mikó Árpád, az MTA doktora
Monok István, az MTA doktora
Pukánszky Béla, az MTA doktora
Sándor Klára, az MTA doktora
Sipos Balázs, PhD
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Sz. Kristóf Ildikó, a néprajztudomány kandidátusa
Szajbély Mihály, az MTA doktora
Szelestei Nagy László, az MTA doktora
Szilágyi Márton, az MTA doktora
Szívós Mihály, az MTA doktora
Újvári Edit, PhD
Ujváry Gábor, a történelemtudomány kandidátusa
Várkonyi Gábor, PhD
Viskolcz Noémi Viskolcz Noémi, PhD
Vizkelety András, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.