Doktori Tanács

Az MTA X. Földtudományok Osztályának a doktori eljárásra vonatkozó követelményei

Minimumkövetelmények Tára

2012. december 18-tól 2022. december 31-ig érvényben lévő doktori minimumkövetelmények

2022. január 1-től hatályos doktori minimumkövetelmények

Intertemporális klauzula

A Doktori Tanács döntése alapján jelen követelmények 2022. január 1-én
lépnek hatályba azzal, hogy azok a pályázók, akik 2022. január 1. és 2022.
december 31. között nyújtják be kérelmüket, választhatnak, hogy a 2022.
január 1-én hatályba lépő új, vagy a 2022. december 31-ig benyújtott
pályázati kérelmeknél átmenetileg még alkalmazható korábbi követelmények
szerint folyjon-e le az eljárásuk.

Nyilatkozat minimumkövetelmény választásról

Az osztály követelményrendszerében felsorolt adatlapok kitölthető változatai:

A 2012. december 18-tól hatályos minimumkövetelményekhez tartozó adatlapok kitölthető változatai:

Az osztály által elfogadott folyóiratlisták az MTA X. Földtudományok Osztálya „Ügyrendek, szabályozások” menüpontja alatt érhetők el.

Az aktuális, 2019. szeptember 1-től hatályos doktori ügyrend

A X. osztály korábbi doktori ügyrendje