Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

MTA-TTK Olvasási Nehézségek kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Honbolygó Ferenc

Kutatócsoport elnevezése angolul:
MTA-TTK Reading Difficulties Research Group

Honbolygó Ferenc kognitív pszichológus, az ELKH Természettudományi Kutatóközpont Agyi Képalkotó Központ tudományos főmunkatársa, és a Neurokognitív Fejlődés Kutatócsoport vezetője. PhD fokozatát 2010-ben szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Kutatási érdeklődésének középpontjában az áll, hogy mihez kezd az emberi agy a beszéddel és a zenével. Kutatásai során az emberi agy működésének vizsgálatára az eseményhez kötött agyi potenciálok és az fMRI módszereket alkalmazza. Több nemzetközi és hazai kutatási pályázatban vett részt, és 40 feletti tudományos cikket, valamint számos magyar nyelvű könyvfejezetet publikált. 2017-ben elnyerte az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. Kutatásai mellett az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán oktat.

Kutatási téma

Kutatási téma: Új Technológiák az Olvasási Nehézségek felismerésében, és a korszerű fejlesztő módszerek kialakításában

A kutatásban olyan, a zenére épülő tréning lehetőségeket vizsgálunk, amelyek az olvasási nehézséggel élő gyermekek nyelvi és olvasási képességeit fejleszthetik. A pályázat elsődleges célja új zenei tréning módszerek kidolgozása és hatásainak vizsgálata multimodális mérési módszerek alkalmazásával. A pályázat további célja az olvasási nehézség hatékony szűrése online módszerek segítségével. Az olvasási nehézségek korai és pontos diagnózisa jelenleg nem megfelelően megoldott, és az olyan tanulók esetében, akiknél a nehézség nem súlyos, vagy nem jár együtt egyéb súlyos fejlődési nehézségekkel (pl. beszédzavar, figyelmi zavarok), gyakorlatilag észrevétlen maradhat. A kutatás harmadik célkitűzése az olvasási nehézség hátterében álló kognitív folyamatok tanulmányozása, illetve a zenei tréning hatására változó kognitív képességek hátterének vizsgálata. A kutatócsoport tagjai több diszciplína (pszichológia, kognitív idegtudomány, gyógypedagógia, zenepedagógia) jeles képviselői, akik korábban már több alkalommal vettek részt közösen pályázati együttműködésekben.

A kutatócsoport saját honlapja

Első éves szakmai beszámoló

Félidős beszámoló (2023)

Megjelent közlemények (2021-2023)