X. Földtudományok Osztálya

Ügyrendek, szabályozások

A megválasztott testületek feladatait, működésük eljárási szabályait maguk alkotják meg, és azokat az Akadémia Elnöksége hagyja jóvá. A legfontosabb működést szabályozó dokumentumok:

Az osztály hatályos (2024-) ügyrendje itt érhető el.

Az osztály hatályos doktori ügyrendje és a doktori habitusvizsgálathoz benyújtandó adatlapok kitölthető változatai a "Doktori ügyrend" menüpontban érhetők el.

Az osztály tudományos bizottságai által tudományos jellegűnek tekintett folyóiratok listája itt, a lista kiegészítése itt érhető el. A nem tudományos jellegűnek tekintett folyóiratok listája itt érhető el.

A 2016-ban elfogadott tudományági nómenklatúra itt érhető el.