VI. Műszaki Tudományok Osztálya

MTA30 Az MTA VI. Műszaki Tudományok Osztályához tartozó tudományágak áttekintése

MÉRTÉKADÓ HOZZÁJÁRULÁSOK A MŰSZAKI TUDOMÁNYOK TERÜLETÉN

A műszaki tudományok azoknak az ismereteknek az együttese, amelyek elengedhetetlenek műszaki alkotások (műtárgyak, gépek, járművek, különféle berendezések és rendszerek) tervezése, kivitelezése és üzemeltetése során. Az ehhez kapcsolódó tudományos kutatás a matematikai és a természettudományi kutatások szerteágazó eredményeinek alkotó módon való felhasználása, alkalmazása és sokszor továbbfejlesztése új anyagok, berendezések, eljárások és technológiák létrehozása érdekében. Ennek megfelelően a tudományos kutatás hatásaként és közvetlen következményeként – időről időre – életkörülményeink javulása, valamint a gazdaság számos területének alapvető megújulása érhető tetten.

Az elmúlt 30 évben a műszaki tudományok területén végzett hazai kutatások fókuszpontjait számos vonatkozásban a meglévő tudományos iskolák és a gazdaság, valamint a kutatásfinanszírozás szereplői határozták meg. Ehhez hozzájárultak azok az új lehetőségek is, amelyek a nemzetközi együttműködések kiteljesedéséhez köthetők.

Az alábbiak a műszaki tudomány magyar művelőinek mértékadó hozzájárulásairól számolnak be. Az összeállítás elkészítése során azt a munkamódszert követtük, hogy felkértük a Műszaki Tudományok Osztálya (MTO) tudományos bizottságainak elnökeit az általuk képviselt szakmai területek eredményeinek összefoglalására és a kapcsolódó publikációk adatainak megadására. A beérkezett összefoglalók összeszerkesztése a következő témacsoportok szerinti bontásban történt:

  1. információtechnológia, elektronikus eszközök és technológiák, villamos energetika;
  2. építészet, közlekedés- és járműtudomány, szilárd testek mechanikája, vízgazdálkodás-tudomány;
  3. gépészmérnöki tudományok, anyagtudományok.

Az MTA VI. Műszaki Tudományok Osztálya részletes összeállítása az osztály honlapján, ide kattintva érhető el.