III. Matematikai Tudományok Osztálya

MTA30 – Az MTA III. Matematikai Tudományok Osztályához tartozó tudományágak áttekintése

A matematika több évezredes múltú tudomány, amely a számlásából, mérésből és a dolgok alakjának, formájának a tanulmányozásából alakult ki. A matematikai kutatások sokszor alapozó jellegűek, a saját belső logikájukat követve haladnak. Ugyanakkor sok esetben nélkülözhetetlen eszközöket, módszereket biztosítanak az emberi megismerés más területei számára is. Erre a különleges helyzetére utal E. T. Bell könyvének címe, amelyben a matematikát a tudományok királynőjének és szolgálóleányának nevezi. Ez egyszerre mutat rá sajátos szépségére, tisztaságára, elvontságára és meglepően sokféle és sokrétű alkalmazhatóságára. Az utóbbi tulajdonsággal már Galileinél is találkozunk, amikor úgy fogalmaz, hogy a természet könyve a matematika nyelvén van írva. A kettősség tekinthető az elméleti és az alkalmazott matematika megkülönböztetésének is. A két rész gyakran szoros kölcsönhatásban van egymással: a tiszta elmélet alkalmazhatóvá válik, az alkalmazások érdekes új elméleti kérdésekhez vezetnek. Az alkalmazásokra való irányultság példájaként említjük, hogy az algebra fő feladatának tekinthető, hogy számjellegű, a számokhoz hasonló tulajdonságú fogalmakat adjon a világnak. Az utóbbi évtizedekben megfigyelhető a tudományos kutatás felgyorsulása, erősödése. Ennek részeként a matematikának a korábbiaknál jóval közvetlenebb kapcsolata alakult ki az alkalmazások, a gyakorlat világával. Összeállításunk ebből is tükröz valamennyit, például a számítástudományi témáknál. A brit kormány számára készült Bond-jelentés (Philip Bond: The era of mathematics) korunkat a matematika korának nevezi.

Egy válogatást nyújtunk az Olvasónak az 1989–2019 időszak legfontosabb hazai matematikai eredményeiből. Az anyagot a matematika nyolc részterületének megfelelő fejezetekben tárgyaljuk. Ezeket egy-egy lista követi az időszakban elnyert ERC-támogatásokról, valamint a fontosabb külföldi és nemzetközi szakmai kitüntetésekről. Az összeállítást irodalomjegyzék zárja.

Az MTA III. Matematikai Tudományok Osztálya részletes összeállítása az osztály honlapján, ide kattintva érhető el.