I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 1381 találat

Név
Tudományterület
Batár Levente Nyelvtudomány
Báthory Orsolya Magyarországi neolatin irodalom.
Báti Anikó Táplálkozáskultúra-kutatás
Bátyi Szilvia alkalmazott nyelvészet
Bazsóné Sőrés Marianna Osztrák irodalom
Bedecs László A közelmúlt magyar költészete
Bednanics Gábor 19. század végi, 20. századi magyar és világirodalom
Beke András Fonetika
Békés Enikő humanizmus, neolatin irodalom, reneszánsz művészet, filológia
Bélyácz Katalin ókortudomány
Bencze Lóránt Stilisztika, retorika, hermeneutika
Benczes Réka Angol nyelvészet
Benczik Vera irodalomtudomány
Bencsik Orsolya irodalomtudomány
Benda Mihály 19 és 20 századi magyar és francia irodalom
Bendik József Tolmácsolás-gyakorlattan
Bene Adrián irodalomtudomány: narratológia, a modern magyar és francia irodalom története; filozófia: ismeretelmélet, társadalomfilozófia
Bene Sándor Kora újkor- és irodalomtörténet
Benedek Katalin Régi magyar irodalom, folklór
Bengi László Irodalom- és kultúratudomány, modern irodalom
Bényei Ágnes magyar nyelvtörténet, névtan
Bényei Péter Irodalomtudomány
Bényei Tamás Angol irodalom, irodalomelmélet 
Bényiné Farkas Mária Olasz nyelvészet
Bereczki Ibolya Népi táplálkozás, lakáskultúra, muzeológia
Berényi Pálné Alkalmazott nyelvészet
Berkes Tamás Komparatisztika, bohemisztika
Berlász Melinda 20. századi magyar zenetörténet
Bernáth Árpád Irodalomelmélet, német irodalomtörténet, magyar irdolom 
Berta Erzsébet Ágota Komparatisztika, német irodalom
Berta József Tibor Romanisztika
Berta Péter Anyagikultúra-kutatás, politikai és gazdaságantropológia, romakutatások
Bertha Csilla Angol-ír irodalom
Bertha Zoltán XX. századi magyar irodalomtörténet
Berzeviczy Klára Középkori és koraújkori német irodalom
Besir Anna Szociolingvisztika, néprajz, módszertan
Bezeczky Gábor
Bibok Károly Szószemantika, lexikai pragmatika, az orosz nyelv szintaxisa
Bibor Máté könyv-, könyvtár- és irodalomtörténet
Bierwisch, Manfred germanisztika, általános nyelvészet
Bíró Csilla Régi magyar irodalom, neolatin irodalom
Bíró Ferenc A felvilágosodás és a romantika irodalma, textológia
Biró Tamás Számítógépes nyelvészet
Biró Viola Bartók-kutatás
Birtalan Ágnes Orientalisztika
Bitskey István magyar irodalomtörténet
Blénesi Éva irodalomtörténet
Bódi Katalin Felvilágosodás
Bodnár Ildikó Fonetika
Bodó Csanád Nyelvtudomány

1381 találat