Megjelent a 2022. évi Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázat

A Magyar Tudományos Akadémia meghirdette a közoktatás fejlesztésének tudományos megalapozását segítő pályázat harmadik körét. Ennek keretében olyan kutatásokat támogat az MTA, amelyek célja a nevelés és az oktatás fejlesztésének új tudományos eredményekkel való megalapozása, a tudásátadás és az értékközvetítés pedagógiai szemléletének és módszereinek megújítását célzó kutatások megvalósítása.

2022. május 13.

Az MTA a pályázat kiírásával olyan nemzetközi mércével mérve kiemelkedő, a magyar közoktatás problémáinak megoldása szempontjából releváns kutatómunkához kíván támogatást nyújtani, amely

  • bővíti a terület kutatási kapacitását;
  • felgyorsítja a legújabb nemzetközi kutatási eredmények hazai megismertetését és alkalmazását;
  • segíti fiatal kutatók képzését és pályára állását;
  • erősíti a magyar kutatóműhelyek nemzetközi beágyazottságát;
  • továbbá hozzájárul az oktatási intézmények és a kutatóhelyek közötti kapcsolatrendszer kiépítéséhez.

A pályázat keretében megvalósuló kutatómunkának erősítenie kell a pedagógusok, közoktatási intézmények illetve kutatók, kutatócsoportok közötti kapcsolatot, a tudományosan megalapozott fejlesztés szemléletmódját, segíteni az eredmények alkalmazását. Ennek legfőbb módja a lehető legtöbb pedagógus közvetlen bekapcsolása a kutatócsoport munkájába.

További részletek és a pályázati kiírás ide kattintva olvasható.

A pályázati kiírás angolul ide kattintva olvasható.