VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

MTA30 – Az MTA VIII. Biológiai Tudományok Osztályához tartozó tudományágak áttekintése

HÁROM ÉVTIZED HAZAI SIKEREI A BIOLÓGIA NEMZETKÖZI FORRADALMÁBAN

A rendszerváltás nagy társadalmi fordulatával egy időben, a biológiai tudományok terén az elmúlt 30 évben valódi forradalmi átalakulások mentek végbe. A rendkívül szerteágazó biológiai tudományok mindegyikében megfigyelhető néhány jelenkori trend, amelyhez a hazai kutatóműhelyek lényegi új felfedezésekkel járultak hozzá. Ezek között említhetőek a hipotézisalapú kutatás mellett az adatbázis-alapú (big data) kutatási módozatok, a rendszerszintű megközelítés, a molekuláris szemlélet, a molekuláris biotechnológiák és mindezekben az informatika – bioinformatika – felhasználása. Így a hazai szupra- és infraindividuális biológiai diszciplínák közötti együttműködés és átjárhatóság is emelkedő tendenciát mutat, és jóval szélesebb körűvé vált a biológiai kutatási eredmények felhasználása.

A biológiai tudományok jelenleg is zajló forradalma számos meglepően ötletes és nagyban innovatív módszertani felfedezéshez kötődik, amellyel az élő szervezetet teljes egészében és az egyes szövetek, sejtek, szupramolekuláris kompartmentek, illetve az egyes molekulák szintjén is tudjuk vizsgálni. Az így nyerhető adatbázisok, adathalmazok jól analizálhatók a mesterséges intelligencia eszközeivel, és az élő anyagok tanulmányozása mellett új felfedezésekhez vezetnek régészeti leletek vagy környezeti minták esetében is.

Az alábbi tartalomjegyzék az MTA Biológiai Osztályának bizottságai által összeállított anyagokat mutatja be röviden. A bizottsági anyagok a kutatóműhelyeket is bemutatják.

Az MTA VIII. Biológiai Tudományok Osztálya részletes összeállítása az osztály honlapján, ide kattintva érhető el.