Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

MTA-ELTE Egészségtudatos Gyermekekért Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Zsákai Annamária

Kutatócsoport elnevezése angolul: MTA-ELTE Health Promotion Research Group

Zsákai Annamária

Zsákai Annamária biológia-kémia középiskolai tanárként végzett 1997-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE). PhD fokozatát 2005-ben Ikergyermekek testfejlettségi mintázata c. disszertációjával szerezte, majd 2015-ben habilitált biológia tudományokból az ELTE-n. 2001 óta oktat és kutat az ELTE TTK Biológiai Intézet Embertani Tanszékén, 2019 óta már vezető oktatóként, docensként. Az ELTE TTK Biológiai Intézet Gimnáziumi Mentorprogramjának vezetője. Fő kutatási területe az ember növekedési és érési mintázatának vizsgálata, emellett testalkat-, testösszetétel-, biológiai életkor-becslő módszerek összehasonlító vizsgálatait vezeti a Tanszék Auxológiai Kutatócsoportjában, módszertani kutatásai kiterjednek még gyermekek speciális csoportjainak (pl. testi fejlődésükben elmaradott, ill. sportoló gyermekek) auxológiai vizsgálatára, illetve az öregedést kísérő testszerkezeti és sejtszintű változások vizsgálatára. 2021-től a gödöllői Biomi Kft. laboratóriumi mérnökeként GMO vizsgálatokban is részt vesz.

„A reprodukciós öregedést kísérő testszerkezeti változások változókorú nőkben” c. OTKA, a „Kültéri humán hőterhelést szimuláló modell internetes adatgyűjtő felülettel való továbbfejlesztése mobilos alkalmazás tervezéséhez” c. ELTE PoC innovációs, a „Növekedési hormonnal kezelt gyermekek betegcsoportjai testfejlettségi mintázatának vizsgálata” c. alkalmazott antropológiai, illetve „Az egészséges életmód aktív elsajátítását segítő, interaktív oktatási segédanyag kidolgozására” c. tananyagfejlesztő kutatásai határozzák meg Zsákai Annamária jelenlegi kutatási munkáját.

Kutatási téma

Az MTA támogatásával alakítottak kutatócsoportot az ELTE oktatói és gyakorlógimnáziumi tanárai egy komplex egészségtani segédanyag kidolgozására. Az általános és középiskolás tanulók egészségtudatos magatartásának fejlesztését segítő, online segédanyag-csomag a következő témaköröket érinti: Szexuális felvilágosítás, Táplálkozás és fizikai aktivitás, Szerhasználat, Iskolai és otthoni higiénia, Online aktivitás, ill. Környezettudatosság.

A segédanyag moduljai a legfontosabb egészségtani ismereteket a tanulók ismereteinek megfelelően korcsoportos bontásban (építve a NAT követelményrendszerére) mutatják be, ill. interaktív tesztek segítik a bemutatottak elsajátítását.

A csoport célja továbbá a kidolgozandó témakörökben a gyermekek ismereteire és attitűdjére, az életmódjuk tényezőire adatot gyűjteni, ill. kisebb volumenű tudományos kutatásokat elvégezni.

A kutatócsoport tagjai mind PhD fokozattal rendelkeznek, az egyetemi oktatók többen habilitált docensek, míg a gyakorlógimnáziumokban tanító tagok vezetőtanárok.

A kutatócsoport saját honlapja

Első éves szakmai beszámoló

Félidős beszámoló (2023)

Megjelent közlemények (2021-2023)