X. Földtudományok Osztálya

MTA30 – Az MTA X. Földtudományok Osztályához tartozó tudományágak áttekintése

Az Osztály mint az MTA önálló tudományos egysége 1965-ben jött létre, MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya néven Szádeczky-Kardoss Elemér szervezésében. Jelenleg 29 MTA levelező és rendes tagot számlál.

A földtudomány a Föld alakját, méreteit, térképi ábrázolását, erőtereit, felépítését, fejlődését, a bolygó belsejében, felszínén és külső öveiben lejátszódó folyamatokat és kölcsönhatásaikat vizsgálja, modellezi és jelzi előre. Ezen belül különös figyelmet szentel az élő és élettelen földi rendszerek közötti kapcsolatok feltárásának.

A földtudomány célja megérteni a teljes földi rendszer múltját és jelenét, valamint várható jövőbeli viselkedését. Fontos integráló szerepe van nemcsak a társadalomtudományi, valamint az élő és élettelen természettudományi területek között, hanem a fizika, a kémia, a matematika és a biológia módszereinek alkalmazása révén az egész Föld és emberiség történetének, jelenének és várható fejlődési irányainak kutatásában is. Feladata a hazai környezet állapotának felmérése, értékelése, a tendenciák kimutatása és az eredmények közzététele.

A földtudomány nélkülözhetetlen a kormányzati döntésekhez szükséges alapinformációk megalkotásához is. Ilyenek többek között az energiatermeléssel, nyersanyag-ellátottsággal, éghajlati és időjárási hatásokkal, vízügyi döntésekkel, a természeti veszélyforrások elleni védelemmel, az életminőség javításával és a környezetvédelmi kérdésekkel, fenntarthatósággal kapcsolatos döntések is. Fontos tevékenységet fejtenek ki az egyes tudományszakok a természeti adottságaink védelme, turisztikai célú hasznosítása, a műemlékvédelmi, illetve helyreállítási munkálatok terén is, amelyek jelentős hatással vannak az ország gazdasági teljesítőképességére.

A földtudományok területén az elmúlt három évtized során elért eredményeinket az Osztály tudományos bizottságai szerinti felépítésben adjuk közre.

Az MTA X. Földtudományok Osztálya részletes összeállítása az osztály honlapján, ide kattintva érhető el.