Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

MTA-DE Családok és Tanárok Kooperációja Fejlesztő Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Pusztai Gabriella

Kutatócsoport elnevezése angolul:
MTA-DE Parent-Teacher Cooperation Research Group

Pusztai Gabriella

Pusztai Gabriella az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskolájának és a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központjának vezetője, a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézetének igazgatója. Főbb kutatási területei a tanulói és iskolai eredményesség hátterében álló kulturális és társadalmi tőkeforrások, az egyházak köz- és felsőoktatási szerepvállalásának, valamint a vallási és nemzeti kisebbséghez tartozók iskolai pályafutásának vizsgálata. Legkorábbi kutatásai a felekezeti köz- és felsőoktatásában végzett alapkutatások. Az MTA doktora cím megszerzését megalapozó tudományos eredményei közül a legfontosabbak egyike az, hogy az iskolarendszer működésének nehezen magyarázható összefüggéseit értelmezni képes társadalmi tőke elméletét hazai valamint a közép- és kelet-európai oktatáskutatásban úttörő módon alkalmazta, s egy speciális helyzetű, határokon átnyúló felsőoktatási térségben longitudinális következtetések levonására is alkalmas hallgatói vizsgálatsorozatot vezetett. Felsőoktatási kutatásaiban a hallgatói eredményesség és kudarc összefüggéseinek vizsgálatára, valamint az intézményi hozzáadott érték mérésének és összehasonlításának problémájára koncentrált. 2007-ben megkapta a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai plakettjét, 2014-ben a Nemzeti Kiválóság Díjat, 2019-ben Mestertanár Aranyérem díjban részesült.

Kutatási téma

A kutatócsoport célja a szülők iskolai bevonódását erősítő tanári tevékenység szakmai fejlesztése. A tanulók motiválása, a célképzés, a tanulástámogatás és a szabadidős tevékenységek fejlesztő potenciáljának kiaknázása kihívást jelentő szülői feladat. Magyarországon a szülő-pedagógus kapcsolattartás intenzitása nemzetközi összehasonlításban elmarad a várakozástól, valamint kifejezetten erős a családi szociokulturális háttér hatása a szülők otthoni gyermeknevelési tevékenységének tartalmára, minőségére, a szülői aspirációkra, és sokszálú közvetítő mechanizmus révén a tanulók iskolai teljesítményére is. A magas hozzáadott értékkel bíró oktatás és a képességfejlesztés előfeltétele a szülőkkel való együttműködés, ezért a kutatócsoport feltárja az eredményes iskolai gyakorlatok működési mechanizmusait, s olyan eljárásokat dolgoz ki, amelyek a pedagógusképzésbe és továbbképzésbe integrálva a pedagógus-szülő kooperáció fejlesztését és a szülői gyermeknevelési kompetenciák erősítését eredményezik.

A kutatócsoport saját honlapja

Első éves szakmai beszámoló (2022)

Félidős beszámoló (2023)

Megjelent közlemények (2021-2023)