VI. Műszaki Tudományok Osztálya

A magyar tudományos kutatás kiemelkedő eredményei a rendszerváltástól napjainkig (1989-2019)

2022. január 10.

A műszaki tudományok azoknak az ismereteknek az együttese, amelyek elengedhetetlenek mérnöki alkotások (műtárgyak, gépek, járművek, különféle berendezések és rendszerek) tervezése, kivitelezése és üzemeltetése során. Az ehhez kapcsolódó tudományos kutatás a matematikai és a természettudományi kutatások szerteágazó eredményeinek alkotó módon történő felhasználása, alkalmazása és sokszor továbbfejlesztése új anyagok, berendezések, eljárások és technológiák létrehozása érdekében. Ennek megfelelően a műszaki kutatások közvetlen következménye lehet – időről-időre – életkörülményeink javulása, élhetőbb környezetünk kialakítása és a gazdaság számos területének alapvető megújulása.

Az elmúlt 30 évben a műszaki tudományok területén folyó hazai kutatások fókuszpontjait számos vonatkozásban a meglévő tudományos iskolák és a gazdaság, valamint a kutatásfinanszírozás szereplői határozták meg. Ehhez hozzájárultak azok az új lehetőségek, amelyek a nemzetközi együttműködések kiteljesedéséhez köthetők.

Az alábbiak a műszaki tudomány magyar művelőinek mértékadó hozzájárulásairól számolnak be. Az összeállítás elkészítése során azt a munkamódszert követtük, hogy felkértük a Műszaki Tudományok Osztálya (MTO) tudományos bizottságainak elnökeit az általuk képviselt szakmai területek eredményeinek összefoglalására, és kapcsolódó publikációk adatainak megadására. A beérkezett összefoglalók összeszerkesztése az MTO három szakcsoportja szerinti bontásban történt az alábbi formában:

 1. Az Automatizálási és Számítástechnikai Tudományos Bizottság, Elektronikus Eszközök és Technológiák Tudományos Bizottsága, Elektrotechnikai Tudományos Bizottság, Informatikai Tudományos Bizottság és a Távközlési Tudományos Bizottság szerteágazó tevékenységét

  információtechnológia, elektronikai eszközök és technológiák, villamos energetika

címszavak köré csoportosítva mutatjuk be.

 1. A Szilárd Testek Mechanikája Tudományos Bizottság,
  az Építészeti Tudományos Bizottság,
  a Közlekedés- és Járműtudományi Bizottság,
  a Vízgazdálkodástudományi Bizottság tevékenységét bizottságokként önállóan mutatjuk be.

 2. Az Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottság, Áramlás- és Hőtechnikai Tudományos Bizottság, Energetikai Tudományos Bizottság, Gépszerkezettani Tudományos Bizottság, Metallurgiai Tudományos Bizottság, valamint a Szál- és Kompozittechnológiai Tudományos Bizottság szerteágazó tevékenységét

  gépészmérnöki tudományok, anyagtudományok

címszavak köré csoportosítva mutatjuk be. A fenti három rész végső formába öntését az osztályelnök kérésére Péceli Gábor, Kurutzné Kovács Márta és Stépán Gábor akadémikusok végezték el.