V. Orvosi Tudományok Osztálya

MTA30 – Az MTA V. Orvosi Tudományok Osztályához tartozó tudományágak áttekintése

Összeállításunk a rendszerváltás óta eltelt bő 30 év legfontosabb orvostudományi eredményeit gyűjti össze egy később tovább bővíthető online adatbázisba. A bemutatott eredmények átfogják az orvostudomány egészét: a betegségek megértéséhez csak távolról kapcsolódó elméleti eredményektől a betegágy mellett végzett klinikai kutatásokig, az emberiség tudását gyarapítani szándékozó alapkutatásoktól a gyakorlati felhasználást előtérbe helyező alkalmazott kutatásokig, mindezt az orvostudomány teljes szakterületi spektrumában. A bemutatott eredmények nagy része a négy hazai orvosképző egyetemen, kisebb része az országos intézetekben és a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben keletkezett, reprezentálva a hazai orvostudományi kutatások megoszlását (kivéve a hazai gyógyszergyárak és biotechnológiai cégek kevésbé nyilvános saját kutatási tevékenységét).

Az összeállítás jól mutatja a hazai orvostudományi kutatások drámai mértékű fejlődését az elmúlt évtizedekben. Ezt a fejlődést számos tényező szerencsés együttesének köszönhetjük. Fontos szerepe volt a nemzetközi kutatói hálózatokba való egyre szorosabb integrációnak, sok külföldön tapasztalatot szerzett kiváló kutató hazatérésének, az ezeket lehetővé tevő kiemelkedő hazai és nemzetközi támogatási forrásoknak, a hazai tudománypolitika értékalapú fejlődésének, a kiemelkedő színvonalú hazai természettudományos közoktatásnak és számos iskolateremtő személyiség tevékenységének. Mindezek alapján ma már széles körben elvárás, hogy a nagyobb munkacsoportok rendszeresen publikáljanak hazai ötletből döntő részben Magyarországon létrejött kutatási eredményeket a szakterületük élvonalába tartozó folyóiratokban.

Összeállításunk ugyanakkor tükröt is tart magunk elé, mutatva, hogy milyen fontosak a hazai orvostudomány tartóoszlopai, gondoljunk akár a természettudományos közoktatás színvonalának vagy a szakmaiságot előtérbe helyező kutatástámogatási rendszereknek a fenntartására. Eddigi eredményeink egyben új, még magasabb célok kitűzésének is megteremtik az alapját. Ilyen cél például, hogy sokkal több ténylegesen hazai orvostudományi kutatási eredmény jusson el a képzeletbeli tudományos piramis csúcsára: a legnagyobb tudományos folyóiratok hasábjaira vagy az eredmények tényleges klinikai alkalmazásáig.

Reméljük, hogy ez az összeállítás elősegíti, hogy büszkeséggel tekintsünk a hazai orvostudomány elmúlt évtizedeinek eredményeire, megóvjuk az azokat lehetővé tevő értékeket, és képesek legyünk elődeink nyomdokaiba lépve még tovább emelni a hazai orvostudomány színvonalát.

Az MTA V. Orvosi Tudományok Osztálya részletes összeállítása az osztály honlapján, ide kattintva érhető el.