A magyar tudományos kutatás kiemelkedő eredményei a rendszerváltástól napjainkig (1989–2019)

MTA30 – Preambulum

A tudomány a polgár messianizmusa,
mert a polgár a tudóstól várja,
hogy a világot megváltsa.

(Hamvas Béla)

A Magyar Tudományos Akadémia alapító okirata így foglalja össze feladatainkat: „Az MTA mint nemzeti intézmény ellátja a tudományos ismeretek terjesztésének és a tudományos munka előmozdításának feladatait...”

2019-ben az Akadémia Közgyűlése elhatározta, hogy összegyűjti a rendszerváltás óta eltelt három évtized legjelentősebb tudományos eredményeit, és a magyar és nemzetközi nyilvánosság elé bocsátja őket. A feladattal a legrégibb magyar nyelvű folyóirat, a Magyar Tudomány szerkesztőbizottságát bízta meg.

Már a feladat megfogalmazása is többféle értelmezésre adott lehetőséget, ezért könnyebb meghatározni, miről nem szól ez a vállalkozás: nem lexikont és nem teljes körű adatbázist szeretnénk létrehozni. Ehelyett – szem előtt tartva a magyar tudományosság sokszínűségét – online elérhető betekintési lehetőséget kívánunk adni az érdeklődő magyar szellemi közélet résztvevőinek a hazai tudományos műhelyek tevékenységébe, amely összegzés és jelen idejű tájékoztatás is egyben. Ezt a kettős célt szolgálja a megvalósítás módja is: az MTA honlapján a tudományos osztályok anyagainak tematikus tartalomjegyzéke jelenik meg, majd innen lehet továbblépni az egyes osztályok folyamatosan frissülő belső honlapjára, ahol a további részletek megtalálhatóak.

A jelen összeállítás (MTA30) a magyar tudományosság tartalmi sokszínűsége mellett az egyes diszciplínák hagyományait, idézési szokásait és stiláris eltéréseit is tükrözi. Ezt az inhomogenitást az összeállítás létrehozói is vállalják.

Célunk, hogy az MTA30 egy a tudás átadását szolgáló kommunikációs folyamat eszköze legyen, amelynek rendszeres fejlesztésével a magyar társadalom és a Magyar Tudományos Akadémia közötti párbeszédet is erősítjük.

Budapest, 2021. szeptember 6.

Freund Tamás