II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Osztályközi állandó bizottságok


Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Varga Zsuzsanna, az MTA doktora

Alelnök:
Estók János, a történelemtudomány kandidátusa
Szávai Ferenc Tibor, az MTA doktora

Titkár:
Tóth Judit, PhD
1136 Budapest, Balzac utca 17-19. 3/9.
E-mail: tothjudit321 [at] gmail [dot] com

Tagok:
Buza János, az MTA doktora
Csoma Zsigmond, az MTA doktora
Elek Sándor, a szociológiai tudomány kandidátusa
Fehér György, a történelemtudomány kandidátusa
Fertő Imre, az MTA doktora
Glatz Ferenc, az MTA rendes tagja
Horváth Gergely Krisztián,
Kaposi Zoltán, az MTA doktora
Laczka Éva, PhD
Nagy Frigyes,
Nógrády Árpád, PhD
Orosz István, az MTA rendes tagja
Oroszi Sándor, a mezőgazdasági tudomány doktora
Papp Klára, az MTA doktora
Rieger László, a közgazdaság-tudomány kandidátusa
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Szilágyi Zsolt, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Demográfiai Bizottság

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Kommunikáció- és Médiatudományi Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Nyíri Kristóf, az MTA rendes tagja

Alelnök:
Aczél Petra Katalin, PhD

Titkár:
Boda Zsolt, PhD
1123 Budapest, Győri út 6/b
Tel.: +36 70 3390704
E-mail: boda [dot] zsolt [at] tk [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Albert Fruzsina, PhD
Bajomi Lázár Péter,
Bayer József, az MTA rendes tagja
Borsos Balázs, az MTA levelező tagja
Fábri György, a filozófiai tudomány kandidátusa
Frank Tibor, az MTA rendes tagja
Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja
György Péter, az MTA doktora
Hammer Ferenc,
Horányi Özséb, a nyelvtudomány kandidátusa
Kenesei István, az MTA levelező tagja
Kovács András Bálint, az MTA doktora
Kulcsár Szabó Ernő, az MTA rendes tagja
Oláh Szabolcs, PhD
Polyák Gábor, PhD
Schirm Anita, PhD
Szajbély Mihály, az MTA doktora
Szegedy Maszák Zoltán,
Tallián Tibor, az MTA levelező tagja
Tardos Róbert, a szociológiai tudomány kandidátusa
Terestyéni Tamás, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Siptár Péter, az MTA doktora

Társelnök:
Prószéky Gábor, az MTA doktora

Titkár:
Laczkó Krisztina, PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Tel.: +36 1 4855200 / 5208
E-mail: kriszta [dot] laczko1967 [at] gmail [dot] com

Tagok:
Antalné Szabó Ágnes, PhD
Borhidi Attila, az MTA rendes tagja
Bősze Péter, az orvostudomány doktora
Csépe Valéria, az MTA rendes tagja
Gercsák Gábor, PhD
Gerstner Károly, PhD
Gósy Mária, a nyelvtudomány doktora
Heltainé Nagy Erzsébet, a nyelvtudomány kandidátusa
Hornok László, az MTA rendes tagja
Ittzés Nóra, PhD
Keszler Borbála, az MTA doktora
Kiss Jenő, az MTA rendes tagja
Ludányi Zsófia, PhD
Mártonfi Attila, PhD
Nagy József, PhD
Pócs Tamás, az MTA rendes tagja
Raátz Judit, PhD
Ruzsa Z. Imre, az MTA rendes tagja
Sólyom Jenő, az MTA rendes tagja
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja
Tóth Etelka, PhD
Tóth Valéria, az MTA doktora
Vajna Zoltán, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Kiss Farkas Gábor, PhD

Társelnök:
Horn Ildikó, az MTA doktora

Titkár:
Krász Lilla, PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1088 Budapest, Múzeum körút 6-8.
E-mail: krasz [dot] lilla [at] btk [dot] elte [dot] hu

Tagok:
Ács Pál, az MTA doktora
Bitskey István, az MTA rendes tagja
Buzinkay Géza, az MTA doktora
Csukovits Enikő, az MTA doktora
Fábri Anna, az irodalomtudomány kandidátusa
Forrai Judit, az MTA doktora
Gazda István, a történelemtudomány kandidátusa
Gózonné Etényi Nóra, a történelemtudomány kandidátusa
Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja
Horváth László, PhD
Jankovits László, PhD
Kelemen Elemér, a történelemtudomány kandidátusa
Kósa László, az MTA rendes tagja
Kőszeghy Péter, PhD
Madas Edit, az MTA rendes tagja
Mikó Árpád, az MTA doktora
Mikusi Balázs, PhD
Monok István, az MTA doktora
Pukánszky Béla, az MTA doktora
Sándor Klára, az MTA doktora
Sipos Balázs, PhD
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Sz. Kristóf Ildikó, a néprajztudomány kandidátusa
Szajbély Mihály, az MTA doktora
Szelestei Nagy László, az MTA doktora
Szilágyi Márton, az MTA doktora
Szívós Mihály, az MTA doktora
Ujváry Gábor, a történelemtudomány kandidátusa
Várkonyi Gábor, PhD
Viskolcz Noémi, PhD
Vizkelety András, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Láng Benedek, az MTA doktora

Titkár:
Pál Eszter, PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 3722500 / 6847
E-mail: paleszter [at] tatk [dot] elte [dot] hu

Tagok:
Ádám József, az MTA rendes tagja
Bodnár M. István, a filozófiai tudomány kandidátusa
Braun Tibor, a kémiai tudomány doktora
Galántai Zoltán, PhD
Gazda István, a történelemtudomány kandidátusa
Gecser Ottó, PhD
Hall Karl,
Hujter Mihály, a matematikai tudomány kandidátusa
Inzelt György, a kémiai tudomány doktora
Kapronczay Károly, az MTA doktora
Klinghammer István, az MTA rendes tagja
Kontler László, az MTA doktora
Krähling János, a műszaki tudomány kandidátusa
Krász Lilla, PhD
Major György, az MTA rendes tagja
Palló Gábor, az MTA doktora
Pléh Csaba, az MTA rendes tagja
Radnai Gyula, a fizikai tudomány kandidátusa
Schmal Dániel, PhD
Szabó Péter Gábor, PhD
Szabó Péter János, az MTA doktora
Tanács János, PhD
Varró Sándor, az MTA doktora
Vasas Lívia, PhD
Venetianer Pál, az MTA rendes tagja
Zemplén Gábor Áron, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.